Co je breakdown?

Breakdown je situace, kdy nedochází k naplnění zájmu vašeho projektu, jednotlivých výstupů, výsledků nebo někdo nectí podmínky spokojenosti.

Breakdown ve světě leadershipu je situace, kdy dojde k zpomalení, selhání, zastavení, zlom ve způsobu, jak se věci vyvíjí. Je jedno, jestli vedete sebe nebo ostatní. Je jedno v jakém oboru nebo sféře lidského bytí jste lídrem.

Breakdown není problém

Manažéři řeší problémy, lídři vidí breakdowns – příležitost k průlomu v produktivitě a výkonnosti při dosahování zájmu všech zúčastněných stran. Je v pořádku, že jako manažér vidíte problém a problém vyřešíte. Je to vaše práce. Pokud tento stav bytí nezpůsobuje změnu nálady, negativní emoce, špatné vnitřní tělesné pocity a nedochází k vytváření negativních domněnek a přesvědčení, která ovlivňují budoucí akce.

Pokud ve vašem životě dojde k zmaření vašeho zájmu nebo nejsou dosaženy výsledky, máte možnost získat příležitost osobního růstu a rozvoje, abyste byli schopní vytvářet budoucnost, která není pouhým opakováním nebo pouhou variací minulosti. Jinými slovy, pokud dojde ke zmaření vašeho zájmu, tak pomocí vidění světa skrze „breakdowns“ máte možnost žít z vytvořené budoucnosti, nikoliv žít do pravděpodobné až téměř jisté budoucnosti.  

Proč lídři na různých organizačních úrovní nevidí situace, kdy dojde ke zmaření zájmu jako breakdown (příležitost k průlomu v naší produktivitě nebo dosažení nových nepředstavitelných výsledků)?

Abyste mohli vidět zmaření vašeho zájmu skrze breakdown, musíte nejdříve rozlišit, kdy máte problém, který transformujete do příležitosti k průlomu ve vaší produktivitě a výkonnosti. Ačkoliv to zní jednoduše, vyžaduje si to skutečného lídra, který je součástí a zdrojem něčeho většího, než je jen způsob, za koho se považuje.

Tagy: