Jak odpovědět na zamítnutí schůzky

Než odpovíte, tak je důležité si uvědomit, jak se klientům zobrazujete. Co vidí, co slyší, co si myslí a co v daném okamžiku řeší za situace, se kterými se právě zabývají. Na čem klientům skutečně záleží a co je pro ne fundamentálně důležité?

Každý se chce dostat z bodu A do bodu B. Klienti potřebují vědět, že jim rozumíte, že jste podobné situace už v minulosti prožili nebo jste součástí těchto situací v jiných týmech. Pokud totiž nic takového za sebou nemáte nebo podobné situace neprožíváte, tak to na vás poznají. Jste neautentičtí. Klienti chtějí vědět, že jim můžete pomoci, protože víte něco, co oni nevědí nebo teď nevidí. Klienti chtějí vědět, že jim budete říkat něco, co se jim ostatní bojí říct.

Nikdo nepotřebuje koučování a vedení, pokud se nerozhodne, že chce dosáhnout něčeho, co mu teď připadá nemožné a nedosažitelné.

Nemůžete koučovat a vést člověka, který stojí v první řadě a bojuje o přežití, když nikdo nekoučuje a nevede vás a nikdy jste nezažili, jaké to je stát v první řadě a bojovat o přežití. Proto vám doporučuji, abyste si uvědomili, že koučování, vedení a práce s nepořádkem v hlavách lidí je umění. Nemůžete rozumět člověku a jeho problémům, když jste nikdy podobné problémy, okolnosti a záležitosti neřešili. Neříkám, že koučink je o tom, abyste rozuměli čemukoliv. Chtěl jsem tím říct, že klient potřebuje mít pocit „jsem pochopen“. Jinými slovy: on mě chápe a rozumí tomu s čím se právě teď zabývám, protože už tam byl, nebo tam stále je.

Jak řešit zamítnutí schůzky?

Pokud vám klient slušně zamítne setkání a řekne, že nevidí žádnou příležitost ve spolupráci, tak autenticky naslouchejte. Znovu vytvořte, co říkal.  Bez emocí, hodnocení nebo zkušeností a prožitků z minulosti vytvořte „jeho“ svět bez toho „jeho“. Pak ukažte, že mu rozumíte a vyslovte skutečný zájem o to, s čím se právě teď potýká.

Jinými slovy ho pozvěte, aby mohl prožít, co skutečně děláte a mohl uvidět, co teď nevidí. Řekněte, co se mu ostatní bojí říct. Služte mu tak mocně, aby ve vaší spolupráci uviděl příležitost dosáhnout toho, na čem mu skutečně záleží a co je pro něj fundamentálně důležité.

Nebudu vám říkat, co máte říct, ale můžete mi napsat, co byste řekli a já vám odpovím, co si o tom myslím nebo vím. Vy si můžete udělat svůj názor a jít do akce. Věřím vám.