Jak si velmi úspěšní lidé vytvářejí vizi budoucnosti

Jakou máte vytvořenou budoucnost?

Koučuji a vedu velmi úspěšné lidi, kteří už mají nebo jsou připravení mít velký dopad. Každý tento člověk v přítomnosti jedná z vytvořené budoucnosti. Toto je i důvod, proč podnikají. Jedině podnikatelé si mohou vlastním způsobem vytvářet svou podnikatelskou vytvořenou budoucnost.

Jejich strategie vytváření vytvořené budoucnosti spočívá ve vytvoření dalších cílů, které jsou mezikroky k velkému cíli (vizi, snu, záměru, smyslu). Při koučinku hledáme cíl za cílem.

V tomto článku se s vámi podělím o zkušenosti, jak si velmi úspěšní lidé vytvářejí vytvořenou budoucnost.

1. Cíl, který si nenapíšete, zůstane jen přáním.

Je již vědecky prokázané, že vizualizace cíle je klíčovým faktorem úspěchu. Takže prvním krokem úspěšných lidí jsou tabulky, ve kterých mají napsané své cíle. Zapsáním svého cíle do tabulky a jeho strategickým a taktickým leadership naplánování se stane něco magického. I když si nejste vědomí svého cíle, ta váš mozek stále hledat, jak cíle dosáhnout. Každý z nás totiž slyší a vidí jen to, co mozek hledá.

2. Stůj si za tím, co říkáš

Za roky spolupráce s úspěšnými lidmi jsem si všiml, že každý z nich je odpovědný za to, co řekl a sdílí s každým, co dělá. Jinými slovy, je mužem/ženou integrity, který dělá, co řekl, že udělá a stojí si za tím, že to udělá. Sdílení a vědomí osobní integrity vás vede k vaší zodpovědnosti.

3. Převezmi si extrémní vlastnictví (ownership)

Jedině vlastněním vytvořené budoucnosti můžete převzít kontrolu nad svou přítomností. Pokud totiž nevlastníte svou vytvořenou budoucnost, pak nemůžete vést sebe ani ostatní do budoucnosti, která by se bez vás nestala. Svou budoucnost si vytváříte tak, aby vám dávala smysl a naplňovala zájem všech zúčastněných stran, proto je důležité ji extrémně vlastnit. Když vlastníte budoucnost, která vám poskytuje PFP (power, freedom a Peace of Mind), děláte to, na čem skutečně záleží a co je pro vás důležité.

4. Obklopte se správnými lidmi, nechte se koučovat a vést

Většina velmi úspěšných lidí, přestože nejsou sami, tak se cítí osaměle. Obklopte se lidmi, kteří vám budou říkat, co nevidíte a co se vám ostatní bojí říct. Obklopte se lidmi, kteří jsou zdrojem transformačního jazyka, exponenciálního růstu a jsou o krok před vámi. Jste tím, kým se stýkáte. Nemůžete očekávat, že budete dobrý lídr, když nebudete sami vedeni a v nebudete v konverzaci o tom, co je bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu.

5. Používejte svůj jazyk vycházející z budoucnosti s rozvahou

Dejte si pozor, co si vytváříte a skutečně chcete. Cíle by měli popisovat především vaše pocity a emoce, které v budoucnosti prožíváte. Proto je při vytváření vytvořené budoucnosti používat správná slova k popisu toho, co opravdu chcete, na čem vám záleží a co je pro vás důležité. Váš jazyk ovlivňuje, jak vidíte svět. To, jak vidíte svět má vliv na to, jakou ve výsledku budete mít budoucnost.

6. Buďte realističtí s nastavením časového rámce

Neexistují nereálné cíle, jen nereálné termíny. Jakmile si vytvoříte vytvořenou budoucnost a začnete se zabývat strategickým a taktickým plánováním, tak vaše mysl bude potřebovat časový rámec, aby to brala vážně. Cíl bez termínu je jen lalaland.

Když si nastavíte časový rámec, tak se podívejte, zda vás děsí a vzrušuje zároveň. Nastavení časového rámce musí být dosažitelné. Zvažte všech 12 oblastí lidského zájmu, ve kterých máte své projekty, cíle, vize, záměry a zájmy.

7. Vaše budoucnost musí být větší, než vy samotní

Všichni úspěšní lidé, kteří dosahují nepředstavitelných výsledků a mají velký dopad, tak mají projekty, které jsou větší než oni samotní. Vytvořená budoucnost musí být místo, ze kterého přicházíte a nikoliv místo, do kterého směřujete. Nemůžete mít 12 krokový plán, jak dosáhnout cíle, protože ve chvíli, kdy si vytvoříte mapu, tak je hned zastaralá. Přicházejte z vytvořené budoucnosti v ruce s kompasem.

8. Dosahování vytvořené budoucnosti je nikdy nekončící proces

Každý nový projekt a vytvořený cíl, vás naučí něco nového, lepšího nebo důležitějšího. Dosahování cílů je jako lezení na horu bez vrcholu. Tento nikdy nekončící proces je potřeba si užívat a milovat. Je to cesta osobní transformace ve všech 12 oblastech vašeho života. Máte možnost ji prožívat exponenciálně a nebýt na to sami.

9. Položte si jednu nejdůležitější otázku

Jeden z mých klientů, který si nechal stavět druhou výrobní halu a má vize o budoucnosti s velkým dopadem se mi svěřil, že se ho jeho žena zeptala: „Proč skutečně potřebuješ druhou halu?“ On na to neuměl odpovědět.

Své cíle a svou vizi budoucnosti vytvářejte tak, aby vás tato otázka nemohla nikdy zaskočit. Každý cíl musí mít záměr, smysl, cíl a musí naplňovat zájem všech zúčastněných stran.

Ve skutečnosti neexistuje nic jako konečný cíl. Dokud si totiž svůj život užíváte, rostete, učíte se a transformujete, tak budete mít neustále nové cíle, sny a vize. Čím více se naučíte, tím více budete chtít objevovat. Budete lézt na horu bez vrcholu, budete u toho šťastní, sebenaplnění a budete si to užívat.