5 kroků, jak se zbavit negativních emocí

Přáli byste si, aby vaše negativní a nepříjemné emoce zmizeli tak rychle, jak se objevili?

Své klienty učím skvělou metodu, jak se zbavit negativních emocí do 3 minut. Ten, kdo to trénuje, tak je schopen se negativních emocí zbavovat jen pouhou myšlenkou, a nakonec se v určitých událostech nadobro zbavit negativních emocí a blbé nálady. Například jako William, o kterém píši níže v textu.

Metoda, kterou vám prozradím není zázračná, ale dělá velké zázraky.

Využívají ji moji klienti, kteří jsou velmi úspěšní koučové, lídři a lidé s velkým dopadem na své okolí, organizace, společnosti a svět.

„Nejdříve jsem tuto jednoduchou metodu považoval za primitivní cvičení, které je pod mou úroveň. Díky Mirkovo hlubokému koučinku jsem odhalil, že se rozčiluji a mám negativní emoce, které jsou už ani nevnímal a vytvářeli mou blbou náladu, která ovlivňovala moje vnímání světa. 5 krokový proces na odstranění negativních emocí jsem naučil všechny mé manažery a lídry, aby ho používali sami se sebou a ve svých týmech. Společně s cvičením na náladu, které pravidelně každý v celé naší firmě ráno musí udělat, jsme začali dosahovat mnohem větší spokojenosti nejen uvnitř firmy, ale i u našich zákazníků. Doporučuji využít Mirkovo 1-na-1 hlubokého koučinku, který exponenciálně změní výsledky vašeho života na všech jeho úrovních.

Petr Svoboda, CEO výrobního závodu na výrobu oken a dveří

Když vaše mysl vytvoří význam k události, která se stala – nazývám to jako kontext, který jste dané situaci přidali (jinými slovy, jak se vám daná situace jeví) – uvěří tomuto významu a považuje ho za pravdu.

Když se opravdu pozorně podíváte na to, jak se vám situace, se kterou se právě teď potýkáte jeví a uvědomíte si, že to není v samotné situaci, ale jen ve vaší mysli, tak vše, co se vám jevilo jako problém zmizí, jak mávnutím kouzelné hůlky.

5 kroků, jak se sám zbavit negativní emoce

  1. Všimněte si, že máte negativní emoci. Pokud je pro vás těžké popsat emoci, tak se podívejte na tabulku nejčastějších emocí.
  2. Všimněte si, jaká událost přišla před emocí.
  3. Všimněte si významu – kontextu – který jste přidali k situaci, se kterou se potýkáte a vyvolala negativní emoce.
  4. Všimněte si, že význam je jen něco, co mysl přidala k situaci, se kterou jste se potýkali.
  5. Pokud jste předchozí 4 body udělali vědomě a autenticky, tak jsou vaše emoce pryč. Pokud ne, tak se podívejte, jestli jste události, která se stala nedali jiný význam, který vyvolal emoce a vy jste si hned na poprvé neuvědomili. Opakujte proces znova.

Pokud vám proces nefunguje, tak se mohlo stát, že jste si vybrali význam (kontext), který nezpůsobil danou emoci, nebo že jste si vybrali význam, který ve skutečnosti není významem.

Příklad z praxe

Každý z nás se už někdy s někým pohádal. Ať už to bylo způsobené blbou náladou nebo nás aktivovala negativní emoce. Přečtěte si ukázkový příklad, ve kterém si William zpracovává negativní emoce, které měl po hádce. (Stejná situace se mohla odehrát i v práci s kolegou nebo se šéfem.)

William se ostře pohádal se svou ženou a cítil se naštvaně a zklamaně.

Nejprve si všiml svého pocitu hněvu a zklamání.

Za druhé si uvědomil, že pocit hněvu a zklamání přišel až po samotné hádce. Požádal manželku, aby něco udělala. Manželka mu dala slovo, ale neudělala to v době, kdy to mělo být uděláno a neudělala to tak, jak to mělo být uděláno. Když vyšlo na povrch, že své slovo nectila, tak ho ještě obvinila, že je nepříjemný a křičel na ní.

Za třetí začal hledat význam, který dal této situaci, se kterou se právě teď potýkal. Jedním z jeho významů bylo: „To není pravda, že jsem byl nepříjemný a křičel jsem.“ Dále ho napadla myšlenka: „Kdybych byl skutečně nepříjemný a křičel jsem, to by teprve viděla, jak to vypadá, když křičím a jsem nepříjemný.“

Za čtvrté si všiml, že význam, který si vytvořil je něco, co přidal k této situaci, se kterou se právě teď potýká. „Špatnost“ je něco, co v dané situaci nikdy neexistuje. „Jsem špatný“ nebo „ona je špatná“ nebo „to je špatné“ popřípadě svět kolem mě je špatný v realitě neexistuje. Špatnost existuje jen v mysli.

Za páté si všiml, že jeho pocit hněvu a zklamání nad komentářem jeho ženy ohledně toho, jak se k ní choval je pryč. Stále však měl negativní pocit ohledně jiných věcí, které řekla. Proto udělal stejný proces znova s dalšími významy, které přidal k tomu, co jeho žena řekla. Tento proces opakoval tak dlouho, dokud si nevšiml, že se už necítí emočně rozrušený.

Klíčové uvědomění v této situaci je to, že někdy je potřeba tento proces udělat několikrát, dokud nevyčistíte nepořádek ve vaší hlavě, který jste si sami vytvořili tím, že jste k dané situaci přidali význam.  Někdy existuje více významů, které způsobují vaše negativní emoční rozrušení.

Kouzlo této metody spočívá v tom, že tento jednoduchý pěti krokový proces můžete dělat sami, dokud se nevypořádáte se všemi významy, dokud vaše mysl nebude čistá.

Můžete tento proces využívat jako kouč, lídr, manžel, otec, matka, kamarád(ka), když někdo z vašeho týmu nebo blízkých osob bude mít negativní emoce a nebude si s nimi vědět rady. Když totiž negativní emoce trvá déle, tak přechází do blbé nálady. Blbá nálada snižuje produktivitu a výkonnost a vytváří náladoprostor, který má vliv na blízké okolí.

Prosím, vyzkoušejte tento proces a dejte mi vědět, jak vám pomohl a jaké s ním máte výsledky. Opravdu bych rád slyšel, jak vám funguje a co jste díky němu objevili.