KOUČOVACÍ A LEADERSHIP OTÁZKY

OTÁZKY PRO KOUČE A LÍDRY

Hluboký transformační koučink je výzvou pro každého klienta nebo člena týmu. Pomocí těchto koučovacích a leadership otázek budete u svých klientů nebo členů týmu konfrontovat co něvědí, že něvědí. Vyzvětě své klienty a svůj tým, aby měli exponenciální 10x myšlení!

Nechte si poslat *PDF na váš email. Pravidelně tento seznam otázek aktualizuji a doplňuji o otázky pro kouče a lídry, které vyzývají myšlení lidí a vytvářejí nepořádek v jejich myšlení, aby rozbouraly jejich model reality, přesvědčení a naučené odpovědi (reakce). 

Seznam obsahuje moje používané koučovací otázky a otázky, které využívám při vedení lidí a efektivním uplatňování leadershipu. Jedná se o soubor otázek, které jsem si vytvořil na zákaldě své praxe od roku 2009.

 • 1
  Co si chcete vytvořit?
  Kdykoliv se klient na mou otázku: "Jak ti mohu pomoci?" rozpovídá a začne si stěžovat, tak se ho zeptám, co si chce vytvořit. Tato otázka je mocná a velmi silná. Klienta totiž vytáhne z minulosti a módu oběti, do přítomnosti a vize své budoucnosti. Začne být teď a tady.
 • 2
  Co ještě?
  Jednoduchá otázka, která dokáže každého zaskočit. Hluboký koučink si vyžaduje neskočit klientům nebo členům týmu na to, co řeknou jako první. Často první cíl nebo sen není ten nejdůležitější. Jako kouč hledejte sen za snem, cíl za cílem.
 • 3
  Čeho se bojíš (děsíš)?
  Strach je skrytá maska touhy. Strach a obava je skvělý ukazatel, že děláte něco, co vás děsí a vzrušuje zároveň. Na druhou stranu strach často vede k nečinnosti. Čeho se můžeš přestat bát? I ty nejlepší lídři z U.S. Navy SEAL před každým bojem zkoumají, čeho by se mohli obávat, aby mohli vytvořit efektivní strategii pro eliminaci nebezpečí.

  Asking someone this question and waiting for the response, letting them sit in silence to find that answer in their heart, can be impactful. It reveals what they are secretly scared of. Not just the surface stuf, but deep rooted fears. Fears which hold us back subconsciously.
 • 4
  Kdo jsi (ne)byl v této situaci?
  Vaše rozhodnutí a názory jsou odrazem vaší víry a přesvědčení. Slovem víra nemyslím náboženskou víru. Když znáte přesvědčení vašeho klienta v různých aspektech jeho života, v kontextu vaší konverzace, může to transformovat vaše vzájemné porozumění (ztotožnění).
 • 5
  Řekni mi o tom víc?
  Skutečným uměním koučinku je autentické naslouchání a dovednost slyšet slova za slovy, které klient říká. Pokud je uslyšíte, tak se můžete potopit hlouběji a nechat klienta prožít skutečnou transformaci.
 • 6
  Jaké těžké otázky vám zůstávají nezodpovězené?
 • 7
  Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle, u kterých necítíte pokrok?
 • 8
  Které nebezpečně riskantní kroky vám v minulosti přinesly úspěch?
 • 9
  Co není na vašem seznamu, ale mohlo by tam být?
 • 10
  Co je na vašem seznamu, ale nemělo by tam být?