Milionová výzva – Den 08

Jak být lídr trhu a efektivně uplatňovat leadership na cestě za pasivním příjmem milion korun ročně.

Abyste mohli být lídrem trhu v online podnikání, je potřeba stále analyzovat účinnost strategie a způsob, jakým komunikujete
se svými klient prostřednictvím webu – prodejní stránky.

Chyba, která mě stála hodiny práce navíc

Na začátku projektu Osobní vztahy – workshop Jak si přivolat pravého partnera a mít láskyplný dlouhotrvající vztah vedený americkou psychoterapeutkou Katherine Woodward Thomas, jsem vytvořil stránky, které vznikly bez zvolení strategie a definice cesty zákazníka. Jen jsem zkopíroval web autorky a přeložil ho do češtiny. Což se nakonec ukázalo jako špatné rozhodnutí.

Správné nastavení strategie a způsob komunikace je klíčem k úspěchu. Proto je lepší následovat ověřené postupy a metody. Jinak budete bloudit a klást si otázku: „proč to nefunguje?“

Pokud o workshop není zájem, musím začít znova od průzkumu cílové skupiny (nejspíš na ně mluvím maďarsky).

Stránky, které jsem před měsícem vytvořil, zájem nepotvrdili. Převzal jsme si za to zodpovědnost a pustil se do práce analýzy ideálních zákazníků a jejich problémů, potřeb, přání a snů. Uvědomil jsem si, že máme špatné předprodejní stránky a vše je moc složité. Jednoduše řečeno, stránky lidi nepřesvědčili. Je to super zpráva, protože máme před sebou ještě 5 měsíců do workshopu a můžeme vše změnit a vylepšit.

Nemá cenu tvořit produkt, když ho neprodáme, proto je na čase vyhrnout si rukávy a vše udělat znova a lépe. Vnést do webu jednoduchost, jasnost a srozumitelnost. Mluvit jazykem ideálního zákazníka, o kterým píši v Den 03.

Problém byl v následujících bodech, kdy moje předprodejní stránka:

  • Nekomunikovala s cílovou skupinou a profilem ideálního zákazníka.
  • Stránka nebyla jednoduchá, stručná a jasně necílila na konkrétní problém a nenabízela konkrétní řešení.
  • Lidé neměli důvěru. Obsah webu nevytvářel důvod věřit, že jim workshop pomůže s jejich problémem.
  • Stránka nebyla dost konkrétní v popisu problému, vytouženém řešení i finálním důsledku na partnerský život zákazníka.

Oslovte zákazníky správným jazykem

Výběr vhodné konverzační domény je uměním každého lídra. Pokud máte efektivně vést klienta k tomu, aby si vyřešil svůj problém prostřednictvím nabízeného workshopu, tak s ním musíte mluvit jazykem, který uslyší. Zákazníci se totiž dělí do 4 skupin:

  1. Nevědí, že mají problém.
  2. Vědí, že mají problém, ale nic s tím nedělají.
  3. Mají problém a už začali hledat řešení.
  4. Mají už zkušenost, ale stále se jim nedaří dosáhnout cíle.

Musím napsat nový prodejní text na stránku, abychom upoutali pozornost největšího množství zákazníků, aby nám důvěřovali, koupili a doporučovali. Nejvíce mi k tomu pomohl online kurz: Milionová prodejní stránka

Znova se budou předělávat stránky a celé zjednodušovat. Vytvořil jsem už grafiku pro hlavičku stránky.

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.