Jak prodávat koučink

Při koučování koučů se vždy zeptám, co pro ně znamená prodej koučinku. Každého kouče nechám prožít, co znamená prodávat své služby novým způsobem, který jim přivede dobře platící klienty na dlouhodobé kontrakty.

Druhá otázka většinu koučů překvapí, protože si ji nikdy nepoložili. Jak definujete prodej koučinku?

Zkuste si sami odpovědět. Pokud si totiž nezvědomíte definici toho, co pro vás znamená prodej, tak je pravděpodobné, že budete prodávat na základě toho, co víte, nebo si myslíte že víte. Není možné své výsledky měřit, vyhodnocovat a neustále zdokonalovat. Jinými slovy, pokud nestudujete specifický jazyk profesionálních koučů ohledně prodeje, tak není možné využít specifickou konverzační doménu k rozlišení úspěchu a neúspěchu.

Definice prodeje koučinku: Intelektuálně někoho zapojit do jeho vytvořené budoucnosti na které mu skutečně záleží, která je pro něj důležitá, dává mu smysl, má záměr a naplňuje zájem všech zúčastněných stran. Vytvoření jeho emocionálního závazku podniknout kroky k dosažení vytvořené budoucnosti.