KNIHOVNA

Knihy o leadershipu, vedení, koučinku a osobnostním rozvoji

V knihovně naleznete odkazy na knihy, které mě inspirují, motivují a poskytují mi zdroj vědění. Každou z těchto knih jsem četl a vypracoval si z nich poznámky, se kterými dále pracuji a využívám je ve svých programech, koučinku, kurzech a v pracovním a osobním životě. Mé osobní shrnutí knihy do 3 vět a výpisky si můžete přečíst ve čtenářském deníku

Nejlepší knihy o leadershipu v angličtině

Nejlepší knihy o leadershipu v češtině

V českém jazyce není moc knih o leadershipu, které bych si zařadil do své knihovny. Většinou mi vadí překlad, který často dělá někdo, kdo nikdy záměrně netrénoval leadership a nezná jazykovou doménu autora knihy. Na portálu Databáze knih jsou dva seznamy knih o leadershipu a o vedení, které vyšly k češtině. Níže je seznam knih, které jsou četl a zaujali mě na tolik, že jsem si je zařadil na seznam cenných knih, které si chci archivovat.

Nejlepší knihy o osobnostním rozvoji a motivaci

Nejlepší knihy o koučinku, terapii a psychologii

Dítě na vlastní pohon: Proč svěřit svým potomkům více kontroly nad životem

by Neil Johnson, William Stixrud