Milionová výzva – Den 03

Jak být lídr trhu a efektivně uplatňovat leadership na cestě za pasivním příjmem milion korun ročně.

Projekty, na kterých pracuji se týkají nejen mého podnikání, ale i podnikání mé ženy Evy. Eva je expertka na vztahy. Oba chceme přetavit služby do produktu. Proto jeden z nás vždy v určité fázi musí být lídr a vést toho druhého. Během milionové výzvy narážíme na standardní leadership problémy, které ovlivňují efektivitu, produktivitu a výkonnost každého z nás. Ve svých textech budu často odkazovat na principy bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu.

Stanovení priorit a jejich provedení

Při podnikání a práci na přípravě online byznysu se na sebe nabaluje velké množství různě komplikovaných problémů, každý vyžaduje pozornost. Lídr však musí být klidný a za jakékoliv situace bez ohledu na okolnosti udělat to nejlepší možné rozhodnutí. Nejlepší metodou, jak toho dosáhnout je stanovení si priorit a jejich nekompromisní provedení. V praxi to znamená, že si všechny problémy seřadíte podle priorit a pak je postupně děláte.

Je jedno kolik máte zkušeností a jak jste dobří. I ti nejlepší podnikatelé mohou v určité fází klesnout pod tíhou všech problémů, které je potřeba řešit. Když se budete snažit vyřešit několik na jednou, nebo splnit několik úkolů současně, tak to nezvládnete.

Nám se to stalo hned na začátku projektu. Já se věnuji sklu a Eva osobním vztahům. Dohromady máme 4 online projekty a každý má své problémy a úkoly.

Jako jeden hlavní problém byla nefunkční reklama na Facebooku a špatně provedená webová prezentace, která nevedla zákazníka, ale spíše ho zmátla na stránce www.osobni-vztahy.cz. Protože jsem jako lídr nestanovil prioritu, tak má žena čekala, co se bude dít a já místo práce na odstranění nedostatků, začal dělat jinou část projektu. Na konci týdne jsme se dohadovali, co tedy dělat a kdy. Nikdo nevěděl, co je důležité a co má prioritu č. 1.

Když vám začnou problémy přerůstat přes hlavu, tak se zastavte a znova si stanovte priority.

V našem případě stanovení priorit je otázkou živobytí a zajištění rodiny, což vytváří dostatečný stres vyžadující rozhodnutí, které je třeba co nejrychleji realizovat. Takováto rozhodnutí jsou velmi náročná.

Abychom si mohli stanovit priority, tak je nejlepší být vždy jedna až dva kroky před aktuálním problémy. Což znamená, že si jako lídr musíte vypracovat důkladný plán pro případ nouze, abyste měli funkční způsob vaší reakce ještě dříve, než dané problémy nastanou. Budete-li stále o krok dopředu, tak se v době, kdy se budete potýkat s nějakou situací, nedostanete do tísně, stresu a dokážete se lépe rozhodovat.

V mém případě to znamená, aby moje žena Eva byla instruována a chápala, co má dělat v konkrétním nouzovém případě. Když pak problém nastane, tak může rychle jednat i bez mých konkrétních rad a doporučení. Tento princip leadershipu je rozhodující pro každý výkonný, vítězný tým. Navíc poskytuje lídrovy o volnější ruce, jelikož mu poskytuje decentralizované vedení. To znamená, že za určité věci bude rozhodovat má žena a já se budu moci v době krize věnovat strategii.

Když jste v projektech konfrontováni velkým rozsahem různých strategií a plánů, tak se snadno ztratíte v detailech. Jen si to uvědomte. Projektem je vše, co si vyžaduje 3 a více činností, které na sebe navzájem navazují. Mezi ně patří rodina, děti, úklid, účetnictví, webové stránky, cenové nabídky, kampaně, tvorba obsah pro videa, atd…

Je pro vás velmi důležité v určité fázi nedělat základní práci. Nevěnovat se běžné činnosti, ale raději poodstoupit a udržovat si strategický nadhled. Jedině tak dokážete rychleji a lépe rozhodovat, čemu se věnovat přednostně a na co se soustředit veškerou pozornost – své intelektuální úsilí.

