Nálada lídra ovlivňuje náladu ostatních

S klienty každý den zpracovávám jejich nálady a pomáhám jim náladu změnit tak, aby mohli dosahovat svých záměrů z vytvořené budoucnosti. Za poslední rok mám přes 2000 odpovědí na nálady, ze kterých můžu čerpat následující tvrzení a názory. Tento výzkum trvá nadále a každý den sám hodnotím své nálady a jejich dopad na každou část mého života.

Vědecký výzkum nálady

Vědci zjistili, že máme od přírody dáno, že nás ovlivňuje nálada druhého člověka. Doslova spoléháme na vztah s jinými lidmi, abychom si určili náladu. Jedná se o evoluční vývoj, který vědci nazývají otevřená smyčka (open-loop), sloužící jako emocionální záchrana mezi lidmi – což například umožňuje matce uklidnit její brečící dítě. Bylo prokázáno, že přítomnost člověka, který má klidnou, vyrovnanou a sebejistou náladu má vliv na naše vnitřní tělesné pocity, snižuje krevní tlak atd. Bylo i prokázáno, že stresové situace jako například finanční problémy, rozvod, ztráta zaměstnání 3x zvyšují riziko smrti u sociálně izolovaných mužů, než u můžu s blízkými vztahy a funkční rodinou.

Existuje mnoho odborných textů o tom, co je to nálada, jaký má dopad na naše jednání a jaké máme druhy nálad. Vše to jsou velmi dobré informace, ale většina z nich neposkytuje nabídku cesty, kterou se můžete vydat. Čtenář po přečtení textu zůstává jen v „hledišti“ o tom, co teď ví, nebo si myslí, že ví o náladě. Dokud se nepostaví na „hřiště“ tak neumí ze získaných informací použít nic, aby mohl změnit svou náladu. Z praxe máme ověřené, že je potřeba kognitivně zpracovat minimálně 90 nálad (přibližně každý den po dobu třech měsíců provádět cvičení na změnu nálady), aby došlo k posunu a snížení vlivu nálady na náš způsob bytí a jednání.

Proč si umět zpracovat svou náladu?

Během svého výzkumu zjišťuji, že ze všech různých prvků, které mají vliv na produktivitu týmu, rodiny nebo celé společnosti má nálada lídrů významný vliv na všechny lidi ve skupinách a organizacích. Nálada lídra (rodiče, učitele, trenéra) je jako řetězová reakce. Nálada a chování lídra ovlivňuje náladu a chování všech ostatních. Mrzutý a bezohledný lídr vytváří toxické prostředí s podprůměrnými negativními jedinci, kteří ignorují příležitosti. Na rozdíl od inspirativního, inkluzívního lídra, který rozmnožuje pomocníky, pro které je každá výzva překonatelná.

Autoři knihy Primal Leadership Daniel Goleman, Richard E. Boyatzis a Annie McKeeová píší:

„Emoční inteligence lídra se skrze organizace nese jako elektrická energii pomocí drátů. Přesněji řečeno, nálada lídra je doslova nakažlivá, rychle a neúprosně se šíří po celou dobu jeho vedení.“

V žádném případě, nebudu s nikým sdílet svou náladu!

Při výzkumu vlivu nálad na pracoviště jsem odhalil jisté předsudky, které z nálady člověka dělají osobní záležitost. Lídři přeci nesmí dávat najevo žádné emoce, aby si ostatní nemohli nic myslet. Pojetí lídra je vnímáno jako hrdiny, který nese ve tmě světlo a vede ostatní. Hrdina nemůže být zranitelný, předvídatelný a autentický, proto své emoce považuje za něco, co nebude s nikým sdílet. Často zaměstnanci a vedení firem považují otázky na náladu za velmi osobní záležitost, což je v rozporu s průzkumem, ze kterého je 80% zaměstnanců nespokojeno ve své práci díky špatné zkušenosti se svým nadřízeným.

Lídr jako doktor

Nálada lídrů a vedoucích má vliv napříč celou organizací (rodina, společnost, národ). Ideální stav ve firmě je takový, kdy lídr ve firmě dokáže pracovat se svou náladou a umí pomoci i druhým, což není vůbec jednoduché. Dovednost transformace nálady druhých lidí si vyžaduje hlubší pochopení emoční inteligence lidí a bytí zdrojem těchto informací. Bez znalosti temperamentu nebo jiných psychometrických informací vedených lidí, může dojít doslova až k zablokování nálady na několik měsíců nebo let.

Nálada jako skrytý pohon produktivity

Zjistil jsem, že šokující počet lídrů netuší, jestli jejich organizace rezonují optimistickou náladou, která podporuje kreativní a podporující prostředí k překonávání jakýchkoliv výzev. Spíše jsou v roli pacienta, který netuší, že jeho nálada a chování ovlivňuje chod celé firmy. Lidé ve firmách se bojí nebo nevědí, jak svým nadřízeným říct, že jejich nálada ovlivňuje firemní kulturu prostředí. Díky tomu se žádný nadřízený nemůže spoléhat na to, že mu zaměstnanci dají zpětnou vazbu na jeho náladu. Vše probíhá za jeho zády: „Ten má zase náladu, bude lepší se mu vyhýbat.“ Nebo „Dnes mu nemůžeš říct, že nám nefunguje myčka, podívej se, jakou má náladu, to by zase byl řev.“

Nemůžete zlepšit naše emoční naladění a změnit náš styl leadershipu bez pomoci ostatních.

Ve firmách, nemocnicích, neziskových organizacích, školách a vládách dělám workshop s názvem „Managing mood“. Tento speciální kurz vás zanechá v bytí lídry, kteří efektivně a vědomě pracuji se svou náladou a s náladou svého týmu. Pravidelně se nálada vyhodnocuje a transformuje se celé prostředí organizace, které je infikováno pozitivní realistickou náladou, která podněcuje každého účastníka dosahování vysoké produktivity.

Tagy: