Pro exponenciální růst je klíčem odvaha

Ze své praxe kouče úspěšných lidí, ale i ze svých vlastních zkušeností vím, že odvaha je klíčovým faktorem, který pro váš růst na vyšší úroveň schopností a důvěry nesmí chybět.

Díky práci s těmi velmi úspěšnými mohu s vámi sdílet, že když se podíváte na jejich život a kariéru a začnete se vyptávat na jejich úspěchy, slabiny, selhání a temné stránky jejich darů, tak si všimnete jednoho velkého rozdílu od ostatních. V jejich kariérním a podnikatelským životě je přítomnost odvahy.

Mohli byste namítat, že to není jen o odvaze. Já s vámi budu souhlasit, protože inteligence, moudrost, dovednosti a zkušenosti jsou také důležité, ale bez odvahy nic z toho nepovede k transformaci vašeho náhlého pokroku, který může generovat nový druh růstu v každé oblasti vašeho života.

Každý zažívá strach, ale jen způsob jakým na něj reagujete, dělá v realitě skutečný rozdíl.

Když jsem vedl fabriku o 120 zaměstnancích, tak za mnou přišel majitel firmy a ve velmi těžké situaci se mě zeptal: „Máš strach?“ Díval jsem se na něj a přemýšlel, co odpovím. Nechtěl jsem vypadat jako slaboch. Přiznal jsem, že mám strach, ale nevím přesně z čeho. K mému překvapení mě ocenil a pak pronesl větu, na kterou dodnes nezapomenu:

„Neztratíš svou čest, když přiznáš, že se bojíš. Pro mě jsou lidé, kteří neříkají, že se bojí, mnohem větší starostí než ty, kteří si umí připustit svůj strach.“  

Od té doby vnímám strach jako můj kompas.