Nejlepší články

Tato stránka sdílí mé nejlepší články seřazené do jednotlivých oblastí, který jsou klíčové pro bytí lídrem a efektivní leadership. Jsou to například: autentičnost, integrita, soustředění, produktivita, talent, zvyky, vztahy... atd. Hlavní otázka mé práce, která mě popohání je, "Jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti?" Abych odpověděl na tuto otázku, tak píši články založené na vědeckých poznacích o bytí lídrem (člověkem) a efektivním leadershipu. 

Můžete si přečíst zajímavé články na téma, záměrný trénink, Integrita, konverzace k akci, omluva nebo si prohlédnout můj osobní seznam nejlepších knih o osobnostním rozvoji, koučinku, psychologii a leadershipu. Nebo si můžete přečíst pohádky, které píši pro své děti (William, Katie a Emily). Jste připravení se ponořit do čtení? Můžete začít přečtením nejlepších článků z každé oblasti nebo se posunout dolů, kde jsou články seřazeny podle data zveřejnění.

Nejlepší články podle kategorie

Mistrovství leadershipu

Lepší vztahy

Lepší výkonnost

Konverzační doména

Optimální zdraví lídra

Celoživotní vzdělání