Články autora

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Přežívání vs. Přispívání

Jste majitel firmy, generální ředitel nebo podnikatel, který stále přemýšlí, proč se ostatním daří lépe než naší společnosti, jak to dělají, že jsou tak úspěšní?...

Co je breakdown?

Breakdown je situace, kdy nedochází k naplnění zájmu vašeho projektu, jednotlivých výstupů, výsledků nebo někdo nectí podmínky spokojenosti. Breakdown ve světě leadershipu je situace, kdy dojde...

Odvážit se odvážně vést

Co v realitě znamená „Odvaha vést“? Kdo je odvážný lídr? Proč by měl být lídr odvážným? Ty se bojíš? Jsi straš pytel! Toto jsou slova, které...

Změna práce a změna kariéry – strategie a plán

V roce 2016 jsem se rozhodl udělat kariérní změnu a trvalo mi 3 roky, než jsem udělal odvážný krok. Dalo se to zvládnout mnohem rychleji, ale já...

Proč empatie není při vedení druhých vaše silná stránka?

Není to poprvé, kdy mi můj klient při koučinku řekl, že jeho silnou stránku je empatie, pozitivní postoj (přístup) a jiné imaginární subjektivní postoje. Jak jste...

Co je proveditelnost (workability) vašeho projektu

Jako lídr, který je zodpovědný za strategii a taktiku svého týmu, musíte být plně zodpovědní i za to, že váš tým dokáže rozlišit uskutečnitelnost jednotlivých částí projektu, kterým...

Proč je „distinctions – rozlišení“ při vedení a koučinku tak důležité a jak fungují?

Nedělám klasickou techniku koučinku, ale využívám při konverzaci s klientem i metody leadershipu. Jednou z technik vedení a koučování lidí je pomocí tzv. „distinction – rozlišení, které umožňují klientům...

To ono

Dnes jsem dostal dotaz od jedné klientky, která dostala cvičení na odhalení toho, co je iluze reality. Zeptala se mě: „Co je realita, když ji každý...

Zamilujete si překážky

Při vedení a koučování lídrů jsme si všiml, že jakákoliv překážka, která se jim zobrazí na cestě za cílem, se jim jeví jako problém. Problémy se pro ně...