Čtenářský deník: Knihy pro osobnostní rozvoj

Při svém studiu a vědeckém zkoumání, co znamená bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jsem četl spoustu knih. Každou knihu jsem shrnul do tří vět a vypsal si výpisky, které používám na svých workshopech, při tréninku a při programu From Leader To Master. Knihy jsou seřazeny tak, jak jsem je postupně zveřejňoval, takže nehledejte v posloupnosti žádný význam.

Přehled všech knih, které jsem četl při svém studiu a výkumu leadershipu najdete v mé knihovně. Přehled všech výpisků pak v mém čtenářském deníku, který jsem rozdělil do tří kategorií: leadership, osobnostní rozvoj, psychologie.