Jaká je rozdíl mezi náladou a emocí

Každý z nás má jak náladu, tak i emoce. Přestože obojí zahrnuje pocity, jsou emoce a nálada dvěma rozdílnými věcmi. Nálady trvají delší dobu než emoce. Nálada může trvat celý den, někdy dva dny, kdežto emoce přijdou a odejdou v řádu minut, i vteřin. Nálada připomíná mírný, ale přetrvávající emocionální stav. Je-li to například podrážděnost, pak jako by byl člověk pořád mrzutý, a v tomto stavu se snadno rozhněvá. Je-li to zachmuřená nálada, jsme trochu smutní a snadno propadneme silnému smutku. Jsme-li v přezíravé náladě, zahrnuje to mírné emoce pohrdání a opovržení, dobrá nálada v sobě ukrývá radost a nadšení, starostlivá nálada zahrnuje strach.

Nálada aktivuje určité emoce. Když jsme podráždění, vyhledáváme příležitosti, abychom se mohli rozzlobit. Interpretujeme svět takovým způsobem, který dovoluje, nebo dokonce vyžaduje, abychom se rozzlobili. Naštveme se kvůli věcem, které nás normálně nevyvedou z míry, a když se rozzlobíme, hněv je silnější a trvá déle než obvykle. Nálady nemají specifické znaky, kterými by se projevovaly ve tváři nebo v hlase. Náladu člověka odhadujeme podle znaků emocí, které převažují. Důležité je si uvědomit, že nálady snižují naši flexibilitu: na měnící se nuance v okolním prostředí reagujeme méně pružně, takže situace interpretujeme zkresleně. I emoce takto působí, ale pouze po několik okamžiků (pokud se refrakterní doba neprodlouží), nálada však trvá hodiny.

Více o náladách se můžete dočíst v článku – Nálada

Nálada se od emocí liší dále v tom, že jakmile se určitá emoce objeví a my si ji uvědomíme, obvykle dokážeme říci, co ji způsobilo. U nálady většinou důvod nevíme. Prostě se najednou objeví. Ráno se vzbudíme v normální náladě a v poledne zjistíme, že jsme mrzutí. Určitě existují i autonomní neurochemické změny, které odstartují a udržují určitou náladu, ale domnívám se, že nálady vznikají i v důsledku nahromadění emocionálních prožitků. Častý hněv může vyústit do podrážděné nálady, častá radost může vyústit do euforické nálady. Pak samozřejmě víme, proč určitou náladu máme.

Emoce jsou pro náš život nezbytné, pokud náladu přináší nashromážděné emocionální prožitky, její funkcí je nás připravit na další takové prožitky.

I když obecně příliš nepodléháme svým náladám, u mnohých z nás se alespoň někdy spustí emoce, na základě kterých nechceme jednat.

zdroj: Odhalené Emoce, Emotions Revealed. Copyright © 2003 by Paul Ekman. Jan Melvil Publishing, 2015 ISBN 978-80-87270-80-6

Tagy: