Požadavek, nabídka a slib

Řečové akty konverzace k akci

Tento kurz není hodnotný v tom, co si přečtete nebo se naučíte, ale v tom, co pro sebe objevíte jako "hráč přímo na hřišti"!

Lidský život je pro drtivou většinu z nás záležitostí koordinace akcí s ostatními na všech úrovních našeho bytí. Děláme, co děláme s ostatními a prostřednictvím ostatních. Výsledky, kterých dosáhneme ve všech oblastech našeho života, včetně našeho spokojeného života, jsou závislé s tím, jakým způsobem dokážeme koordinovat naše jednání s ostatními. Požadavky (žádosti), nabídky a sliby mají vše společného s tímto základním a všudypřítomným mezilidským spojením.

Žádáte, nabízíte a dáváte sliby ve svém životě?

 Většina z nás vždy odpoví, ano. V průběhu dne uděláme mnoho žádostí, nabídek a slibů nejen v práci, ale i doma s rodinou nebo v osobním životě s přáteli. Požadavek, nabídka a slib se dají nazvat jako řečové akty, které jsou sami sebou akcí. Každý z nás neustále někoho o něco žádá, něco nabízí a něco slibuje. Jen málo kdo z nás byl někdy trénován v tom, jak tyto řečové akty dělat efektivně bez tvarování a zabarvení svých přesvědčení a úhlů pohledů na interpretaci toho, s čím se zabývá v době, kdy dělá požadavek, nabídku nebo slib.

Nejen ve firemním prostředí je 50% požadavků nepochopeno, nedokončeno nebo „zameteno pod koberec“.

Pro koho je kurz Požadavek - Nabídka - Slib určený

Kurz je vytvořen tak, aby si účastníci doslova prožili přímo na „hřišti“ co znamená dávat požadavek, nabídku nebo slib. Objeví si pro sebe jednotlivé fáze dávání požadavku, co je limituje, co nevěděli, co nedělali a co dělají správně.

Dalo by se říct, že kurz je pro každého, protože každý z nás během dne dělá požadavky, nabídky a sliby. Z praxe však můžeme říct, že kurz je především pro lidi, kteří chtějí svým jednáním inspirovat, posouvat a vést sebe a druhé do budoucnosti, která by se jinak nestala.

kurz vám poskytne možnost pro sebe a váš tým, rodinu, organizaci objevit, jak být lídrem a efektivně provádět požadavky, nabídky a sliby jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Jak kurz probíhá

Každý náš kurz využívá našich zkušeností z praxe, jak vzdělávat dospělé a jak je nechat prožít přímo na „hřišti“, co znamená být člověkem, který v tomto případě vědomě žádá, nabízí a slibuje.

Na kurzu využíváme teorie a metody, kdy účastníci prostřednictvím sdílení zkušeností a prožitků společně objevují jednotlivá rozlišení toho, co už ví, že ví a toho, co neví, že neví o dávání požadavku, nabídky a slibu.

Nejedná se o kurz, kdy budete jako „divák v hledišti“ a budete posuzovat nebo porovnávat to, co už víte, co jste zažili nebo co jste viděli a slyšeli. Objevíte novou teorii, kterou si hned jako „hráč na hřišti“ prožijete a budete moci pro sebe objevit, co je těžké, co vám brání, kde máte slabiny a co vám naopak jde a přijde vám již přirozené a snadné.

Co potřeba udělat před kurzem

  • Každý účastník po zaplacení obdrží textový dokument, ve kterém najde teoretickou část týkající se celého kurzu. Bude mít tak možnost si předem přečíst, co budeme společně probírat, aby si uvědomil mohl začít pro sebe objevovat, které části jsou náročné, které nové a které už dobře zná.
  • Dále si každý účastník udělá psychometrický test, ve kterém si odhalí svůj způsob vnímání reality. Jinými slovy objeví, jak jeho kontext zabarvuje a tvaruje jeho způsob bytí a způsob jednání v době, kdy je ve vzájemné interakci sám se sebou nebo ostatními.

Co se od účastníků kurzu očekává

Naše očekávání jsou taková, že budeme předpokládat, že jste četli text, který jsme vám poslali. Tento text jste četli tak, abyste každou větu, každý odstavec a každou stránku pro sebe objevovali.

Na samotném kurzu nebudete přednášenou látku hodnotit, porovnávat nebo posuzovat s tím, co už víte, že víte nebo si myslíte, že víte, ale budete vše pro sebe objevovat. Rozdíl mezi objevováním pro sebe a učením se je v tom, že když danou věc objevíte, tak se vám zapíše do vašeho mozku jako prožitá zkušenost, kterou v budoucnosti budete považovat za vaše sebevyjádření.

Ukázka konverzační domény kurzu

Náš požadavek vytvoří budoucnost jako závazek pro někoho s autoritou náš požadavek splnit. Očekáváme od něj autentickou odpověď, ve které se svobodně rozhodne náš požadavek udělat nebo neudělat. Jinými slovy, očekáváme, že nám dá autenticky slovo, které bude ctít v době, kdy ho má dodržet. Nebo ještě jinak řečeno, očekáváme, že bude mužem/ženou integrity.

Dát někomu autenticky slovo znamená, že se nesnažíme být obdivováni nebo se bojíme ztráty obdivu, nesnažíme se být loajální nebo vypadat dobře. Pokud jste neautentičtí při dání svého slova, tak vás tato neautentičnost stojí životní sílu a možnost být sami sebou. Pokud chcete být sami sebou, potřebujete odvahu být radikálně upřímní.

Síla požadavku vychází ze skutečnosti, že není jen reprezentací budoucí akce, ale je samotnou akcí.

Když děláte požadavek, nesnažíte se někoho přemlouvat, přesvědčovat nebo ho přihlásit k udělání toho, co chcete, aby se stalo. Když dáváte požadavek, děláte akci, při které posouváte deklarovanou možnost do reality.

Kdykoliv dáváte požadavek, tak ho dáváte s vědomím a jasností toho, že protistrana ho může odmítnout. Bude-li druhá strana vědět, že může kdykoliv odmítnout, tak váš požadavek přijme jako závazek. Jinými slovy lidé autenticky přijmou váš požadavek, když budou vědět a cítit, že mohou odmítnout.

Pokud obě strany mají svobodu v odmítnutí požadavku, tak získají moc a sílu být autentický. Získáte tak příležitost, že když druhá strana přijme váš požadavek, tak ho bude skutečně vlastnit, protože měla svobodu ho odmítnout.

6 základních aspektů požadavku/nabídky

  1. Kdo dělá požadavek? Angažovaný řečník.
  2. Komu je požadavek podán? Angažovaný posluchač.
  3. Jaký je COS? Budoucí akce a podmínky spokojenosti.
  4. Kdy se má požadavek naplnit? Časový rámec.
  5. Proč: S jakým záměrem dělám tento požadavek? Kontext.
  6. Jak: Jakou mám náladu, když dávám požadavek? Nálada.

 

Kdo dělá požadavek? Angažovaný řečník

Být angažovaným řečníkem si vyžaduje vnitřní nahlížení a být pozorovatel svého způsobu bytí – toho, co se s námi děje vnitřně. Většina z nás dává požadavky bez rozmyšlení a očekává, že…