Destruktivní povaha strachu

Když jsem četl v roce 2011 knihu Biologie víry od Bruce H. Liptona, tak mi v mé mysli utkvěla jedna kapitola. Dodnes si pamatuji její text, jelikož mi poskytla přístup k uvědomění, jak naše obavy a z nich pramenící způsob chování ovlivňují výsledky a naše životy.

Již prezident Franklin D. Roosevelt si uvědomoval, jak destruktivní povaha strachu může ovlivnit výsledky v jakýchkoliv náročných časech. V jednom svém proslovu v době Velké krize a nadcházející druhé světové války řekl: „Nemáme se čeho bát, jen obav samotných.“1

Jak se zbavit destruktivních obav v náročném období?

Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership v době, kdy je organismus jakéhokoliv systému zpomalen vlivem destruktivní povahy strachu je mistrovská dovednost. Především majitelé firem, rodiče a vůdci organizací, společenství a národů by měli v této době být zdrojem a součástí něčeho jiného než šířením obav samotných.

Zastavte se, rozhlédněte se a 3x zhluboka nadechněte. Odpovězte si na otázku:

  • Co vidím?
  • Co skutečně vidím v realitě? Nikoliv to, co si myslím, nebo vím o realitě a životu.

Pokud zrovna nestojíte v ohrožení života z blížícího se útoku predátora nebo blížícího se automobilu, tak si můžete všimnout, že obava, kterou máte, je jen výplod vaší fantazie.

  • Zamyslete se, odkud se bere vaše obava?
  • Jsou vaše obavy subjektivní nebo objektivní?
  • Mají vaše obavy reálný základ?
  • Přispívají vaše obavy k plnému prožívání života?

Zbavení se obav je prvním krokem při vedení sebe a ostatních v náročném období. Pokud jste lídr, který má jasnost v tom, na čem mu záleží a co je pro něj fundamentálně důležité, tak můžete ostatním připomenout, aby se také zastavili a uvědomili si, co je pro ně důležité a na čem jim záleží. Pak se rozhlédli a uvědomili si, co skutečně v realitě vidí. V tom okamžiku uvidíte, zda vaše jednání a chování pramení z vaší subjektivní reality (obava z obavy) nebo objektivní reality (reálné a skutečné ohrožení).

1 Lipton B. H. (2005) The Biology of Belief (v češtině Biologie víry, ANAG, spol s r.o., 2011)