KOUČOVACÍ A LEADERSHIP OTÁZKY

30 OTÁZEK PRO KOUČE A LÍDRY

Hluboký transformační koučink je výzvou pro každého klienta nebo člena týmu. Pomocí těchto koučovacích a leadership otázek budete u svých klientů nebo členů týmu konfrontovat, co něvědí, že něvědí. Vyzvětě své klienty a svůj tým, aby měli exponenciální 10x myšlení!

Nechte si poslat *PDF na váš email. Pravidelně tento seznam otázek aktualizuji a doplňuji o otázky pro kouče a lídry, které vyzývají myšlení lidí a vytvářejí nepořádek v jejich myšlení, aby rozbouraly jejich model reality, přesvědčení a naučené odpovědi (reakce). 

Seznam obsahuje moje používané koučovací otázky a otázky, které využívám při vedení lidí a efektivním uplatňování leadershipu. Jedná se o soubor otázek, které jsem si vytvořil na zákaldě své praxe od roku 2009.

 • 1
  Co si chcete vytvořit?
  Kdykoliv se klient na mou otázku: "Jak ti mohu pomoci?" rozpovídá a začne si stěžovat, tak se ho zeptám, co si chce vytvořit. Tato otázka je mocná a velmi silná. Klienta totiž vytáhne z minulosti a módu oběti, do přítomnosti a vize své budoucnosti. Začne být teď a tady.
 • 2
  Co ještě?
  Jednoduchá otázka, která dokáže každého zaskočit. Hluboký koučink si vyžaduje neskočit klientům nebo členům týmu na to, co řeknou jako první. Často první cíl nebo sen není ten nejdůležitější. Jako kouč hledejte sen za snem, cíl za cílem.
 • 3
  Čeho se bojíš (děsíš)?
  Strach je skrytá maska touhy. Strach a obava je skvělý ukazatel, že děláte něco, co vás děsí a vzrušuje zároveň. Na druhou stranu strach často vede k nečinnosti. Čeho se můžeš přestat bát? I ty nejlepší lídři z U.S. Navy SEAL před každým bojem zkoumají, čeho by se mohli obávat, aby mohli vytvořit efektivní strategii pro eliminaci nebezpečí.

  Asking someone this question and waiting for the response, letting them sit in silence to find that answer in their heart, can be impactful. It reveals what they are secretly scared of. Not just the surface stuf, but deep rooted fears. Fears which hold us back subconsciously.
 • 4
  Kdo jsi (ne)byl v této situaci?
  Vaše rozhodnutí a názory jsou odrazem vaší víry a přesvědčení. Slovem víra nemyslím náboženskou víru. Když znáte přesvědčení vašeho klienta v různých aspektech jeho života, v kontextu vaší konverzace, může to transformovat vaše vzájemné porozumění (ztotožnění).
 • 5
  Řekni mi o tom víc?
  Skutečným uměním koučinku je autentické naslouchání a dovednost slyšet slova za slovy, které klient říká. Pokud je uslyšíte, tak se můžete potopit hlouběji a nechat klienta prožít skutečnou transformaci.
 • 6
  Jaké těžké otázky vám zůstávají nezodpovězené?
 • 7
  Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle, u kterých necítíte pokrok?
 • 8
  Které nebezpečně riskantní kroky vám v minulosti přinesly úspěch?
 • 9
  Co není na vašem seznamu, ale mohlo by tam být?
 • 10
  Co je na vašem seznamu, ale nemělo by tam být?
 • 11
  Jaká je tvá největší obava, kdyby jsi... (doplňte to, co klient nedělá)
  Budete překvapení, jak lidé budou reagovat na tuto otázku. Přestože vědí, co jim hrozí, když danou věc nedělají, tak neslyší, na co se skutečně ptáte. Například, když se zeptáte, člověka, který nebere pravidelně léky na srdce, i když ví, že díky tomu může zemřít: "Co by byla tvá největší obava, kdyby sis vzal léky každý den?" Jejich odpověď zní: "Bojím se, že bych zemřel."
 • 12
  Proč věříte svému přesvědčení? Jaké jsou příběhy za vaší vírou v toto přesvědčení?
  Jsme jen stroje vytvářející význam tomu, co se nám v životě zobrazuje. Když tomu uvěříme, tak jsme přesvědčení, že to je pravda. Odstraněním svých nefunkčních (negativních) přesvědčení získáme pro sebe nové možnosti bytí a vidění světa, který byl před námi doposud neviditelný. Využijte k tomu metodu "Odstranění přesvědčení" v členské sekci.
 • 13
  Rozeber a prozkoumej tvůj nejlepší den a podívej se, co jsi dělal, aby jsi měl tento výsledek?
  Klienti často hledají dokonalá řešení své osobní spokojenosti v nějaké "iluzi reality", přitom jejich štěstí a radost je mnohem blíž, než si umí představit.
 • 14
  Dokážete vy nebo váš tým dosáhnout požadovaných výsledků?
  Otázka, která každému připadá tak jednoduchá, že si ji ani nepoloží. Určitě ji nikdy nevynechejte!
 • 15
  Co vás děsí na tom, že byste jich dosáhli?
  Ještě jednou si přečtěte otázku. Už jsme tuto otázku napsal jako otázku č. 11, ale uvádím ji zde znova, protože její znění dělá nepořádek v hlavách vašich klientů.
 • 16
  Co se musíte naučit a co se musí stát, abyste těchto výsledků dosáhli?
  Jednoduchá otázka. Proč si ji tak málo lidí na začátku nového projektu klade? Možná si kladou špatnou otázku: "Jak to mám udělat?" Správná otázka je otázkou č. 17.
 • 17
  Kdo to udělá?
  Otázka, která děsí většinu nevědomích lídrů, kteří mají pocit, že oni to udělají ze všech nejlépe.
 • 18
  Jaký úspěch by vás tlačil k vašemu osobnímu růstu a otevřel by vám nové možnosti?
  Dříve, než tuto otázku položíte svým klientům, tak se nad ní zamyslete a objevte ji pro sebe. Napište si min. 3 úspěchy, které mají tuto moc. Úspěchy, které vám poskytnou moc, svobodu a mír v mysli.
 • 19
  Jak si můžete převzít zodpovědnost za to, co se vám v realitě zobrazuje?
  Tato otázka je velmi náročná a musíte ji volit v závislosti na konverzační úrovni klienta. Člověk, který se cítí jako oběť nebo se staví do role řešitele problémů, tak ho tato otázka buď rozčílí, nebo neuvidí možnost nalézt sebe jako zdroj toho, co se stalo.
 • 20
  Jaká konverzace chyběla, že se to stalo?
  Moje velmi oblíbená otázka, která jde k jádru věci a vychází z předpokladu, že veškeré procesy, které se v systému dějí jsou tvořeny jazykem. Pokud se tedy něco nestalo nebo stalo jinak, než mělo, tak jen chyběla nějaká konverzace, která by zajistili průběh podle očekávání a záměru.
 • 21
  Co se stalo?
 • 22
  Co se stalo, že se to stalo?
 • 23
  Kdo jste v této situaci byl(a), že se vám tato situace zobrazila tak, že se vám to jeví jako problém?
 • 24
  Proč by s vámi chtěli mluvit jedineční lidé s velkým dopadem?
 • 25
  Jaký potenciální výsledkem jim můžete pomoci získat?
 • 26
  Je to výsledek, který skutečně chtějí?
 • 27
  Jak vám mohou věřit, že jim můžete pomoci dosáhnout těchto výsledků?
 • 28
  Co uděláte, abyste mohli začít tuto konverzaci se svým novým jedinečným klientem s velkým dopadem?
 • 29
  Co pro vás znamená dát slovo a ctít slovo v době, kdy mělo být dodrženo?
 • 30
  Kdo skutečně jste, když nectíte své slovo?