Proč empatie není při vedení druhých vaše silná stránka?

Není to poprvé, kdy mi můj klient při koučinku řekl, že jeho silnou stránku je empatie, pozitivní postoj (přístup) a jiné imaginární subjektivní postoje. Jak jste na to vy? Také považujete empatii, pozitivní postoj jako svou silnou stránku, talent nebo nadání při vedení sebe a druhých lidí?

Empatie, tak jak ji vnímám já, je jen ontologická subjektivní realita, na kterou se nemůžete spoléhat. Empatii nikdo v realitě neuvidí a jako taková se dá rozdělit do afektivní a kognitivní (humanistická psychologie – C.R.Rogers). Někteří odborníci tvrdí, že pro empatii můžeme mít zvláštní nadání (i talent). Bohužel nikdo z nás se nedokáže neustále zabývat a zohledňovat pocity ostatních.

Skutečně skvělý lídři jsou běžní lidé, kteří měli odvahu být součástí a zdrojem něčeho většího, než je jen způsob, za koho se považují.

Miroslav Sázovský

Empatie je jen to, za koho se v daném okamžiku považujeme. Není to nic objektivního, ale jedná se o imaginární promítnutí subjektivního postoje jednoho člověka do druhého člověka takovým způsobem, že se na první pohled zdá, že druhý člověk je ztotožněný s postojem prvního. Jinými slovy se jedná o činnost porozumění, uvědomění, vcítění a zprostředkovaného prožívání pocitů a myšlenek, aniž by byly pocity, myšlenky a prožitky plně objektivně explicitním způsobem komunikovány.

Skutečně skvělý lídr empatii jen využívá ve chvíli, kdy je potřeba být empatický

Být skutečným skvělým lídrem si vyžaduje jít za hranice toho, za koho se v daném okamžiku považujete. Pokud budete jako lídr vést sebe a svůj tým skrze své ontologické (imaginární) subjektivní postoje, tak se můžete spolehnout, že vaše vedení v určitém okamžiku selže. Být empatický, cílevědomý, chytrý, pozitivní atd. je jen způsob vašeho bytí – toho, co se s vámi děje vnitřně.

Vy nejste to, co se s vámi děje vnitřně.

Pokud se považujete za to, co se s vámi děje vnitřně, tak nemůžete být lídr, který dokáže efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Jaké jsou vaše silné stránky, které můžete využit k tomu, abyste si nenechali ujít velké příležitosti a eliminovali nebezpečí, obavy a překážky, které vám stojí na cestě k naplnění záměru, smyslu a zájmu všech zúčastněných stran vašeho projektu?