Jak prožít klidné a radostné Vánoce jako lídr rodiny

Každý z nás chce zažít vánoční svátky plné radosti, klidu a lásky. Co je potřeba, aby takové byly? Jediné, co skutečně potřebujete je „clearing“1 mezi vámi a tím, jak Vánoce vnímáte a prožíváte. 

Je pro nás mnohem snadnější vidět chování druhých lidí. Slyšet jejich divné názory a chování, jejich hodnocení, pomlouvání a stížnosti než vidět chování a jednání nás samotných. Pokud připustíte, že každý z nás je lídrem minimálně své rodiny, tak naše neschopnost vidět náš způsob bytí2 a způsob jednání/chování nás bude limitovat v prožití poklidných a radostných Vánoc plných lásky a míru. Pokud si nejsme vědomi, že náš způsob bytí a způsob jednání je defaultně založen na naší minulosti, budeme mít pravděpodobnou / téměř jistou budoucnost. Naše Vánoce dopadnou jako obvykle.

Kdo o Vánocích budete?

Pokud chcete radostné, šťastné a poklidné Vánoce plné lásky, tak budete muset být lídr, který bude efektivně uplatňovat leadership. To znamená, že vytvoříte budoucnost, která by se jinak nestala. Budoucnost, která nebude vycházet z vaší minulosti, z toho, co víte, že víte, nebo si myslíte, že víte o Vánocích, které jste již prožili.

Budete muset změnit svůj postoj, názory, pohled, hodnocení a úsudky. Budete muset přepsat vaše vzpomínky z historie, které vám našeptávají, jaké to zase bude. Budete muset odpustit sobě a ostatním. Jak se Vám jeví Vánoce, je jen jeden úhel pohledu, který je formovaný vaší minulostí a přítomností.

Lídr v přítomnosti nežije z toho, s čím se právě teď potýká a co mu jeho zkušenosti z minulosti říkají o tom, jak se mu jeví svět. Lídr v přítomnosti žije z právě vytvořené budoucnosti přes vytvořený kontext této budoucnosti. Tento způsob bytí si však vyžaduje odvahu vést.

Vytvořte si nepředstavitelné Vánoce

Vezměte si tužku a papír. Rozdělte si papír na dvě poloviny. Na první polovinu si napište odpovědi na tyto otázky.

  • Co si sami sobě říkáte o nadcházejících Vánocích?
  • Co si myslíte, že bude opět stejné?
  • Jak se vždy o Vánocích cítíte?
  • Co vždycky říkáte ostatním o nadcházejících Vánocích?
  • Jak se zase bude chovat váš táta, tchýně, bratr… atd?

Napište své obavy, které vás napadají, strachy nebo vzpomínky na nepříjemné situace, které si spojujete s Vánoci. Napište vše, co vás napadne. Nestyďte se, nikomu to nebudete muset říct ani ukázat.

Vše, co je napsané, stojí mezi vámi a ostatními. Mezi tím, jak se vám Vánoce jeví a proč vždy budou zase jako obvykle. Vaše myšlenky a slova ovlivňují, jestli prožijete šťastné, veselé a poklidné Vánoce.

Kontext Vánoc je rozhodující!

Říkáte si, že kdybyste neodpovídali na tyto otázky, tak by vás taková slova ani nenapadla? Kde se vzala? Kdo je vytvořil? Jak je možné, že tam už byla? Říkám tomu defaultní kontext – neviditelná optická čočka, přes kterou vidíme svět.

Představte si, že tato neviditelná optická čočka vám deformuje vidění a odpovídá vašim postojům a tomu, jak vždy probíhají vaše Vánoce. To je důvod, proč se vám bude zdát, že vás tchýně nemá ráda a vidí ve vás stále malého chlapečka, nebo proč se vám zdá, že vás někteří členové rodiny nesnesou a nikdy si s nimi nebudete rozumět. Kontext vám zastíní výjimečnost těchto lidí nebo naopak zvýrazní to, co si o nich negativního myslíte. Proto po Vánocích znova řeknete, že je vše stále při starém, nebo dokonce ještě horší.

Vašim úkolem před Vánoci je osvobodit se od tohoto defaultního kontextu (neviditelné čočky). Způsob, jakým nyní vidíte Vánoce, je jen způsob, jakým je právě teď vidíte na základě vašich zkušeností z minulosti, vašich přesvědčení a vaší iluze reality, která se vám zobrazuje v přítomnosti o současných a budoucích Vánocích.

Přepište budoucnost Vánoc

Nyní na druhou polovinu papíru přepište věty, které jste už napsali jazykem vědomého lídra. Vytvořte si, kdo budete a mějte „clearing“ mezi vámi a situací, se kterou se o Vánocích budete potýkat. Pokud jste napsali, „Opět si se strejcem Rudou o ničem nepopovídáme nebo ho jen rozčílím.“ Tak si tuto větu přepište pomocí nového kontextu a nově vytvořené budoucnosti. „Strýc Ruda je vášnivý rybář a tyto Vánoce zjistím, jaký měl největší úlovek, co bych vše musel udělat, abych mohl začít chytat ryby, kdo je nejlepší rybář na světě. Také se zeptám na…“ Věřím, že už vás napadne tolik otázek, že budete sami překvapení.

Mám pro vás ještě jednu radu, kterou mi kdysi dal Werner Erhard: „Hlavně si s ním o tom nepovídejte, ale naslouchejte o tom!“

Přineste na Vánoce jen jídlo, pití a dárky. Nic neviditelného již sebou nenoste. Může se stát, že se vám hned na poprvé nepodaří přepsat celé Vánoce vaší vizí budoucnosti a nepodaří se vám ustát všechny situace, se kterými se budete muset potýkat. Považujte to jako záměrný trénink. Pokud se vám podaří zlepšit tyto a další Vánoce třeba jen o 20%, tak jste dosáhli skvělého úspěchu. Podle smyslu záměrného tréninku, je potřeba dostat bezprostřední zpětnou vazbu, abyste mohli odstranit tento způsob bytí a způsob jednání a přepsali ho novými návyky.


1 Clearing je pojem, který používal ve svých přednáškách a knihách Alan Watts a často jsem ho slyšel od Wernera Erharda na jeho přednáškách nebo jsem ho četl v jeho textech. Jedná se o stav, kdy mezi vámi a tím, kde se vaše vidění a slyšení odehrává nemáte nic. Neexistuje žádný kontext, názor, domněnka nebo přesvědčení o tom, co se vám zobrazuje tam, kde se skutečně život odehrává.

2 Způsob bytí, jak ho používám ve svých textech, je pojem převzatý z ontologického koučinku a ontologického leadershipu. Když píši o způsobu bytí tak myslím vše, co se s vámi děje vnitřně. Jsou to vaše myšlenky, vzpomínky, paměť, vnitřní tělesné pocity, emoce, nálada, mentální postoje.