Jak zvýšit kvalitu vašich vztahů

Všimli jste si, že všechny vaše vztahy, ale i láska a radost jsou ukotveny ve slovech a v jazyce, který používáte?

Když píši o jazyku, tak myslím veškerou naší interakci sami se sebou a s ostatními. To znamená, co sami sobě říkáme, jaké máme myšlenky, vzpomínky, naše verbální a neverbální projevy, jakou intonaci používáme, jak se oblékáme a jak o našem vztahu a lásce mluvíme.

Láska a náš vztah k ostatním nemůže ve světě existovat bez vlivu jazyka. Někdo by mohl namítat, že zvířata také dokáží prožívat lásku, přitom nemají slova. Pokud tomu tak je, tak ji nemohou vyjádřit stejným způsobem jako to dokážeme my. Nemají jazyk a nikdo jim neřekl, že zrovna cítí lásku, proto svůj prožitek nedokáží za lásku označit. Lidé se od zvířat liší tím, že jejich prožitky a zkušenosti jsou spoluvytvářeny slovy. Jen lidé si vytvářejí a popisují realitu pomocí slov, proto naše prožitky lásky, radosti, štěstí, prožívání rodinného života a vztahů k ostatním jsou vlastní jenom nám lidem.

Jsem přesvědčený o tom, že všechny naše prožitky a zkušenosti jsou tak či onak formovány jazykem.

Když si dovolíte přijmout toto tvrzení, neříkám, že je pravdivé, ale jen vás vyzívám, abyste si dovolili ho přijmout, tak dokážete vaše bytí člověkem dokonale propojit s vašimi cíli.

Jaký jazyk používáte o vašem vztahu a lásce, tak se vám bude váš vztah a láska jevit. Jak se vám vaše láska a vztah jeví, takové úrovně a kvality bude dosahovat. Pokud chcete, aby váš vztah mohl růst, byl láskyplný, sebenaplňující a bezpodmínečný, budete muset nejdříve změnit způsob, jakým o lásce a vašem vztahu mluvíte sami se sebou, s partnerem a ostatními. Vaše slova budou muset být založena na jazyku vycházejícího z nově vytvořené budoucnosti. Nikoliv z defaultní budoucnosti nebo pravděpodobné/téměř jisté budoucnosti, ale z posilňující nově vytvořené budoucnosti, která by se jinak bez vás nestala. Budoucnosti, která vám bude poskytovat svobodu bytí, svobodu jednání, láskyplný vztah, klid na duši a lásku bez podmínek.

Odpovězte si na následující otázky:

  1. Jaká limitující přesvědčení z minulosti, jsou přítomná v mé budoucnosti?
  2. Jaké mám myšlenky a vzpomínky o vztazích a o lásce?
  3. Jaká nejčastěji používám slova, věty, symboly a výrazy, když mluvím o lásce?
  4. Jak mohu změnit způsob, jak přemýšlím o vztazích a lásce?
  5. Jak mohu zahájit nové rozhovory s partnerem, rodinou, se svým týmem nebo přáteli a kamarády, díky kterým budu já i ostatní zdrojem a součástí posilňujícího, láskyplného vztahu s láskou bez podmínek?

10x Attachment Autentičnost Being a leader Bohatství Breakdown Brnění Cíle Deklarace Dát své slovo Efekt rozbitého okna Emoce Epidemie Exponenciální koučink Flowave planner Integrita Kdo skutečně jsem Kontext Konverzace k akci Koučink v praxi Leadership Mise Nabídka Nový klient Nálada Odvaha Ontologie Plánovací kalendář Pocit vlastní hodnoty Pozvánka Požadavek Prokrastinace Příkaz Příspěvek Scénář vize budoucnosti Sebeúcta Slib SMARTER Strategie Síla vůle Vize Vytvořená budoucnost Zloba Závazek Štěstí