Integrita systému – věda o leadershipu

Jako expert v oboru Sklo ve stavebnictví se pravidelně setkávám s majiteli a lídry firem, se kterými společně diskutujeme, co nejčastěji způsobuje ztrátu produktivity, nespokojenost zaměstnanců, špatné finanční výsledky, nespokojené zákazníky, velké reklamace a stále se opakující chyby. Abych jim mohl pomoci, tak jsem se již několikrát setkal se Steve Zaffronem, který spolu s Wernerem Erhardem, Michael C. Jansenem a Jeri Echeverria patří k zakladatelům nového vědeckého paradigmatu o leadershipu –ontologicko / fenomenologický model.

Po skončení kurzu „Jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership“, který se konal v roce 2018 v Mexiku, jsem se Steve Zaffrona zeptal, kde on vidí problém současného podnikání ve stavebnictví nejen v ČR.

„Vše, co ti mohu říct, jsem pospal ve své knize The threelaws of performance. Přečti si ji.“

Souhlasně jsem přikývl a hned odpověděl: „Četl jsem ji už desetkrát. Velmi mě zajímá vaše profese, kterou společně s Wernerem, Michaelem a Jeri děláte. Rozumím tomu, že problémy, které mají firmy spočívají v tom, jak se jim jeví situace, se kterou se právě teď potýkají. Jaký používají jazyk o tom, co se jim právě teď děje. Také mi je jasné, že bez studování jazyka stavebnictví, podnikání a leadershipu, budou mít stále stejnou produktivitu a nemůže dojít k přepsání jejich budoucnosti. Stále budou mít pravděpodobnou / téměř jistou budoucnost.“

Steve se usmíval a bylo vidět, že ho těšilo, jak jsem danou problematiku chápal. Pokývl hlavou a zeptal se. „Na co se tedy chceš skutečně zeptat?“

Pokračoval jsem: „Pracuji nejen jako konzultant a specialista na leadership, ale mám i svou praxi stavebního inženýra, který se stal expertem v oboru Sklo ve stavebnictví. Pravidelně pomáhám řešit reklamace a návrhy skla. Myslel jsem si, že problém v našem oboru je ve znalostech. V naší pojmové mřížce, kterou každý v oboru má. Proto jsem vytvořil vzdělávací projekt Glasseducation a píši odborné články. V tomto směru už vidím výsledky, ale nedějí se žádné zázraky v podobě nepředstavitelného nárůstu produktivity.“

Steve se chvilku zamyslel, „Jedna věc je vědění a úplně něco jiného je objevit pro sebe. To, že lidem poskytneš vědění a vytvoříš možnost učit se jazyk tvého oboru, neznamená, že to pro sebe objeví a dokáží to za každé situace bez ohledu na okolnosti používat. Dokud je tvé učení nezačne doslova používat, tak nevědí nic. Jinými slovy, dokud se jim tvé učení nestane sebevyjádřením, tak v kritických situacích budou jednat jen na základě toho, co vědí, že vědí, nebo toho, co si myslí, že vědí.“

Pozorně jsem naslouchal a uvědomil jsem si, že tohle téma jsme probírali šestý den kurzu. Věděl jsem, že si Steve musí také odpočinout a chtěl jsem dát prostor i ostatním lidem, aby mu mohli položit pár otázek, proto jsem se ho už zeptal jen na jednu věc. „Co je tou jednou jedinou věcí, kterou když všechny stavební firmy udělají, tak vše ostatní bude jednodušší nebo zbytečné?“

Steve vydechl se slovy, „To je velká otázka.“ Pak se odmlčel a řekl mi něco, co jsem se rozhodl s vámi sdílet.

Steve mi dal velmi jednoduchou odpověď: „Pokud by právě teď každá firma pro sebe objevila, co znamená integrita systému, osobní integritaintegrita organizace, tak by se stal doslova zázrak v podobě něčeho nepředstavitelného.“ Usmál se na mě a pak dodal, „Umíš si to představit? Tato myšlenka je zdrojem a součástí něčeho většího, než jsme mi sami.“ 

Nový model integrity

Integrita systému, osobní integrita a integrita organizace vychází ze základní definice:

Systém, člověk nebo organizace je v integritě, pokud je celý, kompletní, nenarušený, neporušený, v dobré kondici a spolehlivý.  

