Jak úspěšní lídři zaměřují firmu na skutečně důležitý cíl

Každý lídr se jednou dostane do situace, kdy bude muset vyřešit problém, jak otočit kormidlem a zažehnout pozornost všech lidí na skutečně důležité cíle, na kterých v daném okamžiku fundamentálně záleží.

Nejtěžším úkolem lídra v takovýchto situacích je organizovaně zúžit pozornost celé organizace na skutečně důležité cíle, u kterých pokud nedojde k jejich realizaci, všechny ostatní budou zbytečné.

Zkuste si nyní položit otázky:

 1. Jak dokážu zúžit pozornost lidí v celé organizaci jen na jeden až dva skutečně důležité cíle?
 2. Které bitvy rozhodnou celou válku?
 3. Jak to vše udělám, abych nediktoval, ale byl lídrem a efektivně uplatňoval leadership?
 4. Má každý skutečně důležitý cíl jasně definované vítězství?

Přes scénář vize budoucnosti, strategii až ke skutečně důležitému cíli

Nalezení skutečně důležitého cíle si vyžaduje hodně práce. Většina lídrů tuto činnost podceňuje a mají dlouhé seznamy urgentních úkolů, které musí vyřešit, například:

 • Jmenovat nového CEO.
 • Získat 1500 platících klientů k produktu A.
 • Obnovit vztahy se stávajícími klienty.
 • Vytvořit strukturu naplnění zájmu marketingového oddělení.
 • Ukončit současnou spolupráci s externím dodavatelem a začít vlastní výrobu.
 • Lépe kontrolovat tok peněz a tím zvýšit hospodářské výsledky firmy.
 • Zavést organizovanou strukturu a systém řízení firmy.
 • Vylepšit služby zákaznické podpory.
 • Vytvořit nové prodejní cesty zákazníků na základě analýzy současného stavu.
 • Uvést na trh nový produkt a nastavit k němu nejlepší cestu zákazníka.

Určitě to znáte. Přestože neustále něco vyškrtáváte, seznam se naopak zvětšuje. Nejste vtom sami.

Během koučování a vedení lídrů z různých odvětví jsme si všimli, že většina organizací si vybere tři základní skutečně důležité cíle:

 1. Celková finanční situace firmy. Podnikání je jen o čase a penězích, proto je jasné, že to nemůže být jiný cíl. Problém nastává tehdy, když lídr tento cíl přestane sledovat.
 2. Efektivita a kvalita výroby a služeb. Sledují se ukazatele výkonnosti nebo různé klíčové metriky – KPI (key performance indicator).
 3. Spokojení zákazníci. Bez zákazníků je jedno co děláte a jak kvalitní to máte.

Od mise organizace ke skutečně důležitému cíli

Měli jsme možnost číst desítky detailních rozborů cílů metodou SMARTER. Téměř vždy si většina lidí své cíle chybně popisuje jako projekty. Skutečně důležitý cíl není ani vaší misí (proč vaše organizace existuje), není Scénářem vize budoucnosti (deklarace, jak bude vypadat úspěšné naplnění zájmu) a není ani strategií (mapou nabízející způsob, jak z vize udělat realitu).

Skutečně důležitý cíl je spíše místem, ze kterého přicházíte. Když se v přítomnosti podíváte na tento cíl, tak váš pohled je jako laserový paprsek, který směřuje jen do jednoho místa. Všechna vaše energie, intelektuální úsilí a fyzická práce je nesměrována jen do jednoho cíle. Jste jako návštěvník z budoucnosti, který v budoucnosti již zažil vítězství, proto si teď uvědomujete, že dosažení cíle je možné jen při soustředěné pozornosti. Před sebou vidíte jasnou cestu, která vám dodává kuráž. Když si správně definujete jeden cíl, tak musíte cítit posilňující energii, touhu, nadšení a zájem dosáhnout tento cíl.

Vaše mise a scénář vize budoucnosti popisují, o co usilujete a deklarují, vytvořenou budoucnost, ze které vaše společnost přichází a která ji dovede k vítězství.

Všimněte si, že jeden skutečně důležitý cíl má kompletní strukturu jednotlivých procesů, které nelze přeskočit. Proto jsme ve FLOWAVE vytvořili FLOWAVE STRUKTURU NAPLNĚNÍ ZÁJMU. Jedná se o kaskádovitý systém toho esenciálně nejdůležitějšího, na čem fundamentálně záleží, aby mohlo dojít k naplnění zájmu všech zúčastněných stran.

 1. Mise
 2. Scénář vize budoucnosti
  1. Zájem
  1. Tým
  1. Produkty a služby
  1. Prodej a marketing
  1. Dopad a vliv
 3. Strategie
  1. Flowave filtr zadání (manažerská rozhodnutí)
  1. Sledování výsledků – leadership rutina (balance scorecard)
  1. Transformace způsobu bytí a jednání
   1. Jeden skutečně důležitý cíl
    1. Realizace

Jakmile si stanovíte skutečně důležitý cíl, jste připravení začít válku a položit i otázku: „Jaký nejmenší počet bitev je potřeba vítězně ukončit, abychom vyhráli celou válku?“

Úlohou lídra v jakémkoliv odvětví na jakékoliv pozici je vítězství za jakoukoliv cenu. Ať se vám tato věta líbí nebo ne, tak tohle je princip, který vystihuje podstatu leadershipu. Lídr potřebuje vést sebe a tým tak, aby se dostali za vše, co jim stojí v cestě. Neznamená to, že jdete přes „mrtvoly“, ale děláte vše proto, abyste tým vedli k vítěznému cíli, který byl definován z vytvořené budoucnosti. Vyžaduje si to vaši flexibilitu, kompromisy, kreativitu, přizpůsobivost, autenticitu, integritu a lidskost.

Ty skutečně největší lídři jsou běžní lidé, kteří mají odvahu být součástí a zdrojem něčeho většího, než je způsob, za koho se považují. Nechtějí být úspěšnější než tým. Nejsou tam proto, aby je lidé měli rádi, ale jsou tam proto, aby v týmu byla přítomná láska, radost a mír. Skutečně úspěšní lídři staví tým, misi, lidi a principy nad své já a ego.

Zužte své zaměření jen na jednu válku a definujte si nejmenší počet bitev, které je nutné absolvovat k vítěznému ukončení celé války.

Každý kvartál si management vybere jen 2 až 3 klíčové bitvy, ve kterých je potřeba vyhrát. Pak si pro každou z nich určete, jak ve skutečnosti vypadá vítězství. V praxi to znamená, že si řeknete: „Úspěch znamená, že se z Y dostaneme na X.“ Nezapomeňte, že skoré jednotlivých bitev musí zajistit vítězství ve válce.

Jednoduchost je klíčem k efektivitě celého plánu.

Vezměte si do ruky váš seznam všech projektů, plánů a cílů. Definujte si jednu válku a nejmenší počet bitev, které je nutné zvítězit, abyste tuto válku vyhráli. Pak se pusťte do práce skrze 4 principy vítězné realizace.