Jak být lídr vést ostatní v náročných časech

Když jsem před třemi lety vyprávěl svým klientům, že studuji modely leadershipu od U.S. NAVY Seal a AIR Force bitevních jednotek, tak si málokdo dokázal představit, jak jejich způsob vedení využívat v reálných situacích. Dnes jsou tyto modely jedním ze základních způsobu bytí lídrem, abyste mohli efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Dvě základní hodnoty úspěšných lídrů z bitevních jednotek:

Zodpovědnost

Být lídrem je skutečné umění a vyžaduje si velkou odvahu a zranitelnost. Viděl jsem spoustu lidí, kteří toužili stát se lídrem, ale v kritických situacích, kdy se očekávalo jejich vedení – selhali.

Dnes spousta firem a jednotlivců řeší krizovou situaci a karanténu České republiky kvůli světové pandemii korona viru COVID-19. V tomto náročném období si na pozici lídra musíte uvědomit jednu kriticky důležitou věc: Lídr má plnou zodpovědnost za strategické vysvětlení úkolu, vypracování taktiky i za zabezpečení výcviku a zdrojů, aby tým mohl efektivně a účinně splnit úkoly v co nejkratší době a s co nejmenšími vstupy a náklady.

Neočekávejte správné jednání a chování všech členů týmů. Vždy se najdou lidé, kteří podlehnou tomu, co se s nimi vnitřně děje. Nebudou dělat nic z toho, co si situace žádá, ale jejich jednání bude vedeno tím, jak se cítí, co si myslí a jaké je trápí fyzické potíže.

Neexistují špatné týmy, jen špatné vedení.

Jocko Willink

Jednoduchost

Současná situace pro mnoho z nás není vůbec jednoduchá. Každý lídr si musí uvědomit, že pokud je něco složité a příliš komplikované, tak to lidé často nepochopí.  Pokud váš tým (rodina, přátelé, společenství, národ nebo stát) nejedná tak, jak očekáváte nebo jak bylo řečeno, že se má chovat, tak nepochopili váš požadavek. Vaše konverzace k akci a váš řečový akt byl příliš komplikovaný. Pokud někdo něco nepochopí, tak není možné očekávat, že dosáhnete výsledků, které mají být splněny.

Když je záměr akce, plán a klíčové úkoly jednoduché, jasné a mají kaskádovitou strukturu, tak se každý dokáže snadno přizpůsobit jakékoliv změně.

Vyhlášený krizový stav způsobuje velkou změnu, proto je klíčové, aby úkoly a plány byly jednoduché a každý v nich měl jasnost. Pokud to tak není, tak lidé nevědí, na co se mají zaměřit. Žádná akce, projekt nebo situace neprobíhá podle plánu, proto je důležitá jednoduchost a jasnost záměru, plánů a jednotlivých úkolů. 

Nikde se nedívejte na to, jak si myslíte nebo víte, že jste vše dobře vysvětlili. Váš úhel pohledu nebo názor jako lídra není důležitý. Důležité je, aby vše dobře pochopil tým, bylo mu vše jasné a vlastnil vaše požadavky jako svou nově vytvořenou budoucnost, která mu poskytuje smysl, záměr a jednoduchý cíl, aby byl naplněný zájem všech zúčastněných stran.


Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership je skutečným uměním, které je potřeba neustále trénovat a zdokonalovat. Kdo vede vás? Dosahujete výsledků, které naplňují zájem všech zúčastněných stran?

Každý rok vedu a koučuji jen 5 klientů, kterým pomáhám naplňovat záměr, smysl a cíl jejich mise, aby naplnili zájem všech zúčastněných stran.

Pokud máte zájem zjistit, zda by naše spolupráce dávala smysl, tak mi napište. Nespolupracuji s každým. Jedním z mých kritérií spokojenosti je projekt, který je větší, než jste vy samotní. Máte takový projekt nebo jste připravení udělat závazek být součástí a zdrojem takového projektu? Kontaktujte mě.