Plán a udržitelný úspěch

Bez plánu nemůžete mít udržitelný pasivní příjem

Ve spoustě projektů budete vést sami sebe, ale pokud to s podnikáním myslíte vážně, tak vše budete vytvářet tak, abyste svou firmu mohli někomu předat, popřípadě prodat. Jak tedy postupovat, abyste byli úspěšní?

Lídr musí mít jasno v tom, co cílem každé akce. Není možné dělat nějakou akci, když nemáte stanovený cíl, protože pak nejednáte v přítomnosti z vytvořené budoucnosti přes vytvořený kontext.

Akce musí mít jasně stanovený cíl a požadovaný výsledek celé akce. Každý člen týmu musí chápat hlavní velkou myšlenku vašeho projektu. Tím nejdůležitějším, co každý člen týmu musí pochopit je záměr, se kterým se pouští do akce.

Jedině akce může změnit vše, ale bez definice záměru akce a jejího smyslu nemůžete dosáhnout úspěchu.

Každá akce musí mít jasně stanovené priority, které musí být jednoduše prezentovány, aby je každý člen týmu chápal. Pokud podnikáte sami a vedete jen sami sebe, tak tohle je pro vás jednou z nejtěžších částí úspěšného podnikání. Váš mozek vám totiž nedovolí pochopit, že existuje něco, co nevíte, že nevíte. Takže žijete v iluzi reality, že vše chápete a všemu rozumíte, nebo naopak stále říkáte, že ještě nevíte všechno a nejste tak dobří. Proto se vám vyplatí být součástí nějaké skupiny, mentoring klubu, ve kterém dostanete zpětnou vazbu, můžete se zeptat, zda lidé rozumí vašemu záměru.

Bez neustálé analýzy taktiky a měření efektivity nemůžete být dlouhodobě udržitelně úspěšní

Většina lidí ve firmách nebo i podnikatelů tvrdí, že nemají čas na analýzy efektivity a zvolených tektit, které každý den dělali. Nejlepší týmy a nejúspěšnější firmy se po každém dnu nebo po každém úkolu setkají nebo reportují zhodnocení průběhu a udělají tzv. „debrief“. Na takovém setkání je zapotřebí zhodnotit jednotlivé kroky, postupy a efektivnost zvolené taktiky.

Představte si, že každý den zakončíte zpracováním si svého debriefu, kde zhodnocujete celý den nejen z pohledu práce na projektech, ale i svého zdraví, vztahů, partnerství, jídla a dalších oblastí lidského zájmu.

 • Chcete být lídr svého života?
 • Chcete dosahovat nepředstavitelné produktivity?
 • Chcete patřit mezi 1% nejúspěšnějších lidí?
 • Budete muset dělat věci, které 99% lidí nechce dělat nebo nedělá.

Reprodukovatelné analýzy pro udržitelný růst

Vypracujte si svou každodenní analýzu toho:

 • Co vyšlo?
 • Co nevyšlo?
 • Jak můžete upravit svou taktiku na další den, abyste byli efektivnější, účinnější a měli ještě větší výhodu oproti konkurenci?

Tento proces zkoumání vašeho dne je velmi důležitý a vytvořte si z něj návyk. Navrhuji vám, aby tento proces probíhal každý den u večeře s celou rodinou. Navzájem se oceňte, za to, co druzí dokázali a podpořte je v případě nezdaru. Nastavte si navažme růstovou mysli. Aby tento model byl úspěšný, musí být používán stejný formát i terminologie u všech týmů nebo členů rodiny.

Kontrolní seznam při plánování úkolů:

 1. Analýza úkolu
  • Pochopení úlohy lídra. Proč vést a jaký je záměr vedení sám sebe nebo celého týmu.
  • Pochopení záměru a smyslu koncového stavu celého projektu
  • Identifikace a představení velké myšlenky, která vede ke koncovému stavu konkrétních úkolů.
 2. Jaké mám zdroje, aktiva, lidi a kolik mám času.
 3. Pokud vedu tým, tak decentralizovat vedení a nechat na lidech, aby mohli rozhodovat o analýze možných postupů.
 4. Stanovit konkrétní postup, který bude nejjednodušší a zaměřit úsilí na ten nejlepší postup.
 5. Uvědomit si pravděpodobně/téměř jistou budoucnost úkolů a naplánování si činností a reakce v neočekávaných situacích.
 6. Vyloučení rizik, která se dají řídit.
 7. Jako lídr je nutné se stáhnout, mít strategický nadhled a působit jako taktický genius.
 8. Pravidelné zpochybňování a kontrola plánu vzhledem k novým informacím. Tento krok není o kritice rozhodnutého, ale o jednání v přítomnosti z vytvořené budoucnosti. Jedná se o proces, ve kterém zpochybňujeme a kontrolujeme naše plány, aby se zaručilo, že vždy odpovídají aktuální situaci.
 9. Každý člen týmu musí mít jasno a rozumět záměru akce. Pokud se členové týmu neptají proč, tak nemáte jistotu, že záměru a velké myšlence rozumí a vlastní ji. L9dr má zodpovědnost za to, zda členové týmu vše chápou a jsou použití záměrem akce.
 10. Zhodnocení a „debrief“ po skončení každého úkolu a plnění plánu. Ponaučení a jeho zakomponování do budoucího plánování.