Jak si stanovit podnikatelské cíle

Řekněme si to narovinu. Při stanovení cílů je téměř vždy naším zájmem těchto cílů dosáhnout. Ačkoliv se vám tato věta může zdát logická, v praxi to tak jasné není. Většina lídrů extrémně vlastní záměr, ale už ne výsledky. Jejich závazek není funkcí akce a bez akce se nic nestane. Proč? Jejich cíle nevycházejí z jasné, inspirativní, atraktivní a proveditelné vize.

Vizionářští lídři považují dovednost stanovování cílů za jednoduchou disciplínu a myslí si, že stanovit si cíl je jednoduché. Mají pravdu. Mnohem těžší je stanovené cíle realizovat. Lidé, kteří umí stanovit cíle, většinou pokulhávají s jejich realizací a lidé, kteří disciplinovaně cíle realizují, je neumí stanovit. Je jedno, do které kategorie spadáte. Jste zde správně. Společně se podíváme na stanovování správných cílů z vytvořené budoucnosti a naučíme vás, jaké principy realizace je nutné využívat, abyste vítězně dosáhli cíle.

Správnou otázkou není, zda máte nějaký cíl, ale zda jste ochotní investovat jakékoliv úsilí (fyzické, intelektuální, duševní atd.) do jeho dosažení. Dosažení jakéhokoliv cíle je téměř vždy spojeno s nudným zdlouhavým procesem, který předchází vzrušujícímu výsledku. Každý z nás dokáže snít o svých cílech, ale disciplinovaně dělat malé kroky k dosažení stanovených cílů je úplně jiná věc.

Jakou cenu jste ochotni zaplatit, abyste dosáhli cíle?

Tajná dovednost úspěšných lídrů

Úspěšní podnikatelé si stanoví cíle, které změní jejich identitu. Nesměřují k cíli, ale cíl jim poskytuje kontext ke všemu, co dělají. Jejich cíl není nějaká destinace, do které mají dorazit, ale je to spíše postoj, který v přítomnosti zaujmou. Jinými slovy, identita úspěšného podnikatele je tvořena cíli, které si stanovil. Jeho vidění světa je tvarováno a zabarveno kontextem stanovených cílů.

Úspěšní podnikatelé dělají každý den malé kroky k tomu, aby svých cílů dosáhli. Ten, kdo každý den nesleduje a neuvědomuje si své cíle, sejde z cesty a nikdy stanovených cílů nedosáhne. Úspěšní podnikatelé jsou součástí a zdrojem něčeho většího, než jsou oni samotní. Mají vytvořený Scénář vize budoucnosti (doplnit odkaz), který jim samotným ani jejich týmu v noci nedá spát. Jsou spojení se svou vášní, hodnotami a přesvědčeními, které jim poskytují jedinečnou schopnost při dosahování vítězství v práci a úspěchu v osobním životě.

Jste připravení vydat se na cestu stanovení správných cílů a objevit vítězné strategie, triky a tipy úspěšných podnikatelů?

Vaše cíle vycházejí ze strategie a vaše strategie vychází z vize. Pokud ještě nemáte napsaný Scénář vize budoucnosti, rezervujte si v kalendáři jeden pracovní den, kdy si tento scénář vize budoucnosti napíšete.

Váš cíl určuje směr a systém určuje pokrok. Nikdy se nikam nedostanete jen tím, že máte cíl, bez akce se nikdy nic nestane.

Pokud nemáte inspirující, jasnou, atraktivní a proveditelnou vizi budoucnosti, nepotřebujete vedení (leadership). Pokud nepotřebujete vedení z vytvořené budoucnosti, bude vám stačit jen management k realizaci. Cíle, které nevycházejí z vytvořené budoucnosti, jsou odvozené z minulosti a skrze ně pak máte pravděpodobnou až téměř jistou budoucnost. Už nyní víte, co se pravděpodobně stane.

Možná vyhrajete několik bitev, ale nepodaří se vám vyhrát celou válku. Možná dosáhnete o něco lepších výsledků než minule. Možná budete dělat úplně něco jiného než v minulosti, ale stále budete dosahovat jen pozměněných výsledků odvozených z minulosti. Exponenciálních výsledků nelze dosáhnout tím, že budete leštit, zdokonalovat nebo měnit minulé a současné schopnosti. Abyste dosáhli jiných výsledků, budete muset být úplně někým jiným.

Stále máte odvahu být úspěšnými podnikateli?

Jak moc jste se odhodlali dosáhnout výsledků, ke kterým se ve svém životě zavazujete?

Jak moc jste ochotní dosahovat výsledků, které nesrovnáváte s nikým jiným?

 

Většina z nás přeceňuje to, čeho může dosáhnout za rok, a podceňuje to, čeho dosáhne za 25 let. Jste mnohem silnější, než si myslíte.

Stále zatím máte malé závazky. Jste odhodlaní vytvořit závazky, které jsou zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, udělali jste ten nejdůležitější krok.

Být úspěšný je skutečně jednoduché. Když to pochopíte, trvá to jen jednu vteřinu. Každý z nás může být tak úspěšný, jak jen si vybere a jak moc odvážně vytvoří závazek, že toho úspěchu dosáhne.

Nejúspěšnější lidé nemají jen velké cíle, které určují jejich identitu. Nejúspěšnější lidé milují proces, který je k jejich cíli dovede.

V knize Úspěch je jednoduchý uvádím 12 bodů, 12 tajemství exponenciálního růstu úspěšných lidí:

 1. Mají jen jeden cíl, na který směřují veškerou svou pozornost.
 2. Nemají dva cíle, mají skutečně jen jeden.
 3. Jejich cesta je tak jasná, že nemohou minout svůj cíl.
 4. Zaměřují se na výsledky, nikoliv na proces.
 5. Mají svůj příběh o úspěchu.
 6. Vytvářejí své okolnosti z cílů, nikoliv cíle z okolností.
 7. Zakládají svou identitu na cíli, nikoliv cíl na identitě.
 8. Většinu času tráví prací na jednom cíli.
 9. Večer odpočívají, nikoliv mlsají a konzumují.
 10. Jejich ráno se skládá z mini návyků, které je aktivují k dosažení jediného cíle.
 11. Mají podpůrné prostředí v rodině.
 12. Každý den mají odvahu posunovat své schopnosti.

KROK 1

Definujte si celoživotní cíle

První důležitá věc, kterou si musíte uvědomit, je: Nikdy nebudete mít pocit, že máte hotovo. Pokud budete růst a učit se, budete si stále vytvářet nové cíle. Jedná se o nikdy nekončící proces. Čím více víte, tím více chcete objevovat nové. Čím větší cíle si stanovíte, tím více budete vtaženi do situací, vztahů a úsilí, které vás od základu změní. Proces zdokonalování vám bude odměnou a podnítí vaši touhu po ještě větším růstu.

Vaše cíle soupeří o vaši pozornost.

Váš život se neskládá jen z pracovních cílů. Většina z nás má v životě přibližně 13 oblastí zájmu. Podnikatelskou prioritou číslo jedna je svoboda ve všech oblastech života. To je jeden z důvodů, proč podnikáte. Váš skutečný úspěch je ve vyváženém přístupu k životu a vašim cílům.

Pokud můžete na vlastní oči sledovat, jak se přibližujete k vytvořenému cíli, získáváte moc nad přítomností.

13 oblastí lidského zájmu

 1. přátelství
 2. partnerství
 3. prostředí
 4. dobrodružství
 5. zdraví
 6. dovednosti
 7. intelekt
 8. duchovno
 9. kariéra
 10. kreativita
 11. rodina
 12. komunita
 13. finance

Vyhodnoťte si životní rovnováhy. Vytvořil jsem speciální PDF dokument, ve kterým si můžete sami vyhodnotit, jakou máte rovnováhu všech oblastí lidského zájmu.

Jednotlivé cíle se dají rozdělit do 12 kategorií:

1) Urgentní, naléhavé cíle

Cíle vyžadující si maximální krátkodobé soustředění.

2) Obnova/náprava

Cíle vyžadující vaše zotavení ze špatných zkušeností a překonání toho, co se stalo.

3) Rozvoj schopností

Tento druh cílů vám umožní získat větší sebejistotu a posunout se na vyšší úroveň dosahování cílů.

4) Konkurenční výhoda

Dosažením těchto cílů získáte větší sebedůvěru a pocit spokojenosti.

5) Jedinečnost

Jedinečnost nemá soupeře, proto vám tyto cíle umožní odhalit vaši jedinečnou schopnost. V kombinaci s vaší vášní a odborností získáte unikátní výhodu.

6) Reputace/renomé

Cíle zaměřené na vaše dobré jméno a dobrou pověst nakonec určí, zda budete v životě úspěšní.

7) Prezentace

Cíle zaměřené na budování dobrého dojmu. Určují, jak se lidem v realitě zobrazujete.

8) Tým

Cíle zaměřené na tým přináší svobodu, protože vám umožňují využívat vaši jedinečnou schopnost a věnovat pozornost tomu, na čem skutečně záleží.

9) Radost/štěstí

Radost je úroveň vědomí, která vám umožní žít život, který milujete, ve všech situacích bez ohledu na okolnosti.

10) Příspěvek

Cíle zaměřené na přispívání/dávání vám umožní žít život, který stojí za to žít. Když dáváte, můžete dostávat. Tyto cíle si vyžadují vyšší úroveň vědomí.

11) Osobní

Osobní cíle vám umožňují mít svou vlastní budoucnost, partnera, rodiče, prarodiče, kamaráda, člověka, který je součástí a zdrojem něčeho většího, než je on sám.

12) Integrita

Cíle zaměřené na osobní integritu nebo integritu systému a organizace vám umožní dosahovat plné funkčnosti a žít skutečně velký život.

Při pohledu na 13 oblastí lidského zájmu a 12 kategorií cílů si můžete uvědomit, že je jen na vás, na kterou oblast a kterou kategorii se právě teď zaměříte. Lidé si chtějí vždy stanovit cíle ve většině oblastí lidského zájmu a tyto oblasti pak zdokonalit ve většině kategorií cílů. Vědecky je již prokázáno, že to není možné. Budete se posouvat po malých úsecích v mnoha směrech a budete akorát vyčerpaní, unavení a frustrovaní z vývoje pokroku.

Pokud se zaměříte jen na ten skutečně důležitý cíl, kterého když nedosáhnete, ostatních cílů nebude potřeba dosahovat, váš pokrok bude mnohonásobně větší.

Nenechte ostatní, aby vám určovali priority. Pokud to neuděláte vy, udělá to za vás někdo jiný. Věnujte se jen kategoriím a oblastem, které s vámi rezonují a jejichž rozvoj vám dává smysl.

KROK 2

Vytvořte si vizi

Budoucnost neexistuje. Proto je budoucnost jen možnost, kterou si vytváříte. Kdo vytváří vytvořenou budoucnost, je jako čaroděj. Tento magický proces umožňuje vznikat létajícím strojům, městům na písečné poušti, mobilním telefonům, samořídícím automobilům atd. Pokud neuvěříte, že je to možné, nemůžete se stát čarodějem – vizionářským lídrem, který vytváří budoucnost, která by se nestala.

Když vytváříte vizi budoucnosti, je nutné si uvědomit, že tvoříte svou vizi, nikoliv vizi ostatních členů týmu. Každý může vlastnit jen svou vizi budoucnosti, nad kterou se rozhodl mít maximální kontrolu.

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je využít Scénář vize budoucnosti , který je sestavený tak, aby vás provedl krok za krokem sepsáním vaší jasné, atraktivní, proveditelné a inspirativní vize budoucnosti, ke které se ostatní rádi přidají, protože díky ní naplní svou vizi budoucnosti a uplatní své jedinečné schopnosti, ambice a cíle.

Jen lidé mají dar představit si něco, co nikdy neexistovalo.

Když si to uvědomíte, získáváte jednu z největších příležitostí svého bezcenného a bezvýznamného života. Ano, váš život jako takový je pro celý svět bezcenný a bezvýznamný. Když zemřete, vše bude fungovat dál. Jediné, co má cenu a význam, je váš příspěvek světu z vámi vytvořené nové budoucnosti. Když tuto informaci přijmete a uznáte, máte příležitost žít významný život, který skutečně stojí za to žít.

Stanovení cílů z vytvořené budoucnosti může být vaším způsobem života. Proč tímto způsobem života nežijeme všichni, když máme magickou moc vytvořit si jakoukoliv budoucnost? Proč si každý nevyhrazuje čas na přemyšlení o scénáři své vize budoucnosti a stanovování cílů, která nás v přítomnosti povedou z této vytvořené budoucnosti?

Získejte svůj Scénář vize budoucnosti a odlište se od těch, kteří v přítomnosti žijí z budoucnosti odvozené z minulosti. Vytvořte si velkou vytvořenou budoucnost.

... doplnit obrázek ...

Stůjte v budoucnosti a dívejte se do přítomnosti

Větší čtverec představuje vytvořenou budoucnost o druhých deset let později. Vize budoucnosti se vytváří tak, že stojíte v budoucnosti a díváte se zpět do přítomnosti, protože chcete, aby vaše ambice (odkud přicházíte) byly větší než vaše schopnosti (kde se nyní nacházíte). Hvězdičky představují velké cíle, které nyní máte, a při pohledu zpět vidíte, jaké dílčí cíle jste museli nastavit, abyste cílů za 20 let dosáhli. Přicházíte z vytvořené budoucnosti, která je inspirativní, jasná, atraktivní a proveditelná. Vaši novou identitu netvoří okolnosti, nová identita naopak okolnosti vytváří.

Menší čtverec představuje příštích 10 let, ve kterých jste dosáhli cílů, které vás přivedli do větší budoucnosti. V tomto desetiletém období si budete připravovat klíčové prvky pro exponenciální skok. Vaše větší vytvořená budoucnost určuje, jaké kroky uděláte během následujících 10 let, abyste si připravili vše potřebné.

Uvědomte si, co jsou vaše nejdůležitější cíle z kroku č. 1, a pak se znovu podívejte, čemu se právě teď budete věnovat. Doslova přicházejte z vytvořené budoucnosti do přítomnosti a dejte si radu, na co je důležité se dnes zaměřit, co si připravit v následujících 10 letech, abyste mohli udělat velký skok do ještě větší budoucnosti.

Vaši velkou budoucnost omezuje jen vaše představivost.

Svou velkou budoucnost si plánujte přes základní strukturu toho nejdůležitějšího, po čem lidé skutečně touží a na čem jim záleží. Ačkoliv vás může napadat, že mít krásný dům, rychlé auto a finanční svobodu je něco, co je skutečně důležitý cíl, můžete si být jistí, že lidé, kteří tohle vše mají, stejně nejsou naplnění a spokojení. Auto, dům, peníze byly jen mezikrokem k tomu, aby mohli žít život, který milují.

Jak poznáte, že si vytváříte správnou velkou budoucnost?

Vytvořená velká budoucnost vychází z vašeho srdce. Když si jdete za svými sny, svým smyslem, proč a záměrem, čas vám letí jako zběsilý. I když na nich tvrdě pracujete, tak cítíte, že to stojí za to. Když si jdete za svou vytvořenou budoucností, která je větší, než jste vy samotní, nepřipadá vám to jako „práce“. Přináší vám to radost a dává smysl. Nemusíte si dělat regenerační přestávky, abyste nabrali energii a získali klid na duši. Práce na vytvořené budoucnosti, ze které přicházíte, vás sama o sobě nabíjí.

Vytvořená budoucnost jsou často pocity. Zamyslete se nad vytvořenou budoucností, ze které přicházíte. Vytvořili jste si tam dům, auto, peníze nebo jste si tam vytvořili pocity, které chcete mít? Být šťastní, sebenaplnění, cítit bezpodmínečnou lásku, sebevyjádření, radost, klid na duši, mír v mysli, pocit svobody bytí, pocit svobody jednání. Titul, ocenění, uzavření obchodu nebo jiné úspěchy ve vás také vyvolají příjemné pocity, ale není to vytvořená budoucnost, která je větší, než jste vy samotní.

