Podcast pro jedinečné lidi s velkým dopadem

[1uvědomění] - UV08 - Celému světu je jedno, co si myslíš nebo víš

Nejčastějším důvod, proč koučové, konzultanti nebo experti nepomáhají těm nejúspěšnějším lidem je jejich strach, který je limituje v tom, aby jim mohli pomoci. Kdyby tento strach neměli, tak by mohli dělat velký rozdíl v jejich životech. Petr si uvědomil, že pokud nepůjde do akce, tak nikdy se nic nezmění.