Nálada lídra a leadershipu

Co je nálada? 

Nálada (mood) je považována za emocionální stav člověka, který trvá delší dobu a provází bytí a jednání člověka. Protože se emoce nejčastěji klasifikují podle délky trvání a kvality projevu, tak lze náladu definovat jako méně intenzivní emoční reakci a jako dlouhodobější, než je afekt. Nálada může ovlivňovat paměť, motivaci, myšlení, postoje, zájmy, chování a další psychické funkce. Jinými slovy, nálada ovlivňuje náš způsob bytí a způsob jednání.

Lídr by si měl být vědom toho, že jeho nálada a nálada členů týmu má vliv na vnímání. V některých studiích bylo prokázáno, že lidé s blbou náladou zaměřují pozornost na cíl a mají velmi bodové vnímání reality, zatímco lidí s dobrou náladou se více zaměřují na kontext. V knize Proč spíme se zase můžete dočíst, jak kvalita a kvantita spánku má vliv naší náladu. Nedostatek spánku má vliv na to, co se s námi děje vnitřně – na naše myšlenky, na vnitřní tělesné pocity, emoce, postoje a náladu.

Dříve než budete pokračovat ve čtení textu, tak si přečtěte článek: Jaký je rozdíl mezi emocí a náladou, který je inspirován knihou Odhalené Emoce od Paul Ekman. Doporučuji si i přečíst rozhovor s mým klientem, ve kterém jsem mu názorně ukázal, jak je nálada jako virus nebo článek: Cítíte se tak, jak myslíte. Věděli jste, že nálada lídra ovlivňuje náladu o ostatních

Jak změnit svou náladu, náladu svého týmu nebo celé firmy

Když vás přepadnou negativní myšlenky (to se nemělo stát, tohle není pěkné, to se nedělá, vše je špatně, takhle to dál nejde, to nezvládnu, vše je špatně atd.), tak specialista na kognitivní terapii  David D. Burns, M. D. říká:

„Identifikujte tyto negativní myšlenky, které vás napadli těsně před tím, než jste začali mít negativní náladu. Tyto myšlenky tvoří tuto negativní náladu. Pokud se je naučíte přepisovat, dokážete si náladu změnit.“

V průběhu své praxe při trénování lídrů a efektivního leadershipu jsem si sestavil cvičení, které přesně odpovídá doporučení Davida D. Burnse. Chcete-li dosáhnout vysoké výkonnosti a doposud nepředstavitelné produktivity, tak bude zapotřebí, aby vás toto cvičení používalo:

Cvičení na náladu

1) Jaká je moje nálada?

a, duševní (mentální) stav: 
b, tělesný stav: 
c, pocity a emoce: 
d, myšlenky a vzpomínky: 

2) Jaká je pravděpodbná téměř jistá budoucnost s touto náladou? 

3) Kdo v této náladě nemohu být? 

4) Jaký je můj vytvořený posilňující kontext pro tento okamžik?

Tabulka základních projevů nálad

Dovedností každého z nás je vnímat náladu druhých lidí. Lídr vytváří náladoprostor, který ovlivňuje náladu týmu. Aby jeho tým mohl být v přítomnosti použitý právě vytvořenou budoucností, tak by měl být mistrem v rozpoznání základních nálad, predispozic chování/jední a vyjádření těla. 

Tabulka inspirována knihou Caching to the Human Soul od Alan Sieler

Nejlepší knihy a zdroje, kde se píše o náladě

  • Odhalené Emoce (Emotions Revealed) od Paul Ekman
  • Baumaister, Roy F., Bratslavsky, E., Muraven, M., Tice, D. (1998) Ego depletion: Is the active self a limited resource?. Journal of Personality and Social Psychology, 74
  • Avramova, Y., Stapel, D.A., Lerouge, D. (2010). Mood and context-dependence: Positive mood increases and negative mood decreases the effect of context on perception. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 203-214.
  • Nálady člověka, blog Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
  • Cvičení na náladu jsem získal v základní podobě přímo od Wernera Erharda a postupem své praxe vylepšoval.