Články autora

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Buď kupující ne prodejce

Nehledejte klienty a neprodávejte jim, ale vytvářejte si je a staňte se kupujícím. Co kdybyste změnili své nastavení mysli a změnili svůj postoj ke konkurenci? Co kdybyste místo...

Jak funguje naše mysl

Vidíme a slyšíme jen to, co naše mysl hledá. Co očekáváte, to se obvykle stane.Představivost je mocnější než vědění.Představivost je mocnější než logika.Vaše mysl vždy dělá...

1# důvod, proč si vytvořit nerealistické cíle

Vydělejte si 10 milionů korun ne kvůli 10 miliónům korun, ale kvůli tomu, kdo díky tomuto cíli můžete být. Jim Rohn Kdykoliv se rozhodnete pro růstové...

Imunita změny

Profesor Robert Kegan se ve své přednášce zamýšlí nad tím, že existuje mezera mezi skutečným osobním zájmem ke změně a tím, co skutečně člověk dělá. Ukazuje...

Budoucí výsledky musí být filtrem pro všechno, co děláte

Většina lidí nemá moc jasnou vizi budoucího já. Důvodem je to, že je mnohem jednodušší si pamatovat minulost než si představit budoucnost. Když se budete...

Lídr nebo kouč není rádce

Být dobrým lídrem a tím pádem i dobrým koučem si vyžaduje zastavit touhu radit. Většina z nás má syndrom „řešitelem problémů“. Pokud jste četli můj článek 5 konverzačních...

Pro exponenciální růst je klíčem odvaha

Ze své praxe kouče úspěšných lidí, ale i ze svých vlastních zkušeností vím, že odvaha je klíčovým faktorem, který pro váš růst na vyšší úroveň schopností a důvěry...

Jak exponenciálně zvýšit produktivitu?

Jedině změnou vidění vašeho podnikání můžete zažívat náhlý pokrok ve vaší produktivitě. Změna viděni vám umožní vidět nové příležitosti a nový způsob jednání/chování, které jste dříve...

Dokud si neodpustíte, vaše podnikání nemůže začít exponenciálně růst

Někteří podnikatelé jsou v přítomnosti stále uvěznění ve své minulosti. Jejich myšlení a způsob chování je ovlivněno předchozím selháním, neúspěchy a nežádoucími výsledky. Během své praxe kouče a lídra...