Jak být autentický lídr – autenticita či autentičnost

Každý z nás chce být obdivovaný a ten, kdo teď bude tvrdit, že obdiv nepotřebuje, tak je neautentický. Pokud máte malé děti, tak se podívejte, jak jim od malého miminka záleží na vašem obdivu a uznání. Dělají vše proto, aby dostaly pochvalu, aby se rodiče usmáli a vyjádřili obdiv. Tento program z dětství máme v sobě natolik zakódovaný, že ho v dospělosti nevědomě používáme a vyžadujeme. Vyžadujeme od lídra, aby byl obdivuhodný a loajální. Lídři pak žijí v domění, že musí být obdivuhodní a dělají vše proto, aby jejich tým byl loajální ze strachu, že by ztratili jejich obdiv. 

Co je autenticita či autentičnost?

Lídr je autentický, pokud jedná v souladu s tím, kým se rozhodl být pro ostatní a kdo se rozhodl být sám pro sebe. Pokud efektivně uplatňujete autentický leadership (autenticky vedete), tak býtí autentickým vás ponechá uzemněné a přímé sám k sobě a k ostatním bez použití síly nebo nátlaku (force). Jinými slovy, být autentický lídr a efektivně uplatňovat autentický leadership znamená, být autentický o své neautentičnosti.

Každý z nás chce být obdivovaný a mít obdiv druhých, ale téměř nikdo z nás nechce být konfrontován tím, jak moc chceme být obdivováni. Bojíme se situací, kdy bychom mohli být konfrontováni za naši přímost a upřímnost, protože bychom přišli o náš obdiv a tím bychom nemohli být obdivovaní lídři. Proto se většinou snažíme vyhýbat této konfrontaci a jsme neautentičtí – lidé žijící malý (dětinský) život.

Bez autentičnosti můžete zapomenout na bytí lídrem

Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership si vyžaduje být autentický. Někteří se domnívají, že být autentickým lídrem znamená být vulgárním, rozčilovat se na druhé, když mají problém, říkat vše tak, jak jim pusa narostla atd. Tento druh jednání nemá nic společného s autentičností nebo autenticitou, ale jedná se spíše o nedostatečný pocit vlastní hodnoty vycházející z toho, že lídr neví, kdo skutečně je sám pro sebe a pro druhé.

Autenticita lídra je jedním ze čtyř základních faktorů programu From Leader To Master a jakéhokoliv vedení lidí. Být autentický lídr neznamená být vždy populární, loajální nebo obdivovaný. Autentický lídr se ne vždy potká s oceněním nebo souhlasným přijetím jeho jednání/chování.

Neautentičnost lídra

Většina z nás již od malička udělá vše proto, aby byla obdivována. Pokud si nevšimneme, že jsme neautentičtí, tak ztráta autentičnosti je jen malou cenou za náš obdiv. Když chceme být obdivování na úkor naší autentičnosti, tak naše bytí lídrem není celé a kompletní – žijeme malý (dětinský) život, ve kterém jsme stále malý chlapeček nebo malá holčička, která nevědomě touží po obdivu svých rodičů (svého týmu a kolegů).

Loajalita týmu

Stejně jako obdiv, tak i loajalita našeho týmu je pro nás často důležitější než být autentickým lídrem efektivně uplatňujícím leadership. Většinou se chováme loajálně vůči členům svého týmu ve chvílích, kdy se bojíme ztráty obdivu. V takovýchto situacích jsme ochotni obětovat naši autenticitu, abychom si předstírali naši loajalitu, přestože pravdou je, že jsme „loajální“ jen proto, že se obáváme ztráty obdivu našich kolegů.

Paradoxem této situace je fakt, že vaše neautentičnost za účelem získání obdivu a bytí loajálním je druhými lidmi lehce rozpoznatelná a lídr v těchto situacích vypadá spíše směšně a nedůvěryhodně.

Proto svým klientům tvrdím, že bez autentičnosti mohou zapomenout na bytí lídrem, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. 


1) Autenticita; Joseph Stephen; Nakladatel:Portál, EAN:9788026213611, ISBN:978-80-262-1361-1, 192 stran, vydání: 2018.