Jak se omluvit jako lídr - Obnova osobní integrity

Každý z nás zažil situaci, kdy někomu dal slib a pak ho nemohl dodržet. Jako příklad mohu uvést situaci, kdy dáte slib, že na schůzku s klientem přijdete v 10:00 hod. jenže dopravní situace vám nedovolí dorazit v čas.

Co je to obnova integrity?

Základním předpokladem dobré obnovy integrity je znalost nového modelu integrity, který představil Werner H. Erhard, Michael C. Jensen, and Steve Zaffron1,2) Tento model přepokládá, že veškeré naše procesy a vše s čím se potýkáme, je tvořeno jazykem. Obnova osobní integrity a napravení nepořádku v životech druhých lidí si vyžaduje použít celého postupu. Nelze ani jeden bod vynechat nebo přeskočit. 

S obnovou integrity mě seznámila při osobním setkání v Mexiku profesorka Kalifornské státní univerzity Jeri Echeverria(obr.č.1). Jste připravení dozvědět se, jak si udržovat krásné vztahy a dokázat pomocí jazyka obnovit integritu jakéhokoliv vašeho vztahu? 

Jak se omlouváte?

Nejčastější omluva zní: „Omlouvám za zpoždění. Byla zácpa na dálnici D1. Nemohl jsem to ovlivnit.“

Přijmete-li, že vy jste své slovo, tak ve chvíli, kdy se takhle omluvíte, tak jste malý člověk. Člověk, který není celý a kompletní, protože nemohl dodržet své slovo (svůj slib) a následně své slovo nectil. Být celý a kompletní, jinými slovy být člověkem integrity, vyžaduje mnohem víc než tuto omluvu.

Být člověkem integrity poskytuje možnost být celý a kompletní jako člověk. Dokážete-li obnovit svou osobní integritu, vytváříte ve svém týmu, rodině, organizaci nebo celém státu bezpečné prostředí vyznačující se uklidňující přítomností.

Co v realitě znamená být celý a kompletní jako člověk?

Člověk, který je mužem nebo ženou integrity ctí své slovo sám před sebou a před ostatními, protože ví, že když ctí své slovo sám před sebou a ostatními, tak jeho život je naplněný klidem a pohodou, dokonce i když s ním někdo nesouhlasí nebo ho zastrašuje. Žije bez strachu ze svého „já“, protož to je to, kdo je on sám jako člověk. Nemá strach, že ztratí obdiv ostatních. Nemusí mít pravdu, protože jedná pokorně a skromně. Být mužem či ženou integrity je jednoduše řečeno, být člověkem svého slova. Žít jako celý a kompletní člověk.

Být celý a kompletní jako člověk, jinými slovy být muž nebo žena integrity, nebo ještě jinak řečeno, být člověkem svého slova, poskytuje možnost být v pohodě se vším, co ostatní řeknou. Není třeba se bránit nebo obhajovat sám sebe. Být celý a kompletní si vyžaduje odvahu. Není to sebevědomí, sebedůvěra nebo sebejistota. Člověk, který se nepotřebuje obhajovat už není malé dítě, ale člověk integrity.

Otázkou zůstává, jak mohu vyčistit nepořádek, který jsem způsobil, když jsem nectil své slovo a jak to vypadá, když je tento nepořádek uklizený?

Tento model čištění nepořádku – čistě pozitivní jev – je unikátní jedinečným rozlišením, co znamená dodržet své slovo vs. ctít své slovo. Oba výrazy jsou důležitým aspektem integrity. Nicméně se budeme nevyhnutelně setkávat se situacemi, kdy nebudeme moci „dodržet naše slovo“ nebo „dodržet ho v době, kdy mělo být splněno“ nebo „jednat podle svého slova tak, jak to mělo být uděláno, nebo jak víme, že to mělo být uděláno“ nebo „jednat podle svého slova tak, jak druzí očekávají“.

Pokud je realitou, že není možné stále držet své slovo, tak je klíčové se zabývat tím, jak své slovo můžeme ctít. I když nemůžeme dodržet své slovo, tak ho stále můžeme ctít.

Jak ctít své slovo, i když ho nemůžeme dodržet?

1) Nejdříve vyslovte požadavek, že chcete obnovit integritu vašeho vztahu. Potvrďte a uznejte, že jste nedodrželi nebo nedodržíte své slovo.

Tento první krok není vůbec snadný a vyžaduje si velkou odvahu. Často dáváme slovo činnostem nebo událostem, aniž bychom si uvědomili, čemu jsme skutečně dali své slovo. Abyste mohli udělat tento první krok, musíte mít jasno v tom, co jste slíbili, nebo co jste dovolili druhým přepokládat či očekávat, že jste slíbili. Vraťte se k tomu, co se stalo (bez úsudků nebo hodnocení) a ujasněte si, o co se jedná:

  • Jaká byla dohoda?
  • Jaký jsem dal slib?
  • Jak zněla smlouva?
  • Jaké jsem dal slovo?

Zdržte se úsudků o tom, kdo je dobrý nebo špatný a dejte stranou vše, co se s vámi děje vnitřně. Jaké o této situaci máte myšlenky, vzpomínky, názory, emoce, vnitřní tělesné pocity a postoj. Pokud jste to dokázali, tak potvrďte a uznejte ostatním, že jste dali své slovo, ale nebylo nebo nebude dodrženo.

2) Je důležité si uvědomit, že nedodržením nebo nedržením svého slova jste způsobili nebo budete ostatním způsobovat nepořádek v jejich živote. Uvědomte si:

  • Co jste řekli?
  • Co bylo dohodnuto?
  • Co je očekáváno?
  • Jaký dopad to má na situaci?
  • Jaký dopad to má na zúčastněné osoby?

V druhém kroku je velmi důležité objevit, jaký má dopad vaše bytí mimo integritu. Dokud neučiníte objev v tom, jaký to má dopad, tak nepokračujte k bodu tři.

3) Uznejte dopad a potvrďte, že jste si vědomi toho, jak to ovlivnilo nebo ovlivní všechny zúčastněné strany.

POZOR: Většina lidí se v bodu 2 a 3 stane objetí toho, co se s nimi děje vnitřně. Tento stav je neproduktivní v uklizení nepořádku, který jste způsobili a vašeho bytí mimo integritu. Jaké máte pocity, hodnocení sebe sama, schovávání nebo ochranářské výmluvy zajišťující bezpečí, vyhýbání se zodpovědnosti, nebo se tvářit, že se nic neděje, poškodí celý proces čištění nepořádku a obnovy integrity. Jinými slovy se dá říct, že nectíte své slovo jako celý a kompletní člověk. Pamatujte, že dopad na vás a dopad na druhé je jen dopad. Dopad je jen to, co se nestalo, nebo se nestane a výsledek toho, co se neděje nebo se nebude dít, když nedodržíte svůj slib a dohodu.

4) Jakmile se všechny strany dohodnou o dopadu, je nutné udělat nabídku a vyjednávat.

  • Co může být provedeno nebo nabídnuto, aby se zmírnil nebo vyřešil dopad?

V tomto kroku budete muset pravděpodobně obětovat čas, peníze nebo úsilí k řešení dopadnu a k jeho zmírnění. Obnova vaší integrity jako člověka, to znamená obnova ctění vašeho slova se odehrává s lidmi, se kterými je v procesu vše urovnáno a sladěno.

5) Nyní přichází čas dát nový slib a deklarovat, co do budoucna budete dělat, co víte, že budete dělat, za čím si stojíte a jasně definovat, co jste řekli. Dejte nové slovo.

Vaše nabídka učiněná jako protinávrh pro snížení nebo odstranění dopadu musí být v podobě dání slova. Musíte udělat nový slib a dohodu a uvést je do praxe, aby si každý uvědomil, co se musí stát, aby vaše slovo bylo dodrženo a stalo se to, co se stát mělo, nebo co se očekává.

Mít těchto pět bodů jako součást svého života znamená, žít život přímo na hřišti, který si vyžaduje odvahu.  Uznání a potvrzení vaše bytí mimo integritu, vyčištění nepořádku, který jste způsobili a dání nového slibu vyžaduje žít život, ve kterém vám na vašem slově záleží. Je to odvaha skutečných lídrů svého života a toho, co se stane.

6) Požádejte o odpuštění.

V roce 2019 jsem si k tomuto procesu přidal ještě jeden bod. Obnovu osobní integrity předávám svým klientům z řad TOP managementu, ale i malým dětem na základních školách. Naše děti uměli obnovit integritu už ve školce. Při neustálém záměrném tréninku jsem si všiml, že mi něco v tomto postupu chybělo. Byla to žádost o odpuštění.

Na té nejzákladnější úrovni je nutné dříve, než začnete s kýmkoliv obnovovat integritu - odpustit sami sobě. Pak můžete požádat o odpuštění. Procesu odpuštění se budu věnovat v jiném článku.


1) Erhard, Werner and Jensen, Michael C. and Zaffron, Steve, Integrity: A Positive Model that Incorporates the Normative Phenomena of Morality, Ethics and Legality (March 23, 2009). Harvard Business School NOM Working Paper No. 06-11; Barbados Group Working Paper No. 06-03; Simon School Working Paper No. FR 08-05. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=920625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.920625

2) Integrity in Business and Management; Edited by Marc Orlitzky, Manjit Monga

Jeri Echeverria (Mexiko 2018)