Jak změnit průběh nepříjemných okolností

Většina z nás se drží představy, že máme kontrolu a možnost předvídat, avšak v určitých obdobích našeho života prožíváme situace, které jsou ze své podstaty nepředvídatelné. Jsou to situace, kdy se svět kolem nás dynamicky mění ze dne na den díky okolnostem způsobených například pandemií.

Co dělá skutečné lídry tak skvělými v době krize?


Přestože se lidé po celém světě spojují, pomáhají si a sdružují se do komunit, aby pomáhali slabším, bezmocným nebo postiženým dosahovat toho, na čem jim záleží a co je pro ně důležité.


Každý z nás má možnost udělat krok vpřed a měnit to, co vidíme v akci. Pokud stoupneme na první schod a uděláme nějakou akci, tak vše, co je nám k dispozici, má moc přetvarovat průběh událostí.


Každý z nás se může stát zdrojem a součástí něčeho většího, než je on sám a přispět světu svým příspěvkem, aby i ostatní lidé měli možnost žít život, který stojí za to žít.


Skutečně skvělí lídři jsou běžní lidé jako jste vy nebo já. To co z nich dělá jedinečné a skutečně skvělé je jen odvaha a závazek být zdrojem a součástí něčeho většího než jen způsob, za koho se považují.