1# důvod, proč si vytvořit nerealistické cíle

Vydělejte si 10 milionů korun ne kvůli 10 miliónům korun, ale kvůli tomu, kdo díky tomuto cíli můžete být.

Jim Rohn

Kdykoliv se rozhodnete pro růstové 10x nastavení mysli, získáte nové dovednosti, příležitosti, vztahy, spolupráci a růst. Jsou to vlastně takové vedlejší produkty a neočekávané vedlejší účinky.

Abyste toho mohli dosáhnout musíte si plně převzít ownership (vlastnictví) a leadership (vedoucí) roli za účelem vytvoření něčeho, co by se bez vás vůbec nestalo.

„Lídr vytváří budoucnost, která by se bez něj jinak nestala“.

Werner Erard

Jedině akce může změnit vše, proto musíte být aktivní, inovativní, kreativní a velkorysí. Pokud totiž chceš žít život, jako 5% nejúspěšnějších lidí na planetě, tak musíš dělat 95% věcí, které ostatní nedělají.

Co dělají nejúspěšnější lidé na světě (těch 5% lidí)?

 • Vědí, jak si stanovit cíl, leadership strategii a taktiku a pak toho rychle dosáhnout.
 • Vědí, že první věc je objevit pro sebe, jak se zaměřit na získání sebevědomí a momentum (sílu získanou pohybem). Jak říká Dan Sullivan: „Sebedůvěra je vedlejším produktem vítězství.“
 • Jsou organizovaní.
 • Vědí, kdy a na co se zaměřit.
 • Vědí, na čem skutečně záleží a co je pro ně důležité.
 • Vědí, že pokud chtějí být dobří lídři, tak musí být vedení někým, kdo je o krok napřed před nimi. Ne o dva nebo tři kroky napřed, to by si nerozuměli.
 • Díky mentoringu a jeho rozvíjení roste jejich business, odhalují své skryté limity a přesvědčení, které jsou zdrojem jejich imunity ke změně.
 • Modelují již úspěšné lidi a stávají se inženýry jejich úspěchu. Jejich práci rozloží na součástky a pak ji znova poskládají do nového díla, které není jen vylepšené, ale úplně něco jiného.
 • Jsou defaultně agresivní. Jdou do akce a jdou si za tím, co jim dává smysl. Rychle shromáždí nejdůležitější informace, otestují je a změní svůj úhel pohledu na svět díky těmto informacím. Díky těmto informacím změní své současné výsledky.

Jedině akce může změnit vše

Je jedno co víte, nebo co si myslíte, že víte. Je jedno co jste se naučili, nebo jste slyšeli a viděli. Neumíte nic, dokud to skutečně nezačnete dělat přímo „na hřišti“ a nezačnete mít výsledky. Je to jednoduché. Jedinou schopnost, kterou se potřebujete naučit, je dovednost produkovat výsledky, které naplní zájem všech zúčastněných stran.

Jakou kouč velmi úspěšných lidí, kteří mají velký dopad se svých klientů vždy zeptám:

 • Dokážete vy nebo váš tým dosáhnout požadovaných výsledků?
 • Co vás děsí na tom, že byste jich dosáhli?
 • Co se musíte naučit a co se musí stát, abyste těchto výsledků dosáhli?

Bez záměrného tréninku nemůžete zlepšovat svůj způsob bytí a způsob chování. Což znamená, že nemůžete dosahovat nových (vytvořených) výsledků. Když se něco nového naučíte, tak začnete vidět svět jiným úhlem pohledu. Jinými slovy, začnete produkovat nové výsledky a dělat novou akci.

Váš talent a identita není fixní

Vaše identita je jako kapalina a je přizpůsobivá. Většina lidí nevědomě neví, kdo skutečně jsou. Když objeví svůj talent, dary a identitu, tak se za to začnou považovat. Jejich potlačené a zamrzlé emoce je uvězní v jejich osobnosti a zajistí, že začnou žít ve své minulosti. Jsou neschopní hledat nové zkušenosti, které by transformovali jejich NOVÉ JÁ, které je naprosto jiné.

Já jsem INTROVERT. Já jsem EXTROVERT. To jsou jen štítky, které jste si dali na krabici s názvem „JÁ“.

To, za co se považujete, je jen váš způsob bytí a způsob chování, ale to nejste vy. Je to vaše přesvědčení o tom, za co se považujete, ale to není to, kdo skutečně jste.

Co když vám řeknu, že existuje možnost, že můžete mít naprosto novou identitu způsobu vašeho bytí a způsobu chování?

Možná objevíte i to, co jsem objevil já. Pro vaší osobní transformaci se budete muset stát člověkem, který je lídrem a vede tým lidí, kteří mi pomohou mít 10x nebo 100x dopad a výsledky.

Vaše bytí milionářem musí být vaše přirozené sebevyjádření

Cokoliv na cestě za vaším 10x cílem pro sebe objevíte a stane se vaším přirozeným sebevyjádřením, tak vám umožní vše používat znovu a znovu. Proto je potřeba vytvářet vytvořenou budoucnost, která je větší než vy samotní. Doslova se dá říct: „nerealistickou budoucnost“.

Co se během této cesty stane a vy pro sebe objevíte, je mnohem důležitější než samotný úspěch a cíl.

Položte si jednu z velkých otázek: „Jaký úspěch by vás tlačil k vašemu osobnímu růstu a otevřel by vám nové možnosti?“

Osobně nastavuji dva typy cílů: úspěch (vnější motivace) nebo mistrovství (vnitřní motivace).

Za svou kariéru, kdy jsem dosáhl velkých úspěchů jsem si uvědomil, že pokud se čistě orientujete jen na úspěch, nikdy nebudete šťastní, bez ohledu na to, čeho jste dosáhli. Tím jedním uvědoměním, které vám dokáže změnit vše: „Cesta je cíl.“  

Pokud se čistě zaměříte jen na mistrovství, tak nemáte dostatečný vnější motiv na sebe tak tvrdě tlačit. Využijte jak orientaci na úspěch, tak i na mistrovství. Rozvíjejte své osobní mistrovství, tak i odborné dovednosti.

Úspěch a štěstí se musí stát vedlejším nezamýšleným produktem vaší oddanosti vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní.

Miroslav Sázovský

Chcete dosahovat nových a doposud nepředstavitelných výsledků?

Pokud ano, tak se musí stát jen jedna jediná věc. Musíte se stát úplně někým jiným, než jste teď, protože to, kdo jste teď vám neslouží a není to funkční.

Abyste se mohli stát někým jiným, tak musíte pro sebe objevit nový způsob vidění světa. Jinými slovy, naučit se nové dovednosti a schopnosti.