U nás doma neříkáme „omluv se“, ale „obnov integritu vztahu“. Možná vám to na poprvé přijde divné, ale když tuto metodu začnete používat, tak budete překvapení, jakých výsledků můžete dosahovat.

Metoda obnovení integrity vztahu je tím nejčarovnějším zaklínadlem, kterým dokáže pozitivně proměnit vše, co se mezi vámi a dětmi stalo. Připustíte-li, že veškeré události, které se vám dějí si interpretujete pomocí jazyka, tak můžete přijmout, že lze pomocí jazyka vše v naší hlavě napravit (přepsat). Pomocí jazyka můžeme vytvořit nepořádek v hlavách druhých lidí nebo tento nepořádek uklidit.

Metoda obnovení integrity vztahu je nástroj, kterým dojde k nastavení jakékoliv mysli druhých lidí. Vychází z naší schopnosti empatie, kterou máme vrozenou a je naší přirozeností. Pokud empaticky vyjádříte dopad na druhé a sdílíte dopad na vás samotné, tak dochází v limbické části mozku aktivaci pozitivních emocí, aniž byste museli složitě vysvětlovat, co se stalo a proč se to stalo, tak stačí vyjádřit dopad na vás a na druhé a dát slib, jak budete jednat v budoucnosti. Na závěr je nutné druhou stranu požádat o odpuštění. Tento bod většina lidí vynechává. Žádost o odpuštění je klíčovým řečovým aktem, díky kterému si převezmete zodpovědnost.

Dejte si pozor na situace, kdy se děti snaží vysvětlit důvody a okolnosti, které je vedly k jejich chování. Jejich obhajování nebo obviňování nevede k obnovení integrity vztahu.  Stejně vzniklá situace už nejde změnit a je minulostí, proto vysvětlování nemá cenu.

Uvedu příklad přímo z pohádky. Při vyřčení kouzelného zaklínadla svitek zobrazuje vzorové ukázky, jak obnovit integritu. Pokud na začátku bylo napsáno: „Včera večer jsem byla na tabletu, protože jsem nemohla usnout, a navíc jsem na vás byla naštvaná.“ Nebo. „Omlouvám se, ale musel jsem ve škole opisovat, protože nám utekly krávy a já je musela honit po lese a neměla čas se učit.“

Možná vám dám příklad ze světa dospělých lepší pohled. Jedete z Brna do Prahy na jednání a díky koloně na dálnici D1 přijdete na schůzku o 15 minut později a začnete slovy: „Omlouvám se, ale byla kolona na D1.“

Jak by to mělo vypadat podle modelu obnovy integrity vztahu?

Přestože jsem 30 min. před příjezdem volal, že jsou na D1 kolony, tak se při zahájení schůzky, na kterou jsem přijel pozdě, omluvím tímto způsobem: „Omlouvám se, že jsem nedorazil v 10:00 hod. Jak jsme se dohodli. Je mi to nepříjemné a přeji si, aby to nemělo vliv na naše jednání. Uvědomuji si, že jste museli na mě čekat a teď se nemůžete spolehnout, že až půjde o něco důležitého, že budu ctít své slovo a dodržím ho. Do budoucna slibuji, že si dám mnohem větší časovou rezervu a vyrazím ještě o 30 min. dříve. Je k tomu ještě něco potřeba říct? Můžete mi to prosím odpustit?“

Ano, já vím… „Tohle se naše děti nemohou naučit, vždyť ani já to nedokážu použít…“ Měl jsem na to stejný názor. Nic nového vám nepůjde snadno a neříkám, že obnovení integrity vztahu je snadné. Proto to učíme děti už od 3 let, aby se to stalo jejich sebevyjádřením. Dokonce naše děti narážejí na to, že se jim děti ve škole smějí, že se tak složitě omlouvají, vždyť přeci stačí říct jen omlouvám se, nechtěl jsem.

Cílem této pohádky je využít vědeckých poznatků o tom, jak funguje náš mozek. Být člověkem integrity je zárukou funkčnosti a ta je zárukou maximální produktivity. Jinými slovy, být člověkem integrity je nedílnou podmínkou dobrých vztahů a ty jsou zárukou spokojeného manželství.

Toto cvičení bude vyžadovat záměrný houževnatý trénink. Naše rodina naprosto automaticky obnovuje integritu vztahu v celém znění a nikomu z nás nepřijde nijak divné, že

  • empaticky vyjádříme, jak se cítíme,
  • jaký dopad to má na druhé,
  • jaký vliv to má nás,
  • učiníme slib do budoucna,
  • požádáme o odpuštění.

Vyzkoušejte to! Výsledkem bude láskyplné rodinné prostředí, kde se každý může spolehnout na slovo toho druhého, má svobodu bytí a svobodu jednání.

Zamyslete se nad tím, kdy naposledy vás někdo žádal o odpuštění a jak jste se u toho cítili.

Dodnes si pamatuji na situaci, kdy za mnou přišel William (2,5 let) a řekl mi, že vylil čaj. Když jsem vylitý čaj utíral a William viděl, jak nemám radost, tak řekl: „Táto Míro, odpustíš mi?“

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak změnit význam při hádce, vzteku nebo zlobě, tak si přečtěte druhý příběh: Jak se zbavit vzteku a zloby.