Milionová výzva – Den 16

Jak být lídr trhu a efektivně uplatňovat leadership na cestě za pasivním příjmem milion korun ročně.

Dnes jsem si položil jednu otázku:

Jak tvůj produkt nebo služba přináší výsledky?

Neptám se tě na to, co pro ně děláš, ani jaké výhody tvé služby a produkty mají. Ale jak doručuješ hlavní benefity, které slibuješ?

Tohle je totiž odpověď, která musí být jako první věc, kterou si lidé musí přečíst nebo slyšet, kdykoliv budou v kontaktu s tvými marketingovými materiály. Pokud chceš uzavřít prodej, tak jin nelži a mluv pravdu.

Pokud budeš ignorovat tuto otázku a zaměříš se na výhody, výhody a výhody, tak tvůj prodej bude trpět.

Proč?

Dnes je internet plný nabídek, reklam a marketingových tvrzení s přehnanými sliby. Reklamy jsou všude – Facebook, Google, časopisy, noviny, televize, rádio a skoro na všech webových stránkách.

Pokud totiž nebudeš sdílet, jak doručíš výsledky, tak o výhodách podobné služby té tvé už dávno slyšeli.

Nespoléhej se jen na výhody a sliby, jak pomáháš a co pro klienty uděláš, protože pak se tvá nabídka ničím neliší. Co lidé skutečně chtějí vědět je to, jak jim tvá služba nebo produkt přinese/doručí výsledky a proč to děláš.

Jak to funguje?

Lidé nekupují, co děláš, jaké to má výhody a co slibuješ. Lidé si rádi koupí, pokud v tvých službách a produktech vidí způsob, jak své sliby splníš.

Jinými slovy, lidé od tebe koupí tvůj jedinečný mechanismus.

Každý produkt nebo službu jde prodávat s  jedinečný mechanismem. Jakmile identifikuješ svůj jedinečný mechanismus a pojmenuješ ho, tvůj marketingový funnel začne mít konverze.

Proč?

Jedinečný mechanismus je to, co dělá tvůj slib, tvrzení a výhody vzrušující. Podívej se znova na svou stránku s prodejním dopisem.

  • Je tam vidět jedinečný mechanismus?
  • Komunikuješ velkou myšlenku?
  • Sdílíš jednoduše, proč to děláš?

Být lídrem trhu a mít pasivní příjem milion korun ročně si vyžaduje znát ty správné strategie a hlavně umění vytvářet ty správné marketingové prospekty, které lidi doslova vzruší, při představě, že když váš jedinečný mechanismus použijí sami na sobě nebo u svých projektů, tak dosáhnou své vize budoucnosti.

Tomu říkám leadership. Pomocí řečového aktu – nabídky – vytvořit budoucnost, která by se jinak nestala a ještě k tomu do této budoucnosti vést druhé lidi tak, že mají pocit, že se rozhodli sami a dokázali to sami.

Miroslav Sázovský

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Specializuji se na transformaci leadershipu u vrcholově postavených manažerů, kteří chtějí posunout své bytí lídrem a rozvíjet leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Chci lidem dělat skutečný rozdíl v jejich životech, aby mohli mít větší svobodu bytí a svobodu jednání, klid na duši, jasnost, život který milují a mohli tak inspirovat své děti a ostatní. Jedině tak mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.