Jste nespokojení se svým profesním růstem?

Při osobním koučinku klienta jsme si všimli, že žije uvězněn v jakési propasti toho, čeho by mohl dosáhnout, aniž by viděl vše, čeho dosáhl.

„Stagnuji a nikam se neposouvám. Mám pocit, jako by se nic nedělo a díky okolnostem nemůžu dosahovat výsledků, které se mi nabízejí a mám pocit, jako by mi příležitosti doslova protékaly mezi prsty.“

Řekl jsem mu: „Přestal jsi měřit své úspěchy s tím, kde jsi začínal, ale měříš propast mezi tím, kde jsi teď a kam by ses mohl nebo chtěl dostat. To tě nemůže naplňovat.“

Jak měřit úspěch?

Přestaňte měřit propast mezi představou vize budoucnosti a současným stavem, ale v přítomnosti měřte své dosavadní výsledky od doby, kdy jste začali, jako byste přicházeli z vytvořené budoucnosti a dívali se v přítomnosti na váš dosavadní pokrok.

Změníte tím způsob vidění možností a příležitostí, které se před vámi zobrazují na místo propasti, kterou si před sebou vytváříte při směřování do budoucnosti. Raději z budoucnosti přicházejte, abyste v přítomnosti vyhodnotili dosavadní úspěch a mohli dosáhnout novým výsledků.