Co je leadership?

Co znamená být lídr a efektivně uplatňovat leadership?

Leadership zatím není považován za odbornou dovednost, která by si vyžadovala vědecké pojetí nebo specifickou konverzační doménu, kterou by se lídři mezi sebou navzájem domlouvali. Protože zatím neexistuje přesná definice leadershipu, tak si ji každý vysvětluje podle toho, co pro něj leadership znamená.

Někteří lidé leadership spojují s největšími pozicemi ve firmě. Pro některé lidi je to speciální soubor kompetencí a povinností, který se liší od managementu. Abraham Zaleznik v článku  HBR article “Managers and Leaders: Are They Different?” píše, že manažeři krotí chaos pomocí kontroly a procesů, zatímco lídři vytváří jasnost, creativitu a možnosti pro podporu změny. Werner Erhard říká, že lídr vytváří budoucnost, která by se bez něj nestala a jedná z právě vytvořené budoucnosti. Pro některé lidi jsou lídři hrdinové nebo velcí inovátoři, jako byl například Steve Jobs nebo Sheryl Sandberg. Pro Brené Brown je lídr kdokoliv, kdo převezme odpovědnost za nalezení potenciálu v lidech nebo procesech a má odvahu rozvíjet jejich potenciál. Chytré organizace, společnosti, týmy nebo i jednotlivci využívají intelektuálního úsilí k dosažení záměru při vedení sebe a ostatních – využívají leadership.

Já se domnívám, že být lídrem a efektivně uplatňovat leadership může každý z nás. Každý z nás by měl být lídrem sám sebe, svého těla, rodiny a života. 

Přečtěte si článek, Co pro mě znamená leadership a jak získat přístup k bytí lídrem, aby vaše jednání a chování v situacích, kdy je zapotřebí lídra a leadershipu, bylo přirozeným sebevyjádřením. Jedině pak můžete za každé situace bez ohledu na okolnosti vést a být lídr. Dalo by se říct, že dokud se vám nestane leadership zvykem (habit), tak se nemůžete spolehnout na to, že se v kritických situacích budete chovat a jednat jako lídr.

Základy leadershipu

Už od roku 2015, kdy jsem začal se studiem leadershipu jsem hledal odpověď na to, zda existuje nějaký oficiální jazyk leadershipu. V článku Jazyk leadershipu odhaluji dopad absence jednotného specifického jazyku, se kterým by lídři mezi sebou komunikovali a přes který by viděli svět. Stejně jako lékaři, právníci, stavební inženýři a jiní odborníci z různých odvětví.

Nejdůležitější základy lídra a leadershipu

 • Integrita
 • Autentičnost
 • Být zdrojem a součástí něčeho většího, než jsem já sám
 • Být příčinou toho, co se stane

Nejlepší knihy o leadershipu

 • Authentic leadership
 • Leadership Exellence
 • Kmenový vůdce
 • Lídři jedí poslední
 • Umění vést
 • Vůdce, který nepotřeboval žádný titul
 • Navy seal leadership be unbeatable
 • On becoming a leader
 • Leadeing with Dignity
 • Dare to lead
 • Straight-line leadership
 • Tři zákony produktivity
 • Extreme Ownership