Lepší výkonnost

Články kategorie Lepší výkonnost

Jak úspěšní lídři zaměřují firmu na skutečně důležitý cíl

Každý lídr se jednou dostane do situace, kdy bude muset vyřešit problém, jak otočit kormidlem a zažehnout pozornost všech lidí na skutečně důležité cíle, na kterých v daném okamžiku fundamentálně...

Nastavení cílů pomocí metody SMARTER

Cíle vnímám jako ohraničující výsek široce pojaté vize budoucnosti. Cíle jsou něčím zásadním, aby se vytvořená vize budoucnosti a následně stanovená strategie mohla manifestovat v realitě. Váš...

Jaký je rozdíl mezi vizí a misí?

Pokud jste si přečetli dokument SKRIPT VIZE Z VYTVOŘENÉ BUODUCNOSTI, tak v tuto chvíli máte vhled to procesu vytváření vize. Při koučování a vedení lídrů jednotlivých firem jsem...

Jste nespokojení se svým profesním růstem?

Při osobním koučinku klienta jsme si všimli, že žije uvězněn v jakési propasti toho, čeho by mohl dosáhnout, aniž by viděl vše, čeho dosáhl. „Stagnuji a nikam...

Co je proveditelnost (workability) vašeho projektu

Jako lídr, který je zodpovědný za strategii a taktiku svého týmu, musíte být plně zodpovědní i za to, že váš tým dokáže rozlišit uskutečnitelnost jednotlivých částí projektu, kterým...

Zamilujete si překážky

Při vedení a koučování lídrů jsme si všiml, že jakákoliv překážka, která se jim zobrazí na cestě za cílem, se jim jeví jako problém. Problémy se pro ně...

1# důvod, proč si vytvořit nerealistické cíle

Vydělejte si 10 milionů korun ne kvůli 10 miliónům korun, ale kvůli tomu, kdo díky tomuto cíli můžete být. Jim Rohn Kdykoliv se rozhodnete pro růstové...

Budoucí výsledky musí být filtrem pro všechno, co děláte

Většina lidí nemá moc jasnou vizi budoucího já. Důvodem je to, že je mnohem jednodušší si pamatovat minulost než si představit budoucnost. Když se budete...

Jak exponenciálně zvýšit produktivitu?

Jedině změnou vidění vašeho podnikání můžete zažívat náhlý pokrok ve vaší produktivitě. Změna viděni vám umožní vidět nové příležitosti a nový způsob jednání/chování, které jste dříve...