Buď se jich zbavte, nebo je milujte

Pokud si jako lídr myslíte, že by bylo potřeba vyhodit nějakého člena týmu, tak se nejdříve podívejte na to, kde jste jako lídr zklamal. Převezměte si odpovědnost za výkon vašeho týmu. Pokud se vymlouváte na členy týmu, kteří neplní své povinnosti a nedělají co mají, tak si položte otázku, zda jste jim vše dostatečně vysvětlil a zda jste vybral do svého týmu člověka, který má dělat tuto práci nebo zastávat tuto pozici.

Lidé ve vašem týmu nepotřebují vyhodit, ale potřebují vést. Což si vyžaduje odvahu.

Pokud jste skutečný lídr, převezmete si odpovědnost za to, že váš tým selhává. Díky tomu  přestanete vidět problémy, ale uvidíte jen možnosti a příležitosti, jak z procesu a lidí získat všechen jejich potenciál k dosažení záměru.

Pozor na jednu past. Pokud si stanovíte cíl, tak váš tým nemusí vědět, co se od něj očekává. Když máte jasný cíl, tak se zaměřte na proces. Každý člen týmu musí vědět, kde je jeho pozice v celém procesu a co se od něj očekává. Musí vědět, jaký jsou na něj kladeny požadavky a čemu může a nemusí dát své slovo. Pokud nebude deklarovat to, za čím si stojí a nedá vám své slovo, tak se nemůžete spoléhat, že svou práci bude dělat tak, jak očekáváte. Nebude vlastnit vaší vizi budoucnosti. Váš požadavek vytvoří novou budoucnost všem členům týmů, proto musí cítit svobodu v přijetí nebo zamítnutí vašeho požadavku.

Klíčové hodnoty vašeho týmu – fundamental habits

Aby váš tým mohl být spolehlivý a dosahoval maximální výkonnosti a produktivity, tak musí být v neustálé konverzaci (dril) v základních hodnotách:

  • Osobní Integrita, integrita systému, integrita organizace
  • Autentičnost – být autentický o své neautentičnosti.
  • Příčina toho, co se stane.
  • Být zdroj a součástí něčeho většího, než jsou oni sami – identita.

Tyto hodnoty vám pomohou k předvídatelnosti, transparentnosti a jasnosti vašeho týmu. Díky tomu budete moci vést svůj tým s jistotou a budete se moci zaměřovat na klíčové aspekty celého procesu k dosažení záměru.

Neexistují špatné týmy, ale špatné vedení.

Tento způsob vedení vám zajistí, že lidé, kteří nejsou na správných místech, tak odejdou sami, protože vám nebudou moci dát své slovo a deklarovat to, za čím si stojí.