Odvážit se odvážně vést

Co v realitě znamená „Odvaha vést“? Kdo je odvážný lídr? Proč by měl být lídr odvážným? Ty se bojíš? Jsi straš pytel!

Toto jsou slova, které jsem jako malý slýchával nejen od svých rodičů, ale i ve škole od učitelů a kamarádů. Možná právě proto, že mi tato slova říkali, tak jsem se odvážil i navzdory strachu vést, koučovat a pracovat s nepořádkem v myšlení ostatních lidí, kteří jsou mnohdy bohatší, chytřejší a úspěšnější.

Odvaha není absence strachu, ale spíše úsudek, že něco jiného je důležitější než strach.

Ambrose Redmoonová

Odvážit se vést

V roce 2009 jsem měl příležitost vést výrobní závod na opracování plochého skla o 120 zaměstnancích. Neměl jsem strach, protože jsem nevěděl, co znamená „být lídr a efektivně vést“ a z předchozího zaměstnání v nadnárodní společnosti jsem byl vytrénován k arogantnosti. Můj šéf vždy říkal: „Neomlouvej se a nedávej najevo strach. Budou si myslet, že si nevěříš a jsi slaboch.“  Jako lídr jsem selhal a v emočně vypjatých situacích jsem nedokázal vést ani sebe, natož 120 zaměstnanců.

Kdyby mi dnes někdo nabídl vést stejný výrobní závod, tak bych dostal strach.

Nebyl by to strach z nevědomí, co znamená „být lídr a efektivně vést“, ale byl by to strach doplněný vzrušením. Byla by to odvaha odvážit se vést. Stav, kdy se dostanete za způsob, za koho se považujete a stanete se zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní. Kdy záměr a cíl mise vám poskytuje tak silný smysl, že vaše bytí lídrem a vedení lidí k dosažení vítězného cíle je důležitější než váš strach.

Odvážnost lídra

Skutečně skvělí lídři jsou běžní lidé, kteří odvážně vytvořili závazek, že se stanou zdrojem a budou součástí něčeho většího než jen způsob, za koho se považují. To si vyžaduje velkou odvahu vydat se na cestu do neznáma. Odvážní vizionářští lídři v přítomnosti vedou z vytvořené budoucnosti. Jinými slovy odvážně přicházejí z budoucnosti, aby vedli sebe a ostatní do vytvořené budoucnosti, která by se bez nich nestala. Jejich odvaha nespočívá v tom, že nemají strach, nebo jiné emoce, pocity či špatné vzpomínky a myšlenky na předchozí nezdary.

Velikost skutečných lídrů spočívá v odvaze dostat se až za způsob, za koho se považují.

Miroslav Sázovský

Když jsem vedl 120 zaměstnanců výrobního závodu, tak jsem se neuměl dostat za způsob, za koho jsem se považoval a díky tomu vše, co se semnou vnitřně dělo, vytvářelo můj způsob jednání a chování. Nebyl jsem schopný být přítomný teď a tady realitě, ale moje akce byla vedena způsobem, za koho jsem se považoval.

Dnes lídrům vytvářím možnost a příležitost mistrovsky zvládnout jednu z nejtěžších schopností lídra – Být lídrem, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Tato schopnost si vyžaduje houževnatý záměrný trénink v „bytí člověkem“, kterému realita vytváří jeho způsob jednání a chování. Jinými slovy lídr je běžným člověkem, kterému způsob, za koho se považuje neurčuje akci, ale jeho akce je vytvářená realitou života přesně v místě, kde se život odehrává.

Tagy: