Podcast pro jedinečné lidi s velkým dopadem

[1uvědomění] - UV07 - Peníze můžeš mít jako zpětnou vazbu

Úspěšní lidé, kteří ovládají proces dávání, nečekají na to, až přijdou peníze na účet, ale účtují si za své služby. Peníze k nim přijdou ve chvíli, kdy si o peníze požádají. Úspěšní lidí, kteří ovládají proces dávání, peníze vnímají jako zpětnou vazbu, na rozdíl od ostatních, kteří je používají jako cíl.