8 zásad efektivního leadershipu

Během své dosavadní praxe kouče majitelů a ředitelů úspěšných firem stále objevuji základní pravidla pro efektivní vedení. Miluji zjednodušování, koučování a vedení lidí, protože si to vyžaduje velkou dávku kreativity.

V roce 2019 považuji těchto 8 zásad za klíčové:

 1. Nikdy kolem lídra není možné vést povrchní, nekvalitní a laciné řeči. Slovo lídra je to, co řekl, že řekl, proto od svého týmu očekává stejnou věc. Každé slovo lídra vyslovené k týmu by mělo být konverzací k akci, která vede k záměru, smyslu a cíli mise, aby byl naplněn zájem všech zúčastněných stran.
 2. Lídr je součástí a zdrojem konverzací o tom, co je to být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Tuto svou dovednost neustále rozvíjí nejen sám u sebe, ale i u svého týmu. Podporuje plnou zodpovědnost, autentičnost, autoritu a posilňuje každého člena týmu, aby eliminoval hrozby a slabé stránky, využil a maximalizoval svou jedinečnou silnou stránku pro získání všech objevujících se příležitostí.
 3. Lídr si musí extrémně převzít plnou zodpovědnost za taktiku a strategii svého týmu a vlastnit výsledky svého týmu.
 4. Lídr musí umět vést a následně se nechat vést.
 5. Lídr je příčinou toho, co se stane a jeho jazyk je převážně složen z řečových aktů konverzace k akci založený na vytvořené budoucnosti.
 6. Lídr je mužem/ženou integrity.
 7. Lídr musí ve svém týmu vytvořit takové prostředí a kulturu, ve které breakdowns jsou vnímány jako příležitosti, nikoliv jako něco překvapivého, co se musí schovat nebo utajit.
 8. Je jedno jestli jste dobrý lídr nebo špatný lídr, vždy budete příkladem a váš tým bude výsledkem vašeho vedení. Neexistují špatné týmy, jen špatné vedení.

Pokud má dobře fungovat nějaký tým, tak je nutné, aby měl vedení, které se může opřít o konverzace, jenž vytvářejí budoucnost, která by se jinak nestala.

Budoucnost, ve kterém se každý může spolehnout na to, že:

 • slovo toho druhého bude splněno tak, jak se řeklo,
 • všechna očekávání budou naplněna nebo bude řečeno jinak,
 • existují jasná pravidla, zákony, předpisy a dohody,
 • každý stojí za tím, co řekl a kdo je,
 • každý dělá to, co se očekává, i když to výslovně není řečeno,
 • každý dělá, co ví, že má dělat,
 • každý dělá to, čemu dal své slovo,
 • každý bude své slovo ctít v době, kdy má být splněno.