5 úrovní konverzační domény lídra a jeho leadershipu

Při potkávání se s lídry z různých firem, organizací a společností často slýchávám slova: „Nechtějí si převzít zodpovědnost a nevlastní (ownership) své úkoly. Je těžké najít člověka, který by si chtěl převzít odpovědnost.“

Když si s těmito lídry dále povídám, tak začínám slyšet v jejich slovech stěžování si a obviňování s touhou vyřešit tento problém. Jedná se o jejich konverzační doménu, které je ovlivněna tímto způsobem konverzace, ze které se považují za zodpovědného člověka, ale skutečnost je jiná…

Nemůžete si přivolat do své firmy zodpovědného člověka, když vaše konverzační doména není na úrovni lídra, který se vyznačuje extrémním ownershipem a radikální zodpovědností.

Chcete-li změnit svou úroveň konverzační domény, musíte změnit svůj jazyk, který používáte při vedení sebe a ostatních

Existuje velké množství knih, které popisují, jak je důležité, aby lídr a jeho způsob vedení se vyznačoval odvahou, zodpovědností, ownershipem, integritou a autenticitou. Proč to tedy nefunguje a lídři firem a týmů si stále stěžují a obviňují svůj tým?

Pokud nám něco nefunguje a medaří se nám dosáhnout výsledků, které požadujeme, tak nám chybí nějaká konverzace, kterou jsme ještě sami se sebou nebo s ostatními nevedli.  

Jsem zastánce názoru, že veškeré procesy se v našem životě odehrávají v našem jazyku a ve způsobu, jak využíváme jazyk k popisu reality kolem nás. Jinými slovy, jak pomocí slov vnímáme naší iluzi reality.

Od roku 2016 se setkávám a zpovídám lídry nejen úspěšných firem, ale i lídry firem, které krachují nebo mají jiné potíže. Všiml jsem si, že každý z nich se projevoval určitou úrovní specifické konverzační domény. Podle toho, v jaké životní situaci se nacházel, používal konverzační doménu.

5 úrovní konverzační domény

  1. Rezignace
  2. Obviňování a stěžování
  3. Řešení problémů, obhajoba
  4. Sebereflexe
  5. Zodpovědnost, integrita, autenticita a ownership

Každé z těchto konverzačních úrovní má vliv na vnímání reality. Jazyk, který používáme ovlivňuje naše vidění světa a poskytuje nám kontext k našemu jednání a chování. Pokud tedy lídr nedokáže změnit svůj jazyk, tak nemůže získat v týmu lidi, kteří se budou vyznačovat extrémním ownershipem a radikální zodpovědností.

5 úrovní konverzační domény lídra a jeho leadershipu

Paradox konverzačních úrovní lídra

Paradoxním jevem většiny lídrů je ten, že vždy svou konverzační úroveň nadceňují o dvě úrovně. To znamená, že lídři na třetí konverzační úrovní se často požadují na lídry na paté konverzační úrovni. Lidé na třetí konverzační úrovni si k sobě nemohou přivolat lidi na paté konverzační úrovni. Není možné slyšet vnitřní hlas volání lídra, který je na úrovní řešení problémů po lidech, kteří jsou na úrovní ownershipu a zodpovědnosti.

Jak vést lidi k zodpovědnosti a vlastnictví (ownership)

Nejdříve začněte sami u sebe. Dokud neposunete svou konverzační doménu na vyšší úroveň, tak není možné vést lidi k jejich zodpovědnosti a vlastnictví situacích, se kterými se zrovna potýkají.

Lídr se musí v přítomnosti stát zdrojem nevyšší konverzační domény, aby mohl vést sebe a ostatní do budoucnosti, která by se jinak nestala.

Pozor na past, do které se spousta lídrů nachytá. Domnívají se, že jsou na vyšší úrovni konverzační domény, protože jim jejich ego nedovolí připustit, že by jejich konverzační doména byla na druhé úrovni.

Víte, jak to poznáte? Poslouchejte lidi ve vaší firmě nebo ve vašem týmu. Vedou vaši kolegové konverzace, které se vyznačuji obviňováním a pomlouváním? Nebo neustále řeší nějaké problémy, hledají řešení a zdroje problému a říkají: „Řešení tohoto problému spočívá…“?  Popřípadě slyšíte kolem sebe lidi říkat: „To se nám nepovedlo, co se z toho může naučit, jak změnit tento stav a co uděláme příště jinak, aby se nám tato situace a jí podobné už neopakovaly?“

Konverzační úroveň vaší firmy je výsledkem konverzační úrovně lídra a jeho leadershipu.

Druhým krokem na cestě k vyšší konverzační úrovni je práce na odstranění vašich limitujících omezení a vašeho limitujícího vidění světa. Jinými slovy objevit pro sebe oblast toho, co zatím nevíte, že nevíte. Tím myslím nechat se koučovat na transformaci vašeho vidění světa a posunutí vaší konverzační domény.

Na první pohled se změna konverzační domény zdá jednoduchá, ale zdání klame. Pokud totiž nejste součástí lidí a týmů, kteří se vyznačují konverzační doménou páté úrovně, tak snadno sklouznete do konverzační domény prostředí, ve kterém se právě teď nacházíte. Váš mozek vám nedovolí vidět tento pád, pokud nejste v neustálém tréninku a nestanete se zdrojem vyšších konverzačních úrovní.

 Nechtějte, aby se lidé posunuli rovnou na 5 úroveň, když jsou teprve na 2 úrovni. Musíte strategicky komunikovat a využívat promyšlených postupů, jak v lidech podněcovat a vytvářet novou úroveň konverzační domény.

Jinými slovy, komunikujte s lidmi na jejich konverzační doméně, ale buďte zdrojem jen o jeden stupeň, přestože budete na nejvyšší úrovni. Nebojte se, doženou vás. Budete totiž pro svůj tým zdrojem a součástí něčeho většího, než jsou oni sami.

Pokud chcete posunout svou konverzační doménu lídra, otce, partnera, majitele, ředitele na tu nejvyšší úroveň, tak mě kontaktujte.

Uvědomění

Teď už určitě chápete, proč kniha Svět bez stížností je pro každého, ale kniha Extrémní Ownership, radikální zodpovědnost je v knihkupectvích přehlížena a kupují si ji jen lidí, kteří mají jistou dávku sebereflexe a hledají něco víc než jen řešení problémů, se kterými se nyní potýkají.