Co dělat, když klient (kolega) rezignuje na to, co mu říkáte?

Kognitivní disonance

Setkali jste si při koučování nebo vedení lidí s tím, že klient nebyl ochotný přijmout předkládané informace a vy jste měli pocit, že mu nemůžete pomoci, pokud předkládané informace a úkoly nepřijme jako novou možnost způsobu bytí a způsobu jednání?

Pokud jste profesionální kouč nebo lídr, tak vím, že setkali. Často se mě moji klienti ptají, co mají s takovým klientem dělat, když na vše, co řeknou klient reaguje slovy:

  • „Ano, to vím, ale…“
  • „Tohle na mě nefunguje.“
  • „Já nic necítím.“
  • S tím nesouhlasím, myslím si, že to je jinak.“
  • Nebo jen mlčí a vy rozpoznáte, že rezignoval nebo se rozhodl hájit svou pravdu a potichu svádí boj s tím, čemu věří nebo ví.

Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, například mezi postoji (znalostmi, vírou, chováním) a skutečným stavem věci.

Při spolupráci kouče s klientem (vedení lidí) dochází ke vzniku různých kognicí. Někteří klienti se s tímto negativním stavem vypořádají tak, že kouče (lídra) zastaví a začnou se ptát. Ačkoliv nemusí nutně říci, že prožívají kognitivní disonanci, řeknou dost, aby si kouč mohl uvědomit, že zažívají kognitivní disonanci. Někteří klienti umí vědomě kognitivní disonanci rozpoznat a sdílet konflikt dvou různých poznání – toho, co říká kouč a toho, co vědí, že vědí nebo si myslí, že vědí.

Je dobré, abyste jako kouč svým klientům o kognitivní disonanci řekli a vedli je k tomu, aby si ji mohli uvědomovat a vidět při rozhovorech. Díky rozpoznání kognitivní disonance mohou vaši klienti mnohem efektivněji porozumět a objevit pro sebe vaše jedinečné koučovací metody a materiály, které tvoří většinu vaší práce.

Pokud váš klient nerozpozná kognitivní disonanci a nezastaví vás, tak bude potichu sedět a vyřeší tento nepříjemný stav tím, že:

  1. Potichu bude ad hominem útočit na svého kouče, nebo na to, co kouč říká, nebo na úkol, který má dělat.
  2. Aniž by zvážil a přijal možnost, co kouč říká nebo co klientovi dává za úkol jako nový způsob bytí a způsob jednání, který mu je zatím neviditelný, tak to vnitřně odmítá a označí to za nepravdu nebo manipulaci (zaujme postoj).
  3.  Vše, co slyší nebo vidí odmítne a označí to jako nesmyslné.
  4. Označí vše, co slyší a vidí jako nesrozumitelné.
  5. Rozhodne se držet se toho, co si myslí, že ví nebo čemu věří, aniž by vyvinul intelektuální úsilí předkládané informace přijmout jako novou možnost způsobu bytí a způsobu jednání.

Jak jsem již napsal v úvodu, kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, které často vznikají, když je člověk konfrontován a je vyzván, aby porovnal své znalosti, přesvědčení nebo naučené chování. Klient srovnává, co ví nebo je přesvědčený, že to ví s tím, co mu kouč říká a jemu se to jeví jako nekonzistentní (ve vzájemném rozporu).

Při koučování často dochází ke kognitivní disonanci, když se klient setkává s nekonzistentností (disonancí), kterou prožívá v okamžiku, když je konfrontován s tím, jak právě teď žije a kouč mu odhaluje nový způsob bytí a způsob chování/jednání, kterým by mohl být použitý, aby dosáhl svého záměru, smyslu a cíle, se kterým za koučem přišel.

Jak koučovanému odhalit kognitivní disonanci a jakou metodu použít?

Kontaktujte mě! Pobavíme se jako kolegové a rád vám budu sdílet svou metodu, kterou používám, když odhalím, že můj klient začíná mít kognitivní disonanci.

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.