Systém je v integritě, když je celý a kompletní ve 3 dimenzích:

  • DESIGN– návrh systému musí být proveden tak, aby byl schopný plnit (dodávat) svůj účel.
  • IMPLEMENTACE– dodavatel musí každou část systému zcela a přesně implementovat tak, jak byl navržen.
  • POUŽITÍ– uživatelé musí systém kompletně a přesně používat, tak jak byl navržen a jak bylo autorem zamýšleno, aby záměr byl splněn (naplnění účelu).

Aby systém byl funkční, je nutné, aby každá tato dimenze byla v integritě – celý a kompletní, neporušený, nenarušený, spolehlivá v dobré kondici.

Integrita systému je podmínkou funkčnosti, funkčnost celého systému je podstatnou podmínkou maximální produktivity a výkonu.

Praktické použití integrity systému ve stavebnictví

Pro představu použiji analogii z mého oboru. Pod pojmem produktivita a výkon zasklení si můžeme představit jeho estetické, stavebně fyzikální vlastnosti (prostup světla, tepelná izolace, akustická odolnost), bezpečnost, mechanická odolnost, ekonomicky udržitelnou životnost, ovladatelnost a použitelnost.

Pokud systém zasklení není v integritě, tak se ztrácí jeho funkčnost. Jinými slovy, každý systém zasklení je vymyšlený a navržený tak, aby plnil svůj záměr. Pokud dodavatel zasklení nedodá (neprovede montáž)tak, jak bylo navrženo, uživatel nebude celý systém zasklení používat tak, jak bylo autorem návrhu zamýšleno, systém zasklení není v integritě.

Je pak pravděpodobné / téměř jisté, že systém zasklení nemůže být plně funkční a mít ekonomicky udržitelnou životnost, pokud některá z dimenzí nebude splněna.

Není-li celý systém zasklení v integritě, jinými slovy není celý, kompletní, nenarušený, neporušený, spolehlivý a v dobré kondici a nejsou jeho 3 dimenze celé a kompletní, tak nemůžete očekávat, že vám bude fungovat a vy dosáhnete očekávaného a požadovaného záměru, se kterým jste zasklení do svého objektu požadovali.

Je to stejné jako s gravitací. Buď je nebo není. Pokud je, tak ji musíte respektovat, jinak její účinek na vlastní kůži ucítíte.

Integrita jako základ leadershipu

Nový model integrity vnímám jako neodmyslitelný základ každého mezilidského vztahu. Dalo by se říct, že integrita je základní ingredience pro spokojený a naplňující vztah, fungující systém a zdravou organizaci.

Je jedno, jestli vedete sami sebe, své děti nebo nadnárodní organizaci či celý stát. Pokud nemáte osobní integritu, nejste zdrojem a součástí všudypřítomné integrity ve vaší organizaci a ve vašem systému, nemůžete očekávat, že vaše bytí lídrem bude nabízet efektivní a funkční leadership.

Zastávám názor, že lídr není ten, kdo má titul nebo nějaké postavení. Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership si nevyžaduje titul či pozici. Jsem přesvědčený, že být lídrem znamená, být příčinou toho, co ses tane. Jinými slovy, lídr je i ten člověk, který dokázal ve vaší firmě zajistit expedici produktů v době, kdy nikdo jiný nevěděl, jak se s touto situací vypořádat. Ještě jinými slovy je to člověk, který v přítomnosti jedná za účelem dosažení budoucnosti, která by se jinak bez něj nestala.

Být mistrem leadershipu si však vyžaduje něco víc než jen dosahovat záměrů. Vyžaduje si to být v neustálém záměrném tréninku bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu. Bez studia konverzační domény leadershipu není možné vidět svět a situace, se kterými se nyní potýkáte jako lídr. Nevěřte lidem, kteří tvrdí, že leadership není žádná věda. Je to stejné, jako byste říkali, že být stavebním inženýrem, doktorem nebo fyzikem není žádná věda. Jako byste tvrdili, že vám stačí několik motivačních kurzů, audioknih nebo přečtení několika knih o tom, jak úspěšní inženýři, doktoři a fyzici dosáhli svých jedinečných výsledků.

banner300x300.jpg
Tagy: