Kurz Being a Leader and The Effective Exercise of Leadership

Na podzim roku 2018 jsme společně s mou ženou Evou a synem Williamem letěli do města Cancun v Mexiku. Pořádal se zde mezinárodní certifikovaný kurz s názvem Being a Leader and The Effective Exercise of Leadership: An Ontological / Phenomenological Model, kterého se účastnilo 31 národností z celého světa. Byli jsme na tomto kurzu již v roce 2016 v Abu Dhabi a od té doby pravidelně studujeme, necháváme se koučovat a hlavně žijeme tento ontologický / fenomenologický model leadershipu. Zatím jsme jediný Češi, kteří tento kurz absolvovali a aplikují ho ve svém profesním a osobním životě.

Being a leader

31 národností z celého světa

Autory a lektory tohoto transformačního leadership kurzu jsou Werner Erhard, Steve Zaffron, Michael Cole Jensen, Jeri Echeverria. Kromě Michael C. Jensen, který ze zdravotních důvodů nemohl přiletět, jsem měl možnost nechat se vést 6 dnů intenzivním kurzem a pozorovat každého z nich, jak přemýšlí, jak se chová, jak jedná a jak koučuje jednotlivé účastníky kurzu. Tyto zážitky a zkušenosti poskytují slovy nevyjádřitelný prožitek. Vidět a zažít zkušené mistry oboru, kteří se své práci věnují více jak 40 let je ničím nenahraditelné.

Kurz obsahuje 1000 stránek v powerpointu a 88 hodin intenzivního tréninku pomocí ontologicko-fenomenologického modelu. Model tohoto leadership kurzu se vyučuje na 160 fakultách po celém světě. Mezi nejznámější lze uvést:

 • University of Rochester, Simon School of Business, USA
 • United States Air Force Academy, USA
 • Erasmus Academie, Rotterdam, NL
 • Texas A&M, Mays School of Business, USA
 • IC Centre for Governance & MW Corp, India
 • Dartmouth College School of Medicine, USA
 • University of British Columbia, entrepreneurship@UBC Canada
 • Nanyang Technological University, Singapore
 • Zayed University Conference Center, Dubai, UAE
 • Clemson University, Clemson, South Carolina, USA
 • University of California at Los Angeles, California

Proč jsem byl ochotný letět až do Mexika, abych se mohl účastnit tohoto kurzu?

Kurz byl sestavený a vymyšlený tak, aby každý účastník odcházel s prožitkem toho, co je bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření.

Werner Erhard, Steve Zaffron, Michael Cole Jensen a Jeri Echeverria společně položili základy skutečné vědě o leadershipu. Tím myslím to, že v jejich podání se jedná o důkaz skutečné vědy o tom, co je efektivní leadership a co je bytí lídrem.

To nejdůležitější a nejcennější na tomto kurzu je setkání se s lidmi z celého světa, sdílení jejich zkušeností a dovedností. Prožít koučování účastníků v reálném čase od mistrů svého oboru.

Aby kdokoliv z nás mohl být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, musí provádět záměrný trénink bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Bez bytí v konverzaci na jakékoliv téma (obor) nelze být mistrem v tomto oboru. Být mistrem efektivního leadershipu znamená, být použitý leadershipem. Myslím tím, ovládat leadership takovým způsobem, abyste v době, kdy se rozhodnete nebo musíte být lídr, dokázali efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření. Být mistrem leadershipu pro mne znamená, být schopný za jakékoliv situace bez ohledu na okolnosti jednat jako lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření.

Sestavil jsem svůj model leadershipu, který nazývám From Leader To Master. V tomto modelu spojuji nejnovější vědecké poznatky o leadershipu s ontologickým / fenomenologickým modelem. Využívám tak skutečnou vědu o tom, co je efektivní uplatňování leadershipu a co je bytí lídrem.