Proč je „distinctions – rozlišení“ při vedení a koučinku tak důležité a jak fungují?

Nedělám klasickou techniku koučinku, ale využívám při konverzaci s klientem i metody leadershipu. Jednou z technik vedení a koučování lidí je pomocí tzv. „distinction – rozlišení, které umožňují klientům zaujmout nový stav bytí lepším, distingovaným nebo ctihodným koučem a lídrem.

Naše interpretace světa, náš způsob bytí a jednání ve světě jsou dány kontextem a významy obsaženými v jazyce, kterým mluvíme.

Souba, W. (2010). The Language of Leadership. Academic Medicine, 85, 1609-1618.

Abychom mohli efektivně vést a koučovat, potřebujeme nový způsob „vidění“ světa. Dokud se nám nezačnou situace, se kterými se nyní potýkáme „objevovat“ rozlišně, náš způsob jednání/chování se nezmění. Účelem „distinction – rozlišení“ je pomocí odhalení rozlišností ve způsobu, jakým se vám jeví situace, se kterými se nyní potýkáte, vylákat nebo provokovat novou možnost pro vaše bytí, myšlení, mluvení a jednání.

Jinými slovy, jak se nám situace jeví, žije a vzniká v jazyce. Podle slov profesora Johna Stewartse (1983): „Všechno vzniká v jazyce, takže jazyk nepředstavuje realitu, ale odhaluje ji.“

Stewart, J. (1983). Interpretive Listening: An Alternative to Empathy. Communication Education, 32, 379-391.

Jak může kouč nebo lídr vytvořit „distinction – rozlišení“?

Lídři a koučové využívají jiný způsob intelektuálního úsilí, které často radikálně přetváří způsob, jakým chápou koučování a vedení lidí. Jinými slovy vidí svět jiným (nekonvenčním) způsobem, skrze který jednají, koučují a vedou sebe i ostatní.


Příklad č. 1: pomocí konvenčního leadership pohledu je úspěch lídra do značné míry funkcí správného strategického plánu a nezbytných zdrojů.

–> Distinction – rozlišení: Co když existuje možnost, že jedinečnost není funkcí okolností? Jak se ukazuje, tak jedinečnost je do značné míry věcí vědomé volby a záměrného tréninku.


Příklad č. 2: pomocí konvenčního leadership pohledu jsou skvělí lídři definování svými speciálními schopnostmi.

–>Distinction – rozlišení: Co když existuje možnost, že to není naše schopnost, která tvoří, kdo jsme, ale je to naše volba, které jsme dali emoční význam a uvěřili ji?