Jeden způsob, jak nemít přesvědčení

Každý z nás má různá přesvědčení o tom, že něco nemůže fungovat, že nemůžeme dosáhnout úspěchu, že nikdy nebudeme mít peníze, nebo že nedokážeme zhubnout atd. Jak nemít tato přesvědčení?

Na jedné z přednášek Wernera Erharda jsem měl možnost prožít koučink, na kterém řekl:

„Potřebuješ nějaké vysvětlení nebo získat víru, že stojíš na podlaze? Věřím, že nepotřebuješ mít jakékoliv přesvědčení o funkčnosti podlahy, přesto vše bude dobře fungovat. Když nebudeš mít přesvědčení o gravitaci, tak taky bude dobře fungovat.

Jediné, co potřebuješ, je jen věřit věcem, o kterých pochybuješ. Nemůžeš myslet na něco, čemu už věříte.“

Werner Erhard

Lidské bytí je jen svět významů. Lidé jsou jen stroje vytvářející významy. Všemu kolem nás dáváme neustále nějaký význam a když uvěříme, že je něco bezpečné a funkční, tak na to přestaneme myslet a díky tomu nemáme o tom žádné přesvědčení.

Toto rozlišení je klíčovým pro každého lídra, který vede sebe a ostatní. Bude-li mít lídr důvěru týmu a všichni budou věřit v záměr a smysl mise, tak nebudou existovat žádná přesvědčení, která by stála na cestě za vítězstvím.

Vnímám sebe a ostatní jako stroje vytvářející významy, kterým uvěří, nebo o nich začnou mít nějaká přesvědčení.

Attachment Autentičnost Being a leader Breakdown Brnění Clearing Deklarace Dichotomie Dát své slovo Důstojnost Efekt rozbitého okna Emoce Empatie Epidemie Hněv Integrita Jazyk Kdo skutečně jsem Kontext Konverzace k akci Koučink v praxi Leadership Mrzutost Nabídka Naslouchání Nálada Odpovědnost Odpuštění Ontologie Pocit vlastní hodnoty Pozvánka Požadavek Pravda Příkaz Rozzuření Sebeúcta Slib Spánek Spánková deprivace Strach Vztahy Vztek Zloba Zákulisní hry Úzkost

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.