Důstojnost lídra a důstojné jednání lídra

Většina z nás už od dětství ví, jak si pomoci, když nás někdo napadne fyzicky. Můžeme volat o pomoc nebo se bránit. Avšak, kdo byl od malička trénovaný na obranu proti emocionálnímu útoku?

Víte, jakou pomoc potřebujete, když vás někdo ignoruje, odmítne nebo urazí?

Nejen ve firemním prostředí, ale i u nás doma jsou naše děti vystaveny útokům sebeúcty. Psychické útoky podkopávají jejich dostatečný pocit vlastní hodnoty a vztahy s okolím.

Při emocionálním napadení se aktivují ty části mozku, které jsou aktivní při fyzickém napadení. V první fázi mozek nerozlišuje, zda se jedná o fyzické nebo emocionální napadení a dříve, než si uvědomíme, co se stalo, tak spustí akci (zato může tzv. amygdala). Proto se při určitých situacích neumíme ovládat a když si uvědomíme, co se stalo, tak nám dojde, že se zbytečně hádáme, brečíme nebo útočíme.

Důstojnost lídra

Důstojnost lídra je dána schopností vnímat situace, se kterými se v daný okamžik potýká jako breakdown (něco, co se jen stalo), na místo vnímání situace, se kterou se v daný okamžik potýká jako problém (něco, co se nemělo stát).

Odpuštění jako součást leadershipu

Bez dovednosti vědomě a autenticky odpouštět, nedokáže žádný lídr být důstojným a vytvářet důstojné prostředí pro vedení sebe a ostatních do budoucnosti, která by se jinak bez něj nestala. Jsou-li lidé, které vede ignorováni, odmítáni nebo uraženi, bude cestu do vize budoucnosti zahalovat závoj neviditelnosti upletený z nedostatečného pocitu vlastní hodnoty.