Autentické naslouchání

Jak si vytvořit život, který by se jinak nestal.

Jedině akce dokáže změnit vše. Pokud nic nebudeme dělat, tak se nemůže nic stát. Jak se nám jeví svět a jak v tomto světě jednáme, je ovlivněno tím, jaký používáme jazyk s ostatními a sami se sebou. Pokud přijmete, že člověka dělá člověkem jeho jazyk (slovo), tak jedinou akcí, která dokáže změnit vše je vaše konverzace k akci pomocí vašeho slibu – dání slova. Pokud však své slovo nebudete ctít v době, kdy ho máte dodržet, tak se nemůže nic stát. Dejte si slib, že budete druhým lidem autenticky naslouchat.

Slibuji, že dnes budu ostatním naslouchat bez interpretace a nabízení automatických úsudků. Tento závazek znamená, že jsem si v každém okamžiku vědem, jaký je rozdíl v tom, co lidé říkají (co vyšlo z jejich úst) a co já říkám o tom, co lidé říkají.

Naslouchání vyžaduje mnohem víc než jen přestat mluvit. Naslouchání je váš osobní postoj v prostoru vnímavosti s ochotou učit se něco nového. To neznamená, že musíte někoho nechat mluvit, nebo podstoupit nepříjemnou konverzaci, která vám nedělá dobře. Rozlište to. Věnujte důkladně pozornost vaší vnitřní moudrosti.

Pokud pozorně nasloucháte vlnobití, můžete slyšet oceán.

Objevujte, co se s vámi děje vnitřně. Buďte pozorovatel toho, jaké máte myšlenky, vzpomínky, vnitřní tělesné pocity, emoce. Pokud při naslouchání zvyšujete pocit vědomí, dokážete mnohem snadněji určit zdravé hranice.

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.