Štěstí, radost a láska není konečným cílem, ale je to něco, co máte již na cestě za konečným cílem – za vytvořenou budoucností, ze které přicházíte. Proto by vaše vytvořená budoucnost neměla být spojená s tím, že až tohle budu mít, tak teprve budu šťastný, spokojený a budu cítit radost. Až tohoto dosáhnu, tak se teprve budu moci začít věnovat rodině, dětem a svým blízkým.

3 nejdůležitější otázky

Jakákoliv vytvořená budoucnost vždy spadá do jedné ze tří kategorií:

 1. Zážitky/zkušenosti
 2. Rozvoj
 3. Příspěvek

Když se skutečně podíváte, co lidé neustále hledají, zjistíte, že jsou to ZÁŽITKY/ZKUŠENOSTI. Zážitky nám přinášejí štěstí v přítomném okamžiku. Žití v přítomném okamžiku je klíčovou složkou výjimečného života. Bez zážitků není váš každodenní život dostatečně vzrušující a báječný, abyste mohli být šťastní.

Od malička milujeme objevování. Nekonečné objevování je spojené s osobním rozvojem. ROZVOJ prohlubuje moudrost a vnímavost. Lidé si buď rozvoj vyberou, nebo si rozvoj vybere je.

Když si lidé vytvářejí vytvořenou budoucnost, většinou řeší svůj PŘÍSPĚVEK. Většina již úspěšných lidí s velkým dopadem má svůj konečný cíl v kategorii příspěvku a přínosu. Chtějí za sebou zanechat specifickou stopu – dědictví.

Dávání nás posunuje k probuzení, nejvyšší úrovni lásky, radosti a štěstí tím, že dává našemu životu smysl, a je nejvyšší součástí výjimečného života.

V knize Kód výjimečnosti uvádí Vishen Lakhiani, zakladatel a generální ředitel úspěšné firmy Mindvalley, v současnosti jeden z předních představitelů oboru „osobní rozvoj“, postup, jak si vytvořit budoucnost, na které vám bude skutečně záležet. Doporučuji přečíst si knihu celou. Dále v textu najdete jen střípek toho, co kniha obsahuje.

Položte si tedy tyto tři otázky a podívejte se, zda vaše vytvořená budoucnost spadá do jedné z kategorií.

 1. Jaké zážitky chci v tomto životě prožít?
 2. Jak se chci rozvíjet?
 3. Jak chci přispívat?

Cvičení na vytvoření velké budoucnosti

 1. Určete si záměr, cíl a smysl, kterého chcete dosáhnout.
 2. Odpovídejte na tyto otázky [AV1] vyčerpávajícím způsobem tak dlouho, až už nebudete mít žádné odpovědi: Když dosáhnu cíle, budu schopen ……; ……; ……; …… atd.
 3. Upřesněte původní cíl podle svých odpovědí na druhou a třetí otázku.
 4. Porovnejte tento cíl se svými původními cíli a zeptejte se:
 • Je můj původní cíl jediným a nejlepším způsobem, jak tohoto skutečného cíle dosáhnout?
 • Je můj původní cíl dostačující k dosažení mého skutečného cíle?
 • Mohu toho dosáhnout efektivnějším způsobem?
 • Je můj cíl skutečně něco, co je pro mě důležité a na čem mi záleží?
 • Splňuje můj cíl PFP (power, freedom, peace of mind)?

Často při dokončení tohoto cvičení zjistíte, že vaše vytvořená budoucnost byla jen postupový cíl. Také si ujasníte, jaká je vlastně vaše vytvořená budoucnost, ze které chcete v přítomnosti jednat přes svůj vytvořený kontext. Přítomnost, kde děláte to, na čem vám skutečně záleží, co je pro vás důležité, poskytuje vám to PFP (power, freedom, peace of mind).

Než začnete odpovídat na jednotlivé otázky, namalujte si na list papíru tři sloupce s nadpisy ZÁŽITKY/ZKUŠENOSTI, ROZVOJ, PŘÍSPĚVEK. Do každého sloupce si pak napište své vize a aspirace v té které oblasti.

Přidávám seznam otázek, které si v rychlosti pokládejte a hned odpovídejte. Nepřemýšlejte nad nimi.

