Milionová výzva – Den 13

Jak být lídr trhu a efektivně uplatňovat leadership na cestě za pasivním příjmem milion korun ročně.

Dnes jsem byl na setkání mentoring klubu Placen za existenci a zároveň i byznys kruhu, kde jsem poslouchal přednášku Pavla Říhy. Z celé akce jsem si odnesl tyto moje vhledy a uvědomění:

 • Lidé od tebe nemohou nic koupit, když jim nic nenabízíš. Neočekávej, že si tě každý najde.
 • Používej předprodeje, snadno si obhájíš slevu.
 • Svou nabídku udělej min. 3x a klidně pokaždé stejnou. O této metodě mluví kurz 3X.
 • Nenabízej věci z pohledu experta, ale z toho, co lidé potřebují nebo chtějí.
 • Když budeš při prodeji příliš velký odborník, tak tě pár lidí pochválí, ale nikdo nekoupí.
 • Nezáleží, co je v členské sekci, ale co je na prodejní stránce.
 • Pokud od tebe lidé nekupují, tak:
  • Špatně komunikuješ.
  • Komunikuješ se špatným člověkem.
 • Nabídka musí naplňovat minimálně 3 a více základní lidské potřeby.
 • Když jsem ochotný zaplatit za podobné služby já 100.000,- Kč, můžu si o takové peníze říct ostatním.
 • Lidé nekupují, co děláte, ale proč, to děláte a dávají přednost tomu, kdo jim to prodává.
 • Pokud to člověk chce nebo potřebuje, tak to koupí.
 • Neprodávej to, co si myslíš nebo víš, že by měl zákazník vědět nebo umět, ale inspiruj pomocí příběhu a svého PROČ k akci. Jedině jejich akce může změnit jejich životy.
 • Tvým úkolem je klienta přes nově vytvořený kontext vnímání reality vést do právě vytvořené budoucnosti, která by se bez tebe jinak nestala.
 • Lídr vede sebe a ostatní do budoucnosti, která by se bez něj jinak nestala.
 • Tvůj produkt jim nezmění život, jedině jejich akce může změnit vše. Proto klienty inspiruj a veď do akce.
 • Prodávej a nabízej jednoduché téma a buď co nejvíce konkrétní.
 • Nenabízej řešení na všechno, ale inspiruj k akci s nabídkou, která naplňuje alespoň 3 základní lidské potřeby.

1) Jistota a bezpečí.

2) Dobrodružství, různorodost, životní styl.

3) Sebehodnota, uznání, pocit výjimečnosti.

4) Patření do skupiny a být součástí celku.

5) Seberealizace.

6) Smysl – být součástí a zdrojem něčeho většího, než jsi ty sám.

Všechny tyto aha momenty jsou pro mne velmi důležité. Když si je všechny znova přečtete, tak zjistíte, jak vám nastaví kontext vašeho strategického leadership rozhodování. Právě kontext je jakýsi náš neviditelným kognitivním filtrem, který nám zkresluje realitu. Lídr vidí svět přes kontext, který mu umožňuje mít specifický chování a jednání, které mají jen lídři. Abyste mohli svět vidět tímto způsobem vidění, tak je potřeba studovat jazyk leadershipu.  

Moje vhledy z obou akcí jsou jen kontextem, který nedokáže změnit vaše jednání a chování, ale dokáže vám poskytnout dostačující důvod se zamyslet, zda jednáte na základě toho, co víte, že víte nebo si myslíte, že víte. Lídr nikdy nejedná z toho, co ví, že ví nebo si myslí, že ví. Lídr v přítomnosti jedná z právě vytvořené budoucnosti přes vytvořený kontext, což mění jeho způsob jednání a chování, což má ve výsledku nepředstavitelný vliv na jeho výsledky, produktivitu a výkonnost.

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.