V milionové výzvě často s Evou narážím na špatnou vzájemnou informovanost. Je to má chyba, protože když není informována o změnách priorit, ak na ně nemůže efektivně a včas reagovat a lehce se ztratí. Neví, co je důležité, protože dělá něco jiného, než si myslela a věděla, že se má dělat.

Každý člen týmu si musí dát pozor, aby se nefixoval jen na jeden problém. Jedině tak nám neujde, že úkol s nejvyšší prioritou má jiný úkol. Každý v týmu musí být pružný, musí být schopný rychle jednat na přicházející změny, věnovat jim své mentální úsilí a rychle se přizpůsobit neustálé změně.

Uvědomil jsem si, že budu muset udělat následující kroky:

 • Stanovit si, co má nejvyšší prioritu.
 • Jednoduše, jasně a stručně své ženě Evě vysvětlit, co má nejvyšší prioritu.
 • Vypracovat a určit řešení.
 • Vést tým a řídit provedení mnou vytvořeného řešení a veškeré intelektuální úsilí i zdroje zaměřit na úkol s nejvyšším stupněm priority.
 • Následně se pustit do dalšího úkolu s nejvyšším stupněm priority.
 • Nedovolit soustředění jen na jednu klíčovou činnost a udržet si schopnost vidět další problémy, které se objevují a rychle je podle potřeby posouvat.

Nevynechávejte ve svém projektu tuto fázi efektivního a strategického vedení sebe a ostatních. Nebudete-li mít stanovené priority, tak máte pravděpodobnou až téměř jistou budoucnost, že v určité fázi projektu selžete a nedojde k naplnění záměru.

Díky tomuto kroku budete jako lídr v přítomnosti jednat přes vytvořený kontext k situaci, se kterou se právě teď potýkáte z vytvořené budoucnosti, což vám zajistí dostatečnou schopnost být lídr a efektivně uplatňovat leadership, jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Jinými slovy, dokážete pracovat efektivně a plnit úkoly, aby byl záměr vaší mise naplněn.

Priorita č. 1

Už několik měsíců se s Evou potýkáme s určením, kterému projektu se věnovat víc. Metodou pokus omyl jsme dospěli do fáze, že si každý dělá ten svůj a jeden na druhého čekáme. Proto bylo klíčové určit si prioritu č.1 a uplatnit principy extrémního vlastnictví. Principy extrémního vlastnictví jsou užasnou metodou, která nastavuje vytvořený kontext právě vytvořené budoucnosti, ze které lídr v přítomnosti jedná.

Prioritou č. 1 jedna je naplnit nejnovější kurz, který se bude konat 20.9.2019. Jedná se o kurz, na který přiletí z USA Katherine Woodward Thomas.

Položil jsme si otázku: „Kdyby záležel život celé mé rodiny na tom, zda bude naplněný kurz, jaké kroky a akce bych teď udělal?“

Hned se mi změnil úhel pohledu na každou mou činnost a jednotlivé aktivity. Princip extrémní zodpovědnosti je velmi účinný. Splň prioritu č. 1 a pak se věnuj prioritě č. 2, která se stane prioritou č. 1.

Plně obsazený workshop 20.9. a 21.9.2019

 1. Popsat ideálního zákazníka.
 2. Vytvořit cestu zákazníka pomocí nástroje Funnelytic
 3. Vytvořit cestu zákazníka – texty, stránky, videa, formuláře, reklama, ebook, evergreen webináře, emaily.
 4. Budovat databázi kontaktů a zájemců.
 5. Aktivně prodávat.
 6. Vyhodnocovat, měřit, vylepšovat.
Ideální zákazník č. 1
Cesta zákazníka – www.osobni-vztahy.cz
Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.