JAKÉ ZÁŽITKY/ZKUŠENOSTI, CHCETE MÍT?

 • Kdyby peníze a čas nebyly problém a nemuseli byste nikoho žádat o svolení, po jakých zážitcích by toužila vaše duše?

PARTNERSKÝ VZTAH

 • Jak vypadá váš ideální partnerský vztah?

Buďte konkrétní a popište všechny jeho aspekty:

 • Jak komunikujete?
 • Co máte společného?
 • Jaké činnosti spolu děláte?
 • Jak vypadá den ve vašem společném životě?
 • Jak vypadají vaše dovolené?
 • Jaká morální a etická přesvědčení sdílíte?
 • Jaký typ sexu provozujete?
 • Jak spolu prožíváte intimitu, vášeň a spojení?

PŘÁTELSTVÍ

 • Jaké zážitky byste rádi sdíleli s přáteli?
 • Kdo jsou přátelé, se kterými byste tyto zážitky rádi sdíleli?
 • Jací jsou vaši ideální přátelé?

Představte si svůj společenský život v ideálním světě – lidé, místa, rozhovory, činnosti.

 • Jak vypadá dokonalý víkend s přáteli?

DOBRODRUŽSTVÍ

Věnujte několik minut přemýšlení o lidech, kteří podle vašeho názoru zažili úžasná dobrodružství.

 • Co dělali?
 • Kam jeli?
 • Jak definujete dobrodružství?
 • Která místa jste vždy toužili navštívit?
 • Jaké dobrodružné věci jste vždy toužili dělat?
 • Jaký druh dobrodružství by rozezpíval vaši duši?

PROSTŘEDÍ

 • Jak by v tomto úžasném životě vypadal váš domov?
 • Jaký by to byl pocit vracet se domů?
 • Popište svou oblíbenou místnost, co by v ní bylo?
 • Jak by vypadala ta nejbáječnější postel?
 • Jakým autem byste jezdili, kdybyste mohli mít jakékoliv auto?
 • Jak by vypadalo pracovní prostředí, kde byste chtěli pracovat na projektech svých snů?
 • Do jakých restaurací byste chodili?
 • Jaké hotely byste navštěvovali?

V dalších čtyřech oblastech lidského zájmu si všimněte, jak jsou provázané s těmi předchozími.

JAK SE CHCETE ROZVÍJET?

 • Jak se musíte rozvíjet, abyste měli výše zmíněné zážitky? V jakého člověka musíte vyzrát?

ZDRAVÍ A FITNESS

 • Jak se chcete cítit a vypadat každý den?
 • Jak se chcete cítit a vypadat za 5, 10, 20 a 40 let?
 • Jaký systém stravování a cvičení by vám vyhovoval?
 • Co byste v oblasti zdraví a fitness chtěli prozkoumat (protože vás to zajímá)?
 • Kterého z cílů v oblasti zdraví a fitness byste chtěli dosáhnout z pouhého nadšení pro věc?

INTELEKTUÁLNÍ ŽIVOT

 • Co se potřebujete naučit, abyste mohli zažít to, co popisujete v předchozích bodech?
 • Co byste se chtěli naučit?
 • Jaké knihy chcete číst a jaké filmy sledovat?
 • Jaké koncerty a divadla chcete navštívit?
 • Jaký jazyk se chcete naučit?
 • Kdybyste se měli něco učit jen tak pro radost z učení, co by to bylo?

DOVEDNOSTI

 • Jaké dovednosti by vám pomohly excelovat v práci a zároveň by vás bavilo se je učit?
 • Jaké dovednosti potřebujete, pokud chcete změnit práci?
 • Jakým dovednostem byste se učili jen tak pro zábavu?
 • Jaká dovednost by vás činila šťastnými a pyšnými, že ji umíte?
 • Kdybyste se mohli vrátit do školy a něco se učit čistě pro radost, co by to bylo?

DUCHOVNÍ ŽIVOT

 • Kde jste na duchovní cestě a kde byste chtěli být?
 • Přáli byste si ponořit se hlouběji do svých duchovních cvičení nebo vyzkoušet nějaká nová?
 • Jaké jsou nejvyšší cíle vašich duchovních cvičení?
 • Chtěli byste zvládnout třeba lucidní snění, hluboké meditační stavy nebo způsoby překonávání obav, strachu a stresu?

