Dokud si neodpustíte, vaše podnikání nemůže začít exponenciálně růst

Někteří podnikatelé jsou v přítomnosti stále uvěznění ve své minulosti. Jejich myšlení a způsob chování je ovlivněno předchozím selháním, neúspěchy a nežádoucími výsledky. Během své praxe kouče a lídra jsem zjistil, že spousta velmi úspěšných a produktivních lidí mají strach ze žádosti o odpuštění.

Strach požádat o odpuštění

Dokonce je jejich strach tak silný, že nedokáží požádat o odpuštění ani svou sedmi letou dceru, před kterou nedodrželi své slovo. Proč tomu tak je?

Paradoxně žádost o odpuštění vnímají jako projev slabosti. Jsou přesvědčení, že žádost o odpuštění se říká jen tehdy, když projevuji slabost, zranitelnost a nedostatečnost. Právě jejich nedostatečný pocit vlastní hodnoty jim brání požádat o odpuštění.

Jak říká Dan Sullivan: „Odpouštíte, když se vzdáte naděje, že budete mít lepší minulost.“

Každý podnikatel, který dosáhl velkého úspěchu má za sebou i spoustu pádů, zklamání, selhání, neúspěchů a chyb, kterých se dopustil a stáli ho velké množství energie, času a peněz. Problém nastává tehdy, když mají problém zapomenout. Všechny nepříjemné události se nakonec usadí v nevědomí a jsou nevědomím zdrojem neustálého pocitu nespokojenosti.

Přestože můžete kolem sebe slyšet chválu a uznání, budete se stále cítit jako podvodník a nedokážete ji přijímat, dokud nezměníte způsob, jak se vypořádáváte s negativními zkušenostmi. Jinými slovy, dokud se nevyčistí skříň od starého, poškozeného nebo nevhodného oblečení, tak do ní nemůžete dát nic nového.

Cvičení – jak odpustit a obnovit své PFP (power, freedom a peace of mind)

Začněte myslet exponenciálně a využijte k tomu růstové 10x nastavení mysli.

  1. Napište si 12 věcí ze své podnikatelské minulosti, na které máte negativní vzpomínky.
  2. Teď se podívejte na svůj nejlepší rok, kdy jste byly nejúspěšnější a měli ve svém životě největší bohatství. Nemusí to být měřeno jen penězi.
  3. Teď si položte velkou otázku: Jak tyto nepříjemné události, na které máte negativní vzpomínky ovlivnili váš největší úspěch?

Pokud jste jako většina podnikatelů, tak jste si určitě všimli, že to ve skutečnosti nejsou ty nepříjemné zkušenosti, co vás neustále v přítomnosti ovlivňují, ale je to význam, který jste těmto událostem dali.

Odpusťte si.

Uznejte své nepříjemné zkušenosti a změňte jejich význam a kontext, který jste jim v minulosti dali. Udělejte z nich jedny z nejlepších lekcí vašeho podnikatelského života. Právě tyto zkušenosti z vás dělají jedny z nejlepších lidí planety.

Využijte své růstové 10x nastavení mysli

Dosahovat exponenciálního růstu a dopadu, si vyžaduje myšlení zaměřené na výsledky. Pokud máte správně vytvořenou budoucnost, která je větší, než jste vy samotní, má velký cíl, jasnost, záměr, smysl a naplňuje zájem všech zúčastněných stran, tak vaše relativně malé lekce v minulosti se stanou bezvýznamnými a budete je vnímat jako důležité mezistupně k vašemu úspěchu.

Ve skutečnosti neexistuje nic takového, jako je selhání. V podnikání existuje jen úspěch nebo průzkum trhu.