Ve třetí skupině otázek budeme zkoumat, jak vám mohou všechny vaše jedinečné zkušenosti pomoci, když chcete přispět světu. Nemusí to být velká dramatická gesta. Můžete třeba pozvat nové sousedy na večeři nebo vzít nového zaměstnance na oběd, zahrát na piano v pečovatelském domě, přečíst pohádky v mateřské školce, zorganizovat dětský den pro kamarády svých dětí. Opět si všimněte, jak jsou následující oblasti lidského zájmu propojené s těmi předchozími.

JAK CHCETE PŘISPĚT?

 • Jestliže máte výše zmíněné zkušenosti a tak pozoruhodným způsobem se rozvíjíte a rostete, jak to můžete světu oplatit?

KARIÉRA

 • Jaké máte vize týkající se vaší kariéry?
 • Jaké úrovně kompetence byste chtěli dosáhnout a proč?
 • Jak byste chtěli zlepšit svou firmu nebo své pracoviště?
 • Jak byste chtěli přispět ve svém oboru?
 • Máte pocit, že vaše práce nijak nepřispívá světu? V tom případě se podívejte, jestli je to jen váš pocit, nebo opravdu nemá žádný smysl, nebo nemá smysl pro vás.
 • Jakou práci byste dělali nejraději?

KREATIVITA

 • Jaká tvořivá činnost by vás bavila nebo co byste se chtěli naučit?
 • Může to být cokoliv od vaření, zpívání až po fotografování, malování, psaní poezie či vývoj softwaru.
 • Jak se můžete podělit o své tvořivé já se světem?

RODINNÝ ŽIVOT

Představte si, že jste se svou rodinou ne tak, jak si myslíte nebo víte, že byste měli být, ale tak, abyste byli sebenaplnění, pociťovali štěstí, bezpodmínečnou lásku, vnitřní moc dokázat cokoliv, svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši a mír v mysli.

 • Co děláte a říkáte?
 • Jaké skvělé věci spolu prožíváte?
 • Jaké hodnoty chcete ztělesňovat a předávat?
 • Jakým jedinečným způsobem můžete své rodině prospět?

Rodina nemusí odpovídat tradičnímu chápání. Mohou to být i lidé žijící v partnerském vztahu, partneři stejného pohlaví, i manželství, ve kterém jste se rozhodli nemít děti, nebo samostatný život, ve kterém za rodinu považujete své přátele nebo kolegy.

KOMUNITNÍ ŽIVOT

Komunitou mohou být vaši přátelé, sousedé, vaše město, stát, národ, náboženské společenství nebo světové společenství.

 • Jak byste chtěli svému společenství přispívat?
 • Když se podíváte na všechny své schopnosti, myšlenky a nápady, na všechny jedinečné zkušenosti, které máte a které z vás dělají člověka, kterým jste, jakou stopu byste po sobě chtěli ve světě zanechat, aby vás naplnila nadšením a uspokojením?

Možná vám připadá, že odpovídat na všechny tyto otázky je zdlouhavé a nemáte na to čas. Moje zkušenosti z koučování a vedení úspěšných, bohatých a chytrých lidí ukazují, že každý z nich má tento seznam otázek vyplněný a cílevědomě na něm pracuje. Pokud chcete změnu, budete se muset změnit.

To, co vás dostalo sem, vás už nedostane tam.

Lidé, týmy a firmy, kterým je jasné, čemu dávají slovo, za čím stojí a co se očekává, dosahují velkých výsledků. Nejsou zmatení, frustrovaní nebo stresovaní, ale naopak cítí lehkost, hravost a zábavu. Pokud je něco jasné, máte konkrétní a explicitní informace k dosažení úspěchu. Na druhou stranu, když nevíte, kam směřovat svou pozornost, je skoro nemožné odolat všem těm příležitostem, které v dnešní době máte k dispozici.

Naučte se definovat cíle pomocí metody SMARTER.

KROK 3

SMARTER